Kdo je to?
Kdo byl Claus Schenk von Stauffenberg? Životopis Claus Schenk von Stauffenberg, osobnosti, slavný člověk z kategorie zločin

Claus Schenk von Stauffenberg

Kdo byl Claus Schenk von Stauffenberg? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, zločin

Claus Philipp Maria Justinian Schenk a hrabě von Stauffenberg, byl německý důstojník za druhé světové války a také atentátník, který se pokusil usmrtit Adolfa Hitlera. Hrabě von Stauffenberg se narodil ve městě Jettingen v Bavorsku do šlechtické rodiny Stauffenbergů. V mládí se učil na jezdecké škole v německém Hannoveru, kterou úspěšně dokončil v roce 1928. Později se oženil a se svou ženou Ninou měl následně pět dětí – Berthold Maria (1934), Heimeran (1936), Franz-Ludwig (1938), Valerie Ida Huberta Karoline Anna Maria (1940) a Konstanze (1945).
Za svou službu v armádě obdržel v roce 1940 Železný kříž I. třídy. O tři roky později obdržel Německý kříž ve zlatě (1943). V roce 1943 byl Schenk von Stauffenberg povýšen na hodnost podplukovníka generálního štábu 10. obrněné divize. S touto divizí se zúčastnil války na severu Afriky. Při jednom náletu přišel o jedno oko, pravou paži a dva prsty levé ruky. O rok později se ze svých zranění zotavil a byl umístěn na velitelství Rezervní armády v Berlíně jako štábní důstojník. Po krátké době jej povýšili na hodnost plukovníka generálního štábu. Díky tomu se mohl účastnit Hitlerových porad v Rastenburgu. V té době již spolupracoval s Národním výborem Svobodného Německa a protinacistickým odbojem Kreisavský kroužek (Kreisauer Kreis).
Dne 20. července se Schenk pokusil o atentát na Hitlera tak, že umístil kufr s bombou do konferenční místnosti, kde měla proběhnout porada. Po výbuchu se Schenk vrátil do Berlína s vědomím, že se atentát vydařil. V Berlíně se téhož dne pokusil o převrat. Tato operace nesla speciální název Valkýra. Nicméně se mu převrat v Berlíně nepodařil a navíc Hitler atentát přežil. Krátce na to byl Schenk von Stauffenberg zatčen a o pár hodin později popraven zastřelením.Kdo byl Claus Schenk von Stauffenberg? Životopis Claus Schenk von Stauffenberg, osobnosti, slavný člověk z kategorie zločin

Základní údaje o osobě Claus Schenk von Stauffenberg

Národnost: německá
Datum narození: 15. 11. 1907
Místo narození: Jettingen-Scheppach, Německé císařství
Datum úmrtí: 21. 7. 1944

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Claus Schenk von Stauffenberg s kamarády na Redditu, Facebooku, Pinterestu nebo na jiných tzv. sociálních sítích.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si co znamená slovo Malichernost? Znáte termín Kasační stížnost? Víte, co je to Newsletter? Víte, co je to Klinická studie?

Klíčová slova: narození, biografie, Claus Schenk von Stauffenberg, datum narození, národnost, wiki, informace, místo narození, zločin, nežijící, Kdy zemřel Claus Schenk von Stauffenberg, lexikon, zločin, datum úmrtí, kdo to je, národnost

Pojem Claus Schenk von Stauffenberg je v kategorii Zločin, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat slovo Claus Schenk von Stauffenberg na Google obrázcích

Hledat slovo Claus Schenk von Stauffenberg na Google.cz

Zkusit najít výraz Claus Schenk von Stauffenberg ve vyhledávači Qwant

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Claus Schenk von Stauffenberg ve Wikimedia Commons

Hledat termín Claus Schenk von Stauffenberg ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Claus Schenk von Stauffenberg například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Lingea slovnících.

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Životopis, kdo je Claus Schenk von Stauffenberg? Stručná biografie

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit Kdo byl Claus Schenk von Stauffenberg? Kdy se narodil Claus Schenk von Stauffenberg? Kde se narodil Claus Schenk von Stauffenberg? Kdy zemřel Claus Schenk von Stauffenberg? Claus Schenk von Stauffenberg se nachází v kategorii Zločin

Kategorie zločin, trestanec, claus Schenk von Stauffenberg, ilustrační obrázek

Napsáno redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu je možné, že v text bude obsahovat chyby. Předem se za ně omlouváme. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Zkuste též hledat informace osobnost, osobu, člověka Claus Schenk von Stauffenberg třeba v projektu Wikipedia, kde můžete najít delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Claus Schenk von Stauffenberg i v jiné kategorii než je zločin.