Kdo je to?
Kdo byl Svatý Prokop? Životopis Svatý Prokop, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Svatý Prokop

Kdo byl Svatý Prokop? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, křesťanství

Svatý Prokop byl světský kněz, poustevník, jeden ze zakladatelů Sázavského kláštera a také jeho první opat. Prokop se narodil v Chotouni v okrese Kolín do rodiny zemana. O jeho životě se mnoho nedochovalo. Ví se, že se stal knězem, ale časem od tohoto povolání upustil a v ústraní žil poustevnickým způsobem života. Prokop se stal benediktinským mnichem v břevnovském klášteře. Po vyvraždění rodu Slavníkovců chvíli pobýval v jeskyni v Dalejích u Jinonic. Později odešel do lesů v Posázaví. Zde se za pomoci knížete Oldřicha stala z Prokopovy poustevny mnišská osada, kam přicházeli učedníci. Následně roku 1032 na tomto místě vyrostl známý Sázavský klášter a Prokop se stal jeho prvním opatem. V klášteře se provozovala liturgie ve staroslovenském jazyce a stalo se významným střediskem náboženského života a kultury. Přesto, že byl knězem, tak byl také ženatý a měl syna Jimrama. Svatý Prokop zemřel roku 1053 a v roce 1204 byl prohlášen za svatého pražským legátem kardinálem Guido. V roce 1558 přesunuli jeho ostatky do kostela Všech svatých na Pražském hradě. Stal se patronem Čech, benediktinského řádu, města Sázava, rolníků, horníků, vinařů a poustevníků. V Příbrami se každoročně konala Svatoprokopská pouť, kterou vedli právě horníci.
Podle jedné legendy Prokop oral pole pluhem, ve kterém je zapřažen čert.
Svatý Prokop se zobrazuje jako řeholník v mnišském oděvu, s berlou, mitrou, s knihou v ruce. Hlavní atributem je ďábel, který je připoután. Na některých obrazech světec stojí na ďáblovi nebo je ďábel zapřážen do pluhu.Kdo byl Svatý Prokop? Životopis Svatý Prokop, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Hlavní informace o osobě Svatý Prokop

Národnost: česká
Místo narození: Chotouň, České země
Datum úmrtí: 25. 3. 1053

Popis osobnosti Svatý Prokop můžete sdílet s vašimi kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si co označuje výraz Voluntarismus? Pamatujete si definici pojmu Nemoc? Znáte pojem Anxieta? Vzpomněli byste si co znamená slovo ICQ?

Klíčová slova: kdo to je, datum úmrtí, wiki, Kdy zemřel Svatý Prokop, osobnost, biografie, Svatý Prokop, život, křesťanství, kdo je Svatý Prokop?, wikipedie, křesťanství, zajímavosti, Svatý Prokop, osobnosti, nežijící

Pojem Svatý Prokop je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Vyhledat heslo Svatý Prokop ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít frázi Svatý Prokop ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít Svatý Prokop v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít frázi Svatý Prokop ve vyhledávači Yahoo

Najít pojem Svatý Prokop na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Svatý Prokop například v Google obrázcích, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, v metavyhledávači Info.com nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Životopis, kdo je Svatý Prokop? Stručná biografie

Právě jste zjistili Kdo byl Svatý Prokop? Kde se narodil Svatý Prokop? Kdy zemřel Svatý Prokop? Svatý Prokop je v sekci Křesťanství

Kategorie křesťanství, rakev, svatý Prokop, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Chyby vyhrazeny. Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Zkuste hledat informace osobnost, osobu, člověka Svatý Prokop kupříkladu na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Svatý Prokop i v jiné kategorii než je křesťanství.