Kdo je to?
Kdo byl Josef Jungmann? Životopis Josef Jungmann, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Josef Jungmann

Kdo byl Josef Jungmann? Životopis, informace, biografie, věda

Josef Jungmann byl jeden z nejvýznamnějších českých obrozenců. Vzdělanec, filolog, spisovatel.
Vystudoval filozofii na pražské Filozofické fakultě.
Měl silné vlastenecké cítění a pokoušel se vrátit český jazyk, literaturu a kulturu zpátky na výsluní. Byl průkopníkem výuky češtiny na českých školách, překládal do češtiny světová díla a pokoušel se tento jazyk, který byl dlouhou dobu utlačován, vrátit mezi živé aktivně používané jazyky.
Josef Jungmann ve své obrozenecké práci navazoval na práci o generaci staršího Josefa Dobrovského, který položil základy moderní české gramatiky. Jungmann na Dobrovského velkolepé dílo navázal svým pětidílným Slovníkem česko-německým (30. léta 19. století), který se stal slovní zásobou obrozenecké češtiny. Spolu se studiem lingivistických otázek se Jungmann vracel i k historickým otázkám českého jazyka, a tak vzniklo šestidílné dílo Historie literatury české.
Zásadní myšlenkovou promluvou bylo Jungmannovo dílo Dvojí rozmlouvání o jazyce českém (1806), kde vyjadřoval svůj obdiv k předbělohorské češtině a touhu se k ní navrátit, neboť čeština, kterou mluvili jeho současníci, byla plná germanismů a pomalu zanikala.
Jungmann též předkládal do češtiny významná světová díla, čímž ji udržoval naživu a pozvedával - například tvorbu Goetha nebo Schillera.
V tzv. sporu o Rukopisy (kauza, během které se našly dva údajně starodávné rukopisy, jež měly dokazovat dlouho tradici českého jazyka a kultury) stál na straně těch, kteří je označovaly za pravé originály. Dnes můžeme říct, že se mýlil.
Josef Jungmann byl ve své generaci možná nejvýznamnějším představitelem obrozeneckých tendencí. Byl přímým pokračovatelem Josefa Dobrovského a spolu s ním položil základy moderní češtině.Kdo byl Josef Jungmann? Životopis Josef Jungmann, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Hlavní informace o osobě Josef Jungmann

Národnost: česká
Datum narození: 16. července 1773
Místo narození: Hudlice, Berounsko
Datum úmrtí: 14. listopadu 1847

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Josef Jungmann sdílet s ostatnímina webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Znáte termín Visa? Víte co je Polygon? Vzpomenete si na definici slova CNG? Vzpomněli byste si co označuje výraz Tůň?

Klíčová slova: národnost, věda, datum narození, narození, nežijící, národnost, vysvětlení, místo narození, informace, datum úmrtí, wiki, Josef Jungmann, život, biografie, kdy se narodil Josef Jungmann?, popis

Pojem Josef Jungmann je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby

Vyhledat slovo Josef Jungmann na Google.cz

Najít výraz Josef Jungmann v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Josef Jungmann ve Wikimedia Commons

Zkusit najít heslo Josef Jungmann ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Josef Jungmann ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Josef Jungmann například ve fulltextu Yahoo.com, v projektu slovnik.cz, v Google obrázcích, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Stručná biografie, resp. životopis osoby Josef Jungmann

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo byl Josef Jungmann? Kdy se narodil Josef Jungmann? Kde se narodil Josef Jungmann? Kdy zemřel Josef Jungmann? Josef Jungmann je v kategorii Věda

Napsáno redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Josef Jungmann dejme tomu např. v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít rozsáhlejší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Josef Jungmann i v jiné kategorii než je věda.