Kdo je to?
Kdo byl Svatý Valentin? Životopis Svatý Valentin, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Svatý Valentin

Kdo byl Svatý Valentin? Životopis, informace, biografie, křesťanství

Svatý Valentin je křesťanský světec. Jeho svátek je slaven 14. února.
Svatý Valentin žil v samých počátcích křesťanství v Evropě, na přelomu 1. a 2. poloviny 3. století. Proto toho o jeho životě víme málo. Čerpáme z raných křesťanských legend, které se však v řadě informací o životě sv. Valentina rozcházejí.
Svatý Valentin se zřejmě narodil v Římě. Nevíme, jestli se narodil do křesťanské rodiny či ke křesťanství konvertoval v pozdějším věku. Každopádně se zřejmě stal biskupem v Terni.
Sv. Valentin během svého života podle legend vykonal řadu zázraků. Podle legendy uměl modlitbou uzdravit slepce, ale přisuzuje se mu především schopnost léčit pakostnici a padoucnici (tj. dnu a epilepsii). Tuto schopnost mu prý dal Bůh (nebo Ježíš) odměnou za to, že se o svůj plášť podělil s mrznoucím chudákem. Díky zázrakům, které konal, se mnoho mocných i běžných lidí obrátilo na křesťanskou víru.
Dnes známe svatého Valentina především díky "svátku zamilovaných" připadajícímu na 14. února. Podle legendy sv. Valentin oddával navzdory císařskému zákazu křesťany - resp. oddával páry podle křesťanských zvyklostí. Když se to dozvěděl římský císař, byl Valentin 14. února 269 popraven stětím.
Tento den se začal spojovat s romantickou láskou již ve středověku, nicméně opravdu jej lidé začali slavit až ve druhé polovině 19. století a svého rozmachu dosáhl především ve 20. a 21. století.
Jiná legenda však popravu Valentina nespojuje s jeho oddávacími praktikami, ale zkrátka se skutečností, že se pod jeho vlivem mnoho významných lidí obracelo ke křesťanství - Řím to vyhodnotil jako riziko či zradu a nechal Valentina zavřít do vězení a v neznámém datu popravit.
Nevíme ani to, kdy přesně byl Valentin svatořečen, jako světec se však vyskytuje již v poměrně raných legendách, takže svatořečení můžeme datovat do raného středověku.
V Terni, kdy měl být Valentin biskupem, je dnes Bazilika sv. Valentina. Podle legendy je však sv. Valentin pohřben v římských katakombách.Kdo byl Svatý Valentin? Životopis Svatý Valentin, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Hlavní data o osobě Svatý Valentin

Národnost: římská
Datum narození: 20. léta 3. století
Místo narození: pravděpodobně Řím
Datum úmrtí: 14. února 269 (též varianty 270 či 273)

Sdílejte tuto stránku s osobností Svatý Valentin se známými na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Znáte termín Glukóza? Znáte definici termínu Paragliding? Vzpomenete si na definici slova Cytoskopie? Pamatujete si definici pojmu Sněžnice?

Klíčová slova: nežijící, popis, kdo to je, kdo je Svatý Valentin?, kdy se narodil Svatý Valentin?, wikipedie, národnost, vysvětlení, životopis, život, datum narození, zajímavosti, Svatý Valentin, Kdy zemřel Svatý Valentin, křesťanství, kde se narodil Svatý Valentin?

Pojem Svatý Valentin je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Hledat heslo Svatý Valentin ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít termín Svatý Valentin na Google obrázcích

Zkusit najít pojem Svatý Valentin ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Svatý Valentin ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Svatý Valentin na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Svatý Valentin například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Google překladači, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Biografie, životopis, kdo je to Svatý Valentin?

Nyní již víte Kdo byl Svatý Valentin? Kdy se narodil Svatý Valentin? Kde se narodil Svatý Valentin? Kdy zemřel Svatý Valentin? Svatý Valentin se nachází v kategorii Křesťanství

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou pečlivost mohou texty chyby. Za případné faktické nebo pravopisné chyby se dopředu omlouváme. Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Doporučujeme zkusit nalézt informace osobnost, osobu, člověka Svatý Valentin řekněme třeba na stránkách projektu Wikipedia, kde naleznete podrobný text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Svatý Valentin i v jiné kategorii než je křesťanství.