Kdo je to?
Kdo byl Jan Lucemburský? Životopis Jan Lucemburský, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Jan Lucemburský?

Kdo byl Jan Lucemburský? Životopis, informace, biografie, panovníci

Jan Lucemburský byl český a polský král a lucemburský hrabě. Vyrůstal na francouzském dvoře, kde získal politické a diplomatické vzdělání. V Čechách po vraždě Václava III. vymřeli Přemyslovci a česká šlechta si za nového krále vybrala právě Jana Lucemburského. Zisk trůnu potvrdil sňatek s Eliškou Přemyslovnou a Jan se v pouhých čtrnácti letech stal českým králem.
Přesun do Čech byl pro Jana Lucemburského velkou kulturní změnou, neboť český dvůr nebyl zdaleka tak bohatý a kultivovaný jako ten francouzský. To působilo oboustranné problémy, protože i čeští šlechtici a dvořané měli problém s novými zvyky, které s sebou Jan do Čech přinesl, a zrodilo se tak vnímání nového krále jako cizince. Vzájemné nepochopení mírnili královi rádci, ale také Eliška, která byla o čtyři roky starší, zkušenější a české prostředí dobře znala.
Průběh vlády byl komplikovaný. Zhoršil se i vztah s Eliškou Přemyslovnou, která měla odlišné názory na řadu otázek domácí politiky, takže manželé začali žít odděleně. Spory vyvrcholily, když Jan manželce odebral syna (pozdějšího krále a císaře Karla IV.) a poslal ho na francouzský dvůr, aby získal vzdělání a kontakty. Časté královské výpravy mimo české území zase utvrdily šlechtu v názoru, že se jedná o krále cizince, který nemá k českým zemím vztah. Šlo však spíše o jiný pohled na to, jak má vypadat panovník a západoevropský ideál dobrodružného rytíře nebyl v Čechách tak rozšířený. Expanzivní politika navíc přinesla územní zisky a české království se rozrostlo o Chebsko, Budyšínsko, Zhořelecko a o slezská knížectví, která Jan vyměnil za polskou korunu.
Jan Lucemburský nikdy neztratil kontakt s evropskou mocenskou politikou a z českého trůnu zasahoval do větších událostí. Málokterý panovník té doby měl tak bohaté vztahy s evropskými vladaři a šlechtici. Diplomatické schopnosti využil také k tomu, aby zajistil římskou korunu pro syna Karla IV, čímž zabezpečil, aby rozvoj rodu a království pokračoval i do budoucna. Záliba v turnajích, soubojích a válkách ho neopustila ani v pozdějším věku. To se mu stalo osudným, protože v bitvě u Kresčaku byl během bojů zabit. Dá se konstatovat, že české království pozvedl na evropskou úroveň a kvalitní diplomacií zajistil pokračování rozvoje, ačkoli negativní domácí obraz tomu neodpovídal.Kdo byl Jan Lucemburský? Životopis Jan Lucemburský, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní data o osobě Jan Lucemburský

Národnost: lucemburská
Datum narození: 10.srpna 1396
Místo narození: Lucemburk, Lucembursko
Datum úmrtí: 26. srpna 1436

Tento text (Jan Lucemburský) můžete samozřejmě sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Víte, co je to Hortonův syndrom? Vzpomněli byste si co znamená slovo Dvojzubák? Vzpomněli byste si na význam slova Výklad? Víte co je Frexit?

Klíčová slova: vysvětlení, lexikon, zajímavosti, život, osobnosti, Kdy zemřel Jan Lucemburský, informace, kdy se narodil Jan Lucemburský?, Jan Lucemburský, biografie, kdo to je, místo narození, wiki, kde se narodil Jan Lucemburský?, datum narození, panovníci

Pojem Jan Lucemburský je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Další zdroje informací o slovu Jan Lucemburský

Vyhledat termín Jan Lucemburský na Google obrázcích

Hledat pojem Jan Lucemburský ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Jan Lucemburský na Youtube

Vyhledat výraz Jan Lucemburský ve fulltextu Seznam.cz

Zkusit najít pojem Jan Lucemburský ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Lucemburský například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Stručná biografie, resp. životopis osoby Jan Lucemburský

Na této webové stránce jste se dozvěděli Kdo byl Jan Lucemburský? Kdy se narodil Jan Lucemburský? Kde se narodil Jan Lucemburský? Kdy zemřel Jan Lucemburský? Jan Lucemburský patří do sekce Panovníci

Text vytvořen pro server Superia.cz. Nemůžeme ručit za přesnost, správnost a aktuálnost informací. Veškeré zde uvedené informace jsou bez záruky. Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Lucemburský řekněme v české verzi Wikipedia.cz, kde naleznete o něco delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Lucemburský i v jiné kategorii než je panovníci.

Víte, co znamená IP adresa a jak ji zjistíte?