Kdo je to?
Kdo byl Karel Slavoj Amerling? Životopis Karel Slavoj Amerling, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Kdo byl Karel Slavoj Amerling?

Kdo byl Karel Slavoj Amerling? Životopis, informace, biografie, filozofie

Karel Slavoj Amerling byl český filosof, lékař, pedagog, zakladatel vzdělávacího ústavu ve městě Budeč, polyhistor. Amerling se narodil v Klatovech do rodiny hostinského. Jeho dědeček jej v mládí naučil latinsky a řecky. Poté začal studovat na klatovském gymnáziu. Po maturitě odešel do Prahy, kde studoval medicínu na Pražské univerzitě (UK). Titul doktor medicíny obdržel v roce 1836. Po studiích spolupracoval jako asistent na univerzitě, ve Vlasteneckém muzeu, jako správce sbírek a tajemník Kašpara Šternberka (hrabě). Později nabízel soukromou lékařskou praxi a snažil se o zorganizování a zlepšení vzdělávání pro české učitele. Roku 1839 založil v Praze na Novém městě školu Budeč. Škola byla zejména pro budoucí učitele a řemeslníky. Bohužel byl projekt finančně velmi náročný a budova se musela prodat. Amerling začal ve 40. letech pořádat porady učitelů a od roku 1848 se staly pravidelnou událostí, když byly schváleny úřady. Ve stejném roce byl Amerling jmenován do funkce ředitele české hlavní školy – První český učitelský ústav. Ve funkci ředitele působil celých 20 let. Roku 1871 se s manželkou rozhodl založit ústav pro choromyslné v Kateřinské ulici. Poté byl ústav přesunut na Hradčany do Šternberského paláce a roku 1872 dostal jméno Ernestinum. Amerling působil jako ředitel ústavu až do své smrti.
Během svého života vydal skoro dvě desítky knih, mezi které patří Květomluva (1833), Orbis pictus (1852), Fauna čili zvířena česká (1852), Třicet dílen řemeslnických (1857), Budečské jesličky (1867) a další.
Karel Slavoj Amerling zemřel roku 1884 ve věku 77 let.Kdo byl Karel Slavoj Amerling? Životopis Karel Slavoj Amerling, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Základní údaje o osobě Karel Slavoj Amerling

Národnost: česká
Datum narození: 18. 9. 1807
Místo narození: Klatovy, Rakousko-Uhersko
Datum úmrtí: 2. 11. 1884

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Karel Slavoj Amerling s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Víte co je Multiplex? Vzpomněli byste si co označuje výraz Zastavěná plocha? Rozumíte pojmu Nulové pásmo? Znáte termín Vysoká škola?

Klíčová slova: zajímavosti, wikipedie, národnost, Karel Slavoj Amerling, životopis, národnost, Kdy zemřel Karel Slavoj Amerling, vysvětlení, wiki, kdo to je, datum narození, kde se narodil Karel Slavoj Amerling?, lexikon, filozofie, život, Karel Slavoj Amerling

Pojem Karel Slavoj Amerling je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat videa s názvem Karel Slavoj Amerling na Youtube

Hledat frázi Karel Slavoj Amerling na Google obrázcích

Hledat heslo Karel Slavoj Amerling ve Wikislovníku

Hledejte bez špehování slovo Karel Slavoj Amerling ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat frázi Karel Slavoj Amerling na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Karel Slavoj Amerling například ve Wikipedii, v projektu slovnik.cz, v evropském vyhledávači Qwant, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr z osobností, slov odborných termínů, pojmů a hesel

Biografie, životopis, kdo je to Karel Slavoj Amerling?

Právě jste zjistili Kdo byl Karel Slavoj Amerling? Kdy se narodil Karel Slavoj Amerling? Kde se narodil Karel Slavoj Amerling? Kdy zemřel Karel Slavoj Amerling? Karel Slavoj Amerling je v kategorii Filozofie

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Neručíme za aktuálnost a správnost uvedených informací, chyby vyhrazeny. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Můžete se pokusit také najít informace osobnost, osobu, člověka Karel Slavoj Amerling dejme tomu například v projektu Wikipedia, kde můžete najít mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Karel Slavoj Amerling i v jiné kategorii než je filozofie.