Kdo je to?
Kdo byl Jan Lucemburský? Životopis Jan Lucemburský, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Jan Lucemburský

Kdo byl Jan Lucemburský? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, panovníci

Jan Lucemburský byl český a polský král a lucemburský hrabě. Vyrůstal na francouzském dvoře, kde získal politické a diplomatické vzdělání. V Čechách po vraždě Václava III. vymřeli Přemyslovci a česká šlechta si za nového krále vybrala právě Jana Lucemburského. Zisk trůnu potvrdil sňatek s Eliškou Přemyslovnou a Jan se v pouhých čtrnácti letech stal českým králem.
Přesun do Čech byl pro Jana Lucemburského velkou kulturní změnou, neboť český dvůr nebyl zdaleka tak bohatý a kultivovaný jako ten francouzský. To působilo oboustranné problémy, protože i čeští šlechtici a dvořané měli problém s novými zvyky, které s sebou Jan do Čech přinesl, a zrodilo se tak vnímání nového krále jako cizince. Vzájemné nepochopení mírnili královi rádci, ale také Eliška, která byla o čtyři roky starší, zkušenější a české prostředí dobře znala.
Průběh vlády byl komplikovaný. Zhoršil se i vztah s Eliškou Přemyslovnou, která měla odlišné názory na řadu otázek domácí politiky, takže manželé začali žít odděleně. Spory vyvrcholily, když Jan manželce odebral syna (pozdějšího krále a císaře Karla IV.) a poslal ho na francouzský dvůr, aby získal vzdělání a kontakty. Časté královské výpravy mimo české území zase utvrdily šlechtu v názoru, že se jedná o krále cizince, který nemá k českým zemím vztah. Šlo však spíše o jiný pohled na to, jak má vypadat panovník a západoevropský ideál dobrodružného rytíře nebyl v Čechách tak rozšířený. Expanzivní politika navíc přinesla územní zisky a české království se rozrostlo o Chebsko, Budyšínsko, Zhořelecko a o slezská knížectví, která Jan vyměnil za polskou korunu.
Jan Lucemburský nikdy neztratil kontakt s evropskou mocenskou politikou a z českého trůnu zasahoval do větších událostí. Málokterý panovník té doby měl tak bohaté vztahy s evropskými vladaři a šlechtici. Diplomatické schopnosti využil také k tomu, aby zajistil římskou korunu pro syna Karla IV, čímž zabezpečil, aby rozvoj rodu a království pokračoval i do budoucna. Záliba v turnajích, soubojích a válkách ho neopustila ani v pozdějším věku. To se mu stalo osudným, protože v bitvě u Kresčaku byl během bojů zabit. Dá se konstatovat, že české království pozvedl na evropskou úroveň a kvalitní diplomacií zajistil pokračování rozvoje, ačkoli negativní domácí obraz tomu neodpovídal.Kdo byl Jan Lucemburský? Životopis Jan Lucemburský, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní informace o osobě Jan Lucemburský

Národnost: lucemburská
Datum narození: 10.srpna 1396
Místo narození: Lucemburk, Lucembursko
Datum úmrtí: 26. srpna 1436

Popis osobnosti Jan Lucemburský můžete sdílet s kolegy, přáteli a partnery na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Víte, co je to Domicil? Pamatujete si definici pojmu Duté vlákno? Vzpomněli byste si na význam slova Egalizace? Vzpomněli byste si co znamená slovo Aktivita?

Klíčová slova: datum narození, wiki, wikipedie, národnost, místo narození, životopis, Jan Lucemburský, nežijící, biografie, narození, národnost, Jan Lucemburský, lexikon, kdy se narodil Jan Lucemburský?, panovníci, život

Pojem Jan Lucemburský je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Více informací o slovu Jan Lucemburský doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat videa s názvem Jan Lucemburský na Youtube

Najít výraz Jan Lucemburský na Google obrázcích

Zkusit najít slovo Jan Lucemburský v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít heslo Jan Lucemburský ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Jan Lucemburský ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Lucemburský například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve fulltextu Yahoo.com, ve Wikipedii nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené odborné pojmy, osobnosti, termíny, výrazy a hesla

Biografie, životopis, kdo je to Jan Lucemburský?

Teďka již bezesporu víte Kdo byl Jan Lucemburský? Kdy se narodil Jan Lucemburský? Kde se narodil Jan Lucemburský? Kdy zemřel Jan Lucemburský? Jan Lucemburský je v sekci Panovníci

Kategorie panovníci, princezna s růží, jan Lucemburský, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Lucemburský například na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Lucemburský i v jiné kategorii než je panovníci.

Víte, co znamená IP adresa a jak ji zjistíte?