Kdo je to?
Kdo byl Démokritos? Životopis Démokritos, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Kdo byl Démokritos?

Kdo byl Démokritos? Životopis, informace, biografie, filozofie

Démokritos byl předsókratovský filosof, který se proslavil atomistickou teorií. Pocházel z Thrákie, což je přibližně oblast dnešního Bulharska a severního Řecka. Jeho rodina byla bohatá, díky tomu mohl cestovat a seznamovat se s cizími kulturami a jejich poznatky. Podle některých zpráv se mu podařilo dojít až do Indie. Po mnohaletém cestování a studiu se vrátil do rodné Abdéry, aby rozvinul vlastní učení. O jeho životě a povaze jsou jen strohé informace, ale dle antické tradice měl veselou a družnou povahu. Zabýval se zřejmě širokým spektrem témat, které zahrnovalo astronomii, matematiku, umění, lékařství a filosofii, ale nezaložil vlastní systematickou školu.
Z dnešního pohledu je nejvýznamnější jeho učení o atomech. Předpokládal totiž existenci miniaturních a dále nedělitelných částeček, ze kterých se skládá vše, včetně lidské duše. Atomy mají různé tvary a mohou se různě uspořádat, z toho pramení rozmanitost viditelného světa. Byl kritický ke smyslovému poznání, které považoval za matoucí. Pravé poznání je pouze rozumové. Zabýval se také společenskými otázkami a podporoval solidaritu mezi bohatými a chudými, aby mohla společnost fungovat v harmonii. Jeho etika je umírněná a základ spokojeného života vidí v rozumovém poznání a vyrovnané mysli. Z jeho díla se do současné doby dochovaly pouze zlomky. Velkou zásluhu na tom má Aristotelés, který se jeho myšlenkami kriticky zabýval a citoval je. Ve starověkém Řecku nepatřil mezi nejslavnější myslitele, ale během renesance jeho obliba vzrostla, zejména díky odmítání asketismu a tendenci k vědeckému přístupu. Také moderní věda ocenila Démokritovu intuici, díky které vytušil existenci atomů dávno před zrodem metod, které by je mohly vědecky dokázat.Kdo byl Démokritos? Životopis Démokritos, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Hlavní informace o osobě Démokritos

Národnost: řecká
Datum narození: 460 př. n. l.
Místo narození: Abdéra, Thrákie (dnešní Řecko)
Datum úmrtí: 370 př. n. l.

Popis osobnosti Démokritos můžete sdílet s blízkými na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si na význam slova Krátkozrakost? Vzpomněli byste si co znamená slovo Cystická fibróza? Víte co je Autonomie? Víte co je Koudel?

Klíčová slova: život, vysvětlení, kdo je Démokritos?, datum narození, národnost, popis, Démokritos, osobnosti, životopis, filozofie, lexikon, místo narození, kdo to je, Kdy zemřel Démokritos, biografie, narození

Pojem Démokritos je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Démokritos

Hledat frázi Démokritos ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat heslo Démokritos v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Vyhledat pojem Démokritos ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Démokritos ve vyhledávači Qwant

Hledat termín Démokritos na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Démokritos například ve fulltextu Yahoo.com, v Lingea slovnících, ve Wikipedii, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Biografie, životopis, kdo je to Démokritos?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Démokritos? Kdy se narodil Démokritos? Kde se narodil Démokritos? Kdy zemřel Démokritos? Démokritos se nachází v sekci Filozofie

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za správnost a úplnost jakýchkoliv informací a dokumentů umístěných na webových stránkách. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pokuste se vyhledat osobnost, osobu, člověka Démokritos například na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Démokritos i v jiné kategorii než je filozofie.