Kdo je to?
Kdo byl Jan Hus? Životopis Jan Hus, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Kdo byl Jan Hus?

Kdo byl Jan Hus? Životopis, informace, biografie, křesťanství

Jan Hus byl středověký učenec, teolog a církevní reformátor. Mezi odbornou veřejností panuje shoda, že se narodil v jihočeském Husinci a navštěvoval školu v nedalekých Prachaticích. Ačkoli pocházel z chudých poměrů, dokázal se dobře učit a dostal se díky tomu na pražskou Karlovu univerzitu, kde prohloubil své teologické vzdělání a rozhodl se pro kněžskou dráhu. Věnoval se rovněž hudbě, upravoval písně a vydělával si zpěvem v kostele. V roce 1396 získal titul magistr svobodných umění na všeobecné artistické fakultě a následně se věnoval výuce a kázáním. Rozhodl se vystudovat ještě odbornou teologickou fakultu, ale získal jen bakalářský titul, protože magisterské studium musel přerušit kvůli politickým sporům.
Hus byl členem akademické obce a vyučoval na univerzitě, ale význam přikládal hlavně kněžské funkci a kázáním pro široké lidové vrstvy. Díky popularitě se přesunul do Betlémské kaple, která nabízela dostatečný prostor. V kázáních kritizoval katolickou církev a hlásal její nápravu a odklon od světského bohatství, což byl tehdy silný trend po celé křesťanské Evropě. Díky přesvědčivému stylu a promyšlené argumentaci se stal jednou z předních osobností české reformace. Pro podezření z kacířství se dostal do sporů s papežem Alexandrem V. a byla na něj uvalena klatba, ale Hus navzdory tomu pokračoval v kázání. Tento spor se podařilo vyřešit díky zásahu krále Václava IV., který stál na straně reformního proudu.
Brzy však přišly další spory, protože Hus začal kritizovat odpustky nebo křížové výpravy, což obnovilo nepřátelství s papežem. Husovi předešlí spojenci včetně krále už nebyli tak radikální a usilovali o dobré diplomatické vztahy s Vatikánem, takže Hus ztratil pevnou pozici a v odporu proti papeži byl stále osamocenější. Aby se vyhnul církevním zákazům a mohl kázat, odešel na jihočeský venkov, kde pokračoval v silné kritice katolické církve. Začal podporovat rovněž překlad Bible do českého jazyka, aby ji mohli číst i běžní lidé a vymanili se tak z vlivu zkažených církevních autorit.
Roku 1413 byl svolán Kostnický koncil, který měl vyřešit rozkoly v církvi a rozmach kacířství. Hus se koncilu zúčastnil kvůli přesvědčení, že bude moci vyložit argumenty na podporu reformních názorů. Skutečným motivem pozvání však byl kacířský proces a Hus byl krátce po příjezdu zatčen. Ve špatných podmínkách byl vězněn až do roku 1415, kdy byl na žádost krále Zikmunda přesunut do lepších podmínek. Církevní představitelé požadovali odvolání kacířských výroků a v rámci veřejného slyšení odsoudili několik citací, ale Hus se snažil vést debatu a vysvětlit skutečný význam některých myšlenek. Koncil obhajobu nepřijal a nadále požadoval odvolání kacířského učení. Na Husa naléhalo i několik českých šlechticů, aby si zachránil život a odvolal sporné výroky, ale to odmítl a v létě roku 1415 byl upálen.
Kostnická poprava měla silnou odezvu, protože v Čechách měl Hus mnoho přívrženců mezi běžnými lidmi i šlechtici, kteří jeho upálení považovali za diplomatický útok na celé České království. Situaci vyostřilo, když byl v souvislosti s Husem upálen i kazatel Jeroným Pražský. Reformní myšlenky se rychle šířily a vedly až k husitské revoluci, která ovlivnila podobu celé katolické církve. Jan Hus se stal symbolem autentického a vnitřně pravdivého člověka a založil silnou tradici českého reformátorství, ke které se hlásil i prezident Masaryk.Kdo byl Jan Hus? Životopis Jan Hus, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Hlavní informace o osobě Jan Hus

Národnost: česká
Datum narození: okolo roku 1370
Místo narození: Husinec u Prachatic
Datum úmrtí: 6. července 1415

Popis osobnosti Jan Hus můžete sdílet s přáteli a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si na význam slova Anotace? Znáte pojem Krypta? Víte co je Bipolární porucha? Vzpomenete si na definici slova Křížová cesta?

Klíčová slova: Jan Hus, Jan Hus, narození, informace, osobnost, život, biografie, wikipedie, místo narození, vysvětlení, nežijící, wiki, kdo je Jan Hus?, osobnosti, křesťanství, zajímavosti

Pojem Jan Hus je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Jan Hus v dalších zdrojích

Vyhledat slovo Jan Hus ve Wikislovníku

Hledat pojem Jan Hus ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat termín Jan Hus v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít termín Jan Hus ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Jan Hus ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Hus například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, ve ruském vyhledávači Yandex, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr osobností, hesel, pojmů a odborných termínů

Stručná biografie, resp. životopis osoby Jan Hus

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo byl Jan Hus? Kdy se narodil Jan Hus? Kde se narodil Jan Hus? Kdy zemřel Jan Hus? Jan Hus je v kategorii Křesťanství

Text vytvořen pro server Superia.cz. Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost a přesnost informací uvedených na tomto webu. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Pokuste se vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Hus dejme tomu např. na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít rozsáhlejší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Hus i v jiné kategorii než je křesťanství.

V diskuzích jste se možná setkali s různými zkratkami. Mezi nejrozšířenější zkratky patří BTW a IMHO. Víte co znamenají? Pokud ne, dozvíte se to zde.