Kdo je to?
Kdo byl Václav Hanka? Životopis Václav Hanka, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Václav Hanka

Kdo byl Václav Hanka? Životopis, informace, biografie, literatura

Václav Hanka byl český básník, překladatel, jazykovědec a literární historik. Byl přední osobností národního obrození, proslul "objevením" Rukopisu královédvorského, na jehož vytvoření se s největší pravděpodobností podílel.
Václav se narodil 10. července 1791 v Hořiněvsi, a to v dobře situované rodině. Jeho otec vlastnil hospodářství a hostinec. Oba rodiče pak zpívali lidové písně. Hanka se kromě lidové tvořivosti od mládí učil cizím jazykům, zejména slovanským. Nejprve studoval na gymnáziu v Hradci Králové, potom v Praze filozofii a později práva. Zde se také dostal mezi mladou vlasteneckou inteligenci (V. Hýbl, F. Klicpera, J. Linda). Účastnil se soukromých přednášek o slavistice, které vedl Josef Dobrovský. Nějakou dobu také studoval práva ve Vídni a tam se naopak seznámil s německou romantickou literaturou. Když objevil Rukopis Královédvorský, získal si proslulost v celém slovanském světě. Je však zřejmě autorem lyrických básní tohoto rukopisu. (Oba rukopisy, jak Královédvorský, tak Zelenohorský, byly padělky, které měly dokázat prastarý základ české kultury a literatury, který by byl srovnatelný s germánskými literaturami.) Od roku 1819 byl Hanka zaměstnán v Muzeu (později Národním muzeu), a to při sepisování sbírek, poté byl kustodem numismatické sbírky a sbírek historických. Z jeho soukromého života víme, že se roku 1822 oženil s Barborou (Hankovou), avšak manželství zůstalo bezdětné. Ke konci života přednášel na pražské univerzitě staroslověnštinu, českou, ruskou a polskou literaturu. Ve své době byl považován za hlavního představitele českých Slovanů, což dokazuje jeho bohatá korespondence se zahraničím. Orientoval se i na Rusko a získal mnohá nejen ruská vyznamenání - to mu bylo vyčítáno jako ješitnost a sklony k intrikování. Zemřel ve věku 70 let v Praze a byl pohřben na Vyšehradě. Jeho žena pak dožila v nuzných poměrech (musela dokonce rozprodávat majetek), po smrti byla pohřbena vedle manžela.
Hankova literární činnost je více než bohatá. Již v mládí začal psát poezii, a to různého druhu: bajky, balady, satiry, epigramy, didaktické básně, selanky... Ruskou poezií byl pak ovlivněn třeba ve sbírce Písně, která je považována pozdějšími kritiky za jeho vrcholné dílo. Některé Hankovy písňové skladby zlidověly - Moravo, Moravo. Překládal německou i slovanskou (srbskou, polskou, ruskou) poezii, a to lidovou i umělou. Na Dobrovského navázal odborným jazykovědným dílem Mluvnice čili soustava jazyka českého a sepsal i polskou a ruskou mluvnici. Věnoval se také editorské činnosti, vydával staré české spisy - Dalimilova kronika, Dcerka (J. Hus), Legenda o sv. Prokopovi, a to vše s poznámkami a vysvětlivkami, které byly samozřejmě poznamenány dobou a nebyly dokonalé (někdy bohužel až příliš svévolné zásahy měly - stejně jako Rukopisy - dokázat, jak starobylým jazykem čeština je a jaká prastará díla na našem území vznikla).Kdo byl Václav Hanka? Životopis Václav Hanka, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Václav Hanka

Národnost: česká
Datum narození: 10. 6. 1791
Místo narození: Hořiněves u Hradce Králové
Datum úmrtí: 12. 1. 1861

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Václav Hanka s vašimi známými a kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Tejpování? Víte co je Zimní čas? Znáte pojem Revmatologie? Vzpomněli byste si co označuje výraz Revitalizace?

Klíčová slova: narození, nežijící, literatura, wiki, wikipedie, život, osobnost, Václav Hanka, národnost, osobnosti, biografie, národnost, datum narození, kde se narodil Václav Hanka?, kdo je Václav Hanka?, literatura

Pojem Václav Hanka je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Linky na jiné informační zdroje

Vyhledat heslo Václav Hanka ve vyhledávači Yandex

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Václav Hanka ve Wikimedia Commons

Hledejte bez špehování slovo Václav Hanka ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat heslo Václav Hanka ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Václav Hanka ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Václav Hanka například ve Wikipedii, v Google překladači, ve vyhledávači Seznam.cz, v Google obrázcích nebo v Lingea slovnících.

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Stručná biografie, resp. životopis osoby Václav Hanka

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Václav Hanka? Kdy se narodil Václav Hanka? Kde se narodil Václav Hanka? Kdy zemřel Václav Hanka? Václav Hanka patří do kategorie Literatura

Text napsán pro Superia.cz. Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Zkuste též najít informace osobnost, osobu, člověka Václav Hanka např. v české Wikipedii, kde můžete najít nejspíše podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Václav Hanka i v jiné kategorii než je literatura.