Kdo je to?
Kdo byl Sókratés? Životopis Sókratés, slavní lidé, osobnosti z filozofie

Kdo je to Sókratés?

Kdo to byl Sókratés? Stručný životopis

Sókratés byl filosof a učitel. Jeho otec byl sochař a matka byla porodní bába. To Sókratés později používal ve svých metaforách a učitelskou činnost přirovnával k práci porodních bab, protože pouze napomáhá tomu, aby se v člověku poznání samo zrodilo. Dostalo se mu klasického athénského vzdělání v gymnastice, hudbě a gramatice. Manželkou Sókrata byla Xantippa, která do dějin vstoupila jako ostrá a hašteřivá žena. Sám Sókratés tvrdil, že když se naučil žít v manželství s Xantippou, zvládne už vše. Sókratés nesplňuje tradiční představy o filosofu a mudrci. Měl být malý, podsaditý a ošklivý. Dále se vyznamenal v bojích, když zasáhl do Peloponéské války mezi Athénami a Spartou a projevil se jako statečný voják.
Sókratés nepsal filosofické spisy, raději chodil ulicemi Athén a rozmlouval s lidmi. Je považován za tvůrce maieutické metody, která spočívá v postupném vylučování špatných hypotéz a v objevování tvrzení a předpokladů, na kterých hypotézy stojí. Sókratés se tímto dialogickým způsobem snažil člověka přimět k tomu, aby přestal brát své názory a postoje jako samozřejmé a raději se zamyslel nad tím, z jakých důvodů je zastává. Ne každému se taková metoda zamlouvala a mnoho lidí pobouřil. Zároveň si ale získal řadu nadšených posluchačů, zejména mladé lidi. Navzdory neustálým otázkám se Sókratés nepovažoval za vševědoucího mudrce, naopak zdůrazňoval vlastní nevědomost.
Když se v Athénách změnila vláda, Sókratés se stal veřejným nepřítelem, protože byl spojován s předchozími vládci. Toho využili jeho odpůrci a obvinili ho, že svou veřejnou činností podporuje bezbožnost a kazí mladé lidi. Sókratés nesouhlasil, ale když soud jeho obhajobu neuznal, přijal trest smrti. Odešel pokojně po požití jedu a před smrtí se snažil uklidnit své žáky a přesvědčit je, že se neděje nic zlého. Mezi těmito žáky byl také Platón, jeho nejslavnější student a pravděpodobně nejvýznamnější filosof všech dob. Platón svého učitele obdivoval a jen díky Platónovi a dalším žákům máme informace o Sókratově filosofii, neboť samotný Sókratés svou filosofii nikdy nezapsal.Kdo byl Sókratés? Životopis Sókratés, slavní lidé, osobnosti z filozofie

Hlavní data o osobě Sókratés

Národnost: řecká
Datum narození: 469 nebo 470 př. n. l.
Místo narození: Athény
Datum úmrtí: 399 př. n. l.

Tento text (Sókratés) můžete samozřejmě sdílet s přáteli prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu      Sdílet na Redditu       Sdílet na Twitteru  

Vzpomněli byste si co znamená slovo Facepalm? Vzpomenete si na definici slova MMS? Víte, co je to Nadmořská výška? Vzpomněli byste si na význam slova Sochor?

Klíčová slova: wiki, definice, přesný výraz, kdo to je, co je to Sókratés?, Sókratés, filozofie, heslo, popis, význam, slovo, termín, lexikon, popis, co znamená, synonymum

Pojem Sókratés je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Najít heslo Sókratés ve Wikislovníku

Najít slovo Sókratés ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat frázi Sókratés ve Wikipedii

Hledat pojem Sókratés ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Sókratés například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v Google překladači.

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Biografie, životopis, kdo je to Sókratés?

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo je to Sókratés? Kdo to byl Sókratés? Kdy se narodil Sókratés? Kde se narodil Sókratés? Kdy zemřel Sókratés? Sókratés je v kategorii filozofie. Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Pro aktuální informace zkuste hledat osobnost, osobu, člověka Sókratés třeba na české Wikipedii, kde naleznete delší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Sókratés i v jiné kategorii než je filozofie.