Kdo je to?
Kdo je to Autor? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Autor? Lidé, literatura

Autor

Co znamená a jaký je význam slova Autor?

Autor literárního díla je tvůrce nebo původce textu, který může být prózou, poezií, dramatem nebo i jinou formou literatury. Chceme-li charakterizovat autora, musíme popsat jeho styl, témata jeho děl, postavy, ale například i kontext, ve kterém díla vznikala. Styl psaní má každý autor unikátní a originální, protože styl se může projevovat ve volbě slov, větné stavbě, rytmu a u poezie i v celkovém hudebním vyznění textu. Styl může být obrazný, metaforický nebo přímočarý a jednoduchý. Dalším charakteristickým znakem jednotlivých autorů jsou témata a motivy, které si ve svých dílech vybírají. Mnoho autorů vychází z osobních zkušeností a jejich romány a povídky jsou zčásti nebo zcela autobiografické. Někteří autoři se zabývají tématem smrti, lásky, společenských problémů nebo morálních dilemat. Někteří autoři zase tvoří zcela fantazijní příběhy (fantasy, sci-fi apod.) Ve všech dílech se však vždy menší či větší mírou odráží autorův pohled na svět. Některé autory poznáte i podle volby určitých postav. Postavy jsou totiž důležitou součástí literárních děl, zejména těch prozaických. Postavy mají určité vlastnosti, motivace a svůj vývoj. Nejvíce propracované postavy bývají v románech, protože tam přispívají k hloubce a komplexnosti díla.
Pro všechny autory je důležité, v jakém historickém a kulturním kontextu tvořili. Z toho totiž vycházejí jejich myšlenky, děj, postavy, názory... Romány a povídky, ale i básně tak mohou věrně odrážet například dobové události, společenské změny (revoluce, války) nebo kulturní hodnoty v určitých obdobích.
V současné době (ale i v minulosti) mnoho autorů experimentuje, a to s jazykem, formou děl, strukturou textu apod. Zajímavé mohou být experimenty s chronologií (jiné uspořádání kapitol, času - viz např. Radka Třeštíková v knize Kde jsi, když nejsi) nebo experimenty s perspektivou.
Mezi slavné světové autory patří například (výběr je opravdu jen orientační, protože autorů bylo za celou dobu literární tvorby velmi mnoho): William Shakespeare - známý především hloubkou svých postav, dramatičností a univerzálností svých děl, která jsou hrána po staletí; z žen můžeme jmenovat třeba Jane Austenovou, která nám přibližuje zejména anglickou společnost 19. století, a to detailním popisem společenských vztahů zejména ve vyšších společenských vrstvách; naopak spisovatel George Orwell nás ve svých dílech přivádí k otázkám manipulace s lidmi v rámci totalitních režimů.Kdo je to Autor? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Autor? Lidé, literatura

Tento text samozřejmě můžete sdílet s dalšími lidmi na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomenete si na definici slova Griliáš? Vzpomenete si na definici slova Bohoslužba? Vzpomněli byste si co znamená slovo Bod mrazu? Vzpomněli byste si na význam slova Kázání?

Klíčová slova: Autor, termín, popis, slovo, literatura, přesný výraz, původ slova, wiki, význam pojmu, synonymum, odborný výraz, etymologie, Autor, vysvětlení, pojem, informace

Pojem Autor je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít slovo Autor na Google obrázcích

Zkusit najít frázi Autor ve Wikislovníku

Najít slovo Autor na Google.cz

Zkusit najít slovo Autor ve vyhledávači Yahoo

Najít pojem Autor ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Autor například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Autor

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo je to Autor? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Autor? Definice pojmu Autor je v sekci Literatura

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost, správnost a přesnost údajů zveřejněných na stránkách. Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Zkuste najít informace výraz, definici, slovo, termín dejme tomu například ve známé Wikipedii, kde naleznete rozsáhlejší text. Neměli byste zapomenout na to, že ke každému výrazu, může existovat víc definic v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste hledání odborného pojmu Autor i v jiné kategorii než je sekce literatura.