Kdo je to?
Kdo byl Aischylos? Životopis Aischylos, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Kdo byl Aischylos?

Kdo byl Aischylos? Životopis, informace, biografie, literatura

Aischylos byl řecký dramatik píšící tragédie (tragédie byly v Řecku považovány za vysoké drama, na rozdíl od komedií).
Aischylos se narodil v roce 525 před naším letopočtem do rodiny bohatého statkáře Euforióna z Eleusíny. Nevíme mnoho o jeho dětství ani studiu, z pramenů známe až jeho profesní dráhu. V dospělosti se přestěhoval do Athén, stal se vojákem bojoval zcela jistě v řecko-perských válkách, kde se účastnil bitev u Marathónu a Salamíny. Ke konci života žil v Syrakusách, zde jej zastihla i poněkud netypická smrt - prý mu orel svrhl na hlavu želvu, protože považoval jeho lebku (holou) za kámen. Pravděpodobně se však jedná jen o mýtus, který má podpořit Aischylovu dramatickou tvorbu.
Aischyla považujeme za zakladatele řecké antické tragédie, na něj pak navázali Sofoklés a Euripidés. Aischylova dramata se vyznačují náměty z řecké mytologie, občas i z historie a jsou proklamací demokracie, svobody i lásky k vlasti. Aischylos také zavedl druhého herce, čímž vytvořil tradici dokonce celého evropského dramatu. Tragédie podle Aischyla vznikají tehdy, když je člověk veden jednáním, které je zavádí do situace, která nemá řešení. Nad člověkem vždy vládne bůh - Zeus, který je spravedlivý a všechny hříchy a provinění po právu trestá. Jeho dramata jsou také ozvláštněna jazykem - zejména novotvary, slavnostními výrazy, básnickými obraty, metaforami apod. Aischylos jako první také ve svých divadelních hrách používá masky, zdobné kostýmy a dekorace.
Z asi 90 tragédií se jen 7 dochovalo v plném znění. Z historických je to drama Peršané, která pojednává o bitvě, kterou sám zažil, tedy o bitvě u Salamíny, kde byli Peršané poraženi, a Aischylos to dává za vinu Xerxově zpupnosti.
Další velmi známou tragédií je Spoutaný Prométheus, pojednávající o mytickém hrdinovi, který kvůli své pýše (ukradl oheň a dal ho lidem) rozzlobil bohy a byl navěky připoután ke skále, aby mu orel každý den vyrval játra, která mu do dalšího dne dorostou.
Trilogie Oresteia, která sestává z částí Agamemnon, Oběť na hrobě a Usmířené lítice, pojednává o trojské válce a Oresteovi, který chce pomstít svého otce, zabije svou nevěrnou matku i jejího milence, ale stává se tak horším vrahem, než byla jeho matka. Před pronásledováním Líticemi jej zachrání bohyně moudrosti Athéna, která určí, že pomsta patří bohům, protože člověk není schopen domyslet její důsledky.Kdo byl Aischylos? Životopis Aischylos, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Aischylos

Národnost: řecká
Datum narození: 525 př. n. l.
Místo narození: Eleusína (Attica, Řecko)
Datum úmrtí: 456 př. n. l.

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Aischylos sdílet s kolegy prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Znáte pojem Lipom? Znáte pojem Kardamom? Pamatujete si definici pojmu Mojito? Vzpomenete si na definici slova Naturopatie?

Klíčová slova: wiki, kdo je Aischylos?, kdy se narodil Aischylos?, Kdy zemřel Aischylos, osobnosti, datum úmrtí, wikipedie, osobnost, kde se narodil Aischylos?, vysvětlení, místo narození, zajímavosti, popis, literatura, život, literatura

Pojem Aischylos je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit najít termín Aischylos ve Wikipedii

Zkusit najít slovo Aischylos ve vyhledávači Yandex

Hledejte bez špehování slovo Aischylos ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Aischylos ve fulltextu Seznam.cz

Hledat termín Aischylos ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Aischylos například ve videích na Youtube, v projektu slovnik.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v Google obrázcích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Vybrané odborné pojmy, osobnosti, termíny a slova

Biografie, životopis, kdo je to Aischylos?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Aischylos? Kdy se narodil Aischylos? Kde se narodil Aischylos? Kdy zemřel Aischylos? Aischylos se nachází v kategorii Literatura

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Čerstvé informace hledejte osobnost, osobu, člověka Aischylos například v projektu Wikipedie, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Aischylos i v jiné kategorii než je literatura.