Kdo je to?
Kdo byl Démokritos? Životopis Démokritos, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Kdo byl Démokritos?

Kdo byl Démokritos? Životopis, informace, biografie, filozofie

Démokritos byl předsókratovský filosof, který se proslavil atomistickou teorií. Pocházel z Thrákie, což je přibližně oblast dnešního Bulharska a severního Řecka. Jeho rodina byla bohatá, díky tomu mohl cestovat a seznamovat se s cizími kulturami a jejich poznatky. Podle některých zpráv se mu podařilo dojít až do Indie. Po mnohaletém cestování a studiu se vrátil do rodné Abdéry, aby rozvinul vlastní učení. O jeho životě a povaze jsou jen strohé informace, ale dle antické tradice měl veselou a družnou povahu. Zabýval se zřejmě širokým spektrem témat, které zahrnovalo astronomii, matematiku, umění, lékařství a filosofii, ale nezaložil vlastní systematickou školu.
Z dnešního pohledu je nejvýznamnější jeho učení o atomech. Předpokládal totiž existenci miniaturních a dále nedělitelných částeček, ze kterých se skládá vše, včetně lidské duše. Atomy mají různé tvary a mohou se různě uspořádat, z toho pramení rozmanitost viditelného světa. Byl kritický ke smyslovému poznání, které považoval za matoucí. Pravé poznání je pouze rozumové. Zabýval se také společenskými otázkami a podporoval solidaritu mezi bohatými a chudými, aby mohla společnost fungovat v harmonii. Jeho etika je umírněná a základ spokojeného života vidí v rozumovém poznání a vyrovnané mysli. Z jeho díla se do současné doby dochovaly pouze zlomky. Velkou zásluhu na tom má Aristotelés, který se jeho myšlenkami kriticky zabýval a citoval je. Ve starověkém Řecku nepatřil mezi nejslavnější myslitele, ale během renesance jeho obliba vzrostla, zejména díky odmítání asketismu a tendenci k vědeckému přístupu. Také moderní věda ocenila Démokritovu intuici, díky které vytušil existenci atomů dávno před zrodem metod, které by je mohly vědecky dokázat.Kdo byl Démokritos? Životopis Démokritos, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Základní údaje o osobě Démokritos

Národnost: řecká
Datum narození: 460 př. n. l.
Místo narození: Abdéra, Thrákie (dnešní Řecko)
Datum úmrtí: 370 př. n. l.

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Démokritos s jinými lidmi na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova Krátkozrakost? Vzpomněli byste si co znamená slovo Buzola? Víte co je Civilismus? Víte co je Fakultativní výlet?

Klíčová slova: život, Démokritos, wikipedie, biografie, informace, lexikon, kde se narodil Démokritos?, Démokritos, osobnosti, datum úmrtí, Kdy zemřel Démokritos, kdy se narodil Démokritos?, kdo to je, popis, nežijící, místo narození

Pojem Démokritos je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Další zdroje informací o slovu Démokritos

Najít termín Démokritos v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Démokritos ve Wikimedia Commons

Zkusit najít frázi Démokritos na Google.cz

Hledat videa s názvem Démokritos na Youtube

Vyhledat termín Démokritos ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Démokritos například ve Wikislovníku, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Google obrázcích, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Stručná biografie, resp. životopis osoby Démokritos

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Démokritos? Kdy se narodil Démokritos? Kde se narodil Démokritos? Kdy zemřel Démokritos? Démokritos patří do kategorie Filozofie

Text vytvořen pro server Superia.cz. Informace jsou bez záruky, provozovatel neručí za správnost a aktuálnost informací v textech. Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Démokritos řekněme například v projektu Wikipedia, kde můžete najít podrobný popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Démokritos i v jiné kategorii než je filozofie.