Kdo je to?
Kdo byl Adolf Heyduk? Životopis Adolf Heyduk, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Adolf Heyduk

Kdo byl Adolf Heyduk? Životopis, informace, biografie, literatura

Adolf Heyduk byl český spisovatel, básník, člen skupiny májovců.
Adolf se narodil 6. června 1835 (v některé literatuře se mylně uvádí 7. červen). Otec byl truhlář, později se stal majitelem usedlosti a hostinským. Matka byla obdivovatelkou lidových písní, dědeček pak český bratr. Oba posledně jmenovaní měli na Heyduka obrovský vliv. Chlapec vyrůstal s dalšími 5 sourozenci, s nimiž udržoval i v dospělosti vřelý vztah. Základní školu vychodil v rodném Rychmburku a ve Skutči. Potom studoval německou podreálku v Poličce a nakonec českou vyšší reálku v Praze v Panské ulici. Již zde přispíval do studentského časopisu. Po maturitě nejprve studoval techniku v Brně, po roce přešel na techniku do Prahy. Navštěvoval však i přednášky z umění a dějin umění. Po absolvování školy byl nejprve kresličem na stavbě turnovsko-kralupské dráhy, potom asistentem kreslení na novoměstské reálce. V roce 1857 se seznámil s Janem Nerudou, se kterým udržoval přátelství po celý život. Vystřídal ještě několik postů profesora kreslení nebo krasopisu. V Písku, kde také pracoval jako učitel, se oženil se svou bývalou žačkou Emilií Reinerovou, z manželství vzešly dvě dcery - Jarmila a Ludmila, ale obě zemřely v dětském věku. Během života také podnikl mnoho zahraničních cest: na Slovensko, do Itálie, Hamburku, Porýní, na Kavkaz. V roce 1896 byl jmenován školním radou, roku 1899 odešel do důchodu. Zemřel v nedožitých 88 letech a pohřben je v Písku.
Heydukova tvorba se soustředila hlavně na poezii, která vykazuje po celé období neměnné rysy. Vycházela z lidové slovesné tvorby a obracela se hlavně k lidovému čtenáři. V prvotině Básně je poněkud ovlivněn přátelstvím s Nerudou a najdeme zde i básně se společenskou tematikou. V oddíle Cigánské melodie vyjadřuje například touhu českého národa po životě, který by nebyl spoután politickými a společenskými normami. Heyduk se také ve svých básních velmi často opírá o osobní zážitky, sbírka Lesní kvítí například čerpá z přírody, zatímco Cimbál a husle ze zážitků z návštěvy Slovenska. Ze šťastných i smutných událostí prožívaných se ženou a dětmi vznikly pak sbírky V zátiší nebo Zaváté listy. Vlastenecké zaměření mají sbírky Šípy a paprsky a historizující Oldřich a Božena. Heyduk je autorem i drobných epických útvarů, jako například Na přástkách, Na černé hodince, Za dlouhých večerů. V pozdějších sbírkách je jasně cítit pocit stáří a smrti - Černé růže. Mnohé Heydukovy básně byly rovněž zhudebněny, např. Antonínem Dvořákem.Kdo byl Adolf Heyduk? Životopis Adolf Heyduk, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Adolf Heyduk

Národnost: česká
Datum narození: 6. 6. 1835
Místo narození: Rychmburk u Hlinska
Datum úmrtí: 6. 2. 1923

Popis osobnosti Adolf Heyduk můžete sdílet s dalšími osobami na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Pamatujete si definici pojmu Kondenzátor? Vzpomněli byste si na význam slova Aforismus? Znáte termín Letargie? Znáte definici termínu Náprstek?

Klíčová slova: kdo je Adolf Heyduk?, datum narození, osobnosti, vysvětlení, Kdy zemřel Adolf Heyduk, wikipedie, místo narození, informace, narození, kde se narodil Adolf Heyduk?, zajímavosti, Adolf Heyduk, kdy se narodil Adolf Heyduk?, kdo to je, nežijící, biografie

Pojem Adolf Heyduk je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Adolf Heyduk v dalších zdrojích

Najít výraz Adolf Heyduk ve vyhledávači Yahoo

Najít heslo Adolf Heyduk na Google obrázcích

Hledat videa s názvem Adolf Heyduk na Youtube

Najít výraz Adolf Heyduk ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Adolf Heyduk ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Adolf Heyduk například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve ruském vyhledávači Yandex, v metavyhledávači Info.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Stručná biografie, resp. životopis osoby Adolf Heyduk

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo byl Adolf Heyduk? Kdy se narodil Adolf Heyduk? Kde se narodil Adolf Heyduk? Kdy zemřel Adolf Heyduk? Adolf Heyduk je v kategorii Literatura

Text vytvořen pro server Superia.cz. Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Adolf Heyduk řekněme ve Wikipedii, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Adolf Heyduk i v jiné kategorii než je literatura.