Kdo je to?
Kdo je to Estetik? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Estetik? Lidé, filozofie

Estetik

Co znamená a jaký je význam slova Estetik?

Estetik je vědec nebo osoba zabývající se estetikou, tedy naukou o krásnu. Takové přemýšlení se datuje od začátku dějin lidstva, ale první základy estetice dali starověcí Řekové a jako samostatnou disciplínu ji ustavil až A. G. Baumgarten v roce 1750. Estetika patří pod filozofii a zabývá se vnímáním krásy jak přírodní, tak i uměle vytvořené člověkem. Podíváme-li se do historie, nejvíce se o estetice dozvíme u starořeckých myslitelů, konkrétně u Pythagora, Platóna a Aristotela. Například Pythagoras a jeho následovníci (Pythagorejci) vnímali jako krásné vše, co se zakládalo na přesném matematickém řádu světa. Kvůli svému přesvědčení podnikli mnoho různých pokusů, na jejichž základě jim vyšlo, že svět je založen na dokonalosti posloupnosti čísel od 1 do 10, resp. od 0 do 9. Dokonce tak zkoumali hudební nástroj flétnu a přišli na to, že různé rozložení otvorů na flétně vždy dává stupnici. Podle Platóna je naopak krásno souzněním dobra, pravdy a krásy. Aristoteles pak vidí umění ve všem, co vzniká nápodobou (mimesis) vnějších skutečností.
Estetika poněkud upadla, nebo se alespoň velmi zjednodušila během středověku, kdy estetické neboli krásné bylo jen to, co bylo spojeno s Bohem. Veškerá krása podle křesťanských filozofů pochází od Boha, tedy člověk nemůže stvořit krásu.
K estetice se pak vrátili až novověcí badatelé, a to počínaje renesancí. Ale až v 18. století Alexandr Gotlieb Baumgarten estetiku pojmenoval a vyhlásil ji jako samostatnou disciplínu spadající pod filozofii. Podle Baumgartena je nutné studovat výtvory krásných umění (malířství, sochařství, literatura), aby byly tyto výtvory také detailněji popsány, stejně jako byly do té doby popsány rozumové disciplíny (zoologie, botanika, historie aj.). Hegel viděl estetiku v obsahu (děj povídky, téma obrazu). Immanuel Kant zase viděl estetično především ve formě (sonet, bajka, libozvučnost). Samozřejmě mají pravdu oba, protože bez formy nelze zhmotnit obsah, a bez obsahu je forma jen prázdným výrazem.
Největšího rozmachu estetiky bylo zřejmě dosaženo od 19. století až po současnost, ale s tím, že spolu s postmodernismem se estetika, její chápaní a její výklad různí do mnoha odlišných pohledů.Kdo je to Estetik? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Estetik? Lidé, filozofie

Sdílejte tento text s heslem Estetik s jinými lidmi na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Víte co je Appeasement? Víte co je Komentář? Rozumíte pojmu Rodina? Vzpomněli byste si co označuje výraz Ctnost?

Klíčová slova: Estetik, informace, synonymum, význam pojmu, termín, filozofie, slovo, definice, přesný výraz, heslo, přesný výraz, wikipedie, popis, Estetik, etymologie, vysvětlení

Pojem Estetik je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Jiné zdroje informací o výrazu Estetik

Najít pojem Estetik ve Wikipedii

Hledat výraz Estetik na Google.cz

Hledat frázi Estetik ve vyhledávači Qwant

Hledat frázi Estetik ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít pojem Estetik ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Estetik například v Google obrázcích, v projektu slovnik.cz, v Microsoft Bing, v evropském vyhledávači Qwant nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodné definice slov, pojmů a odborných termínů, osobnosti

Co znamená Estetik? Definice pojmu, význam a vysvětlení slova

Nyní již víte Kdo je to Estetik? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Estetik? Definice pojmu Estetik patří do kategorie Filozofie

Kategorie filozofie, filozof s knihou, estetik, ilustrační obrázek

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Zkuste najít informace výraz, slovo, definici, slovíčko třeba na české Wikipedii, kde naleznete o něco delší text. Berte prosím v potaz, že jednotlivá slova mohou mít víc definic v různém kontextu, v různých oborech. Doporučujeme vám proto zkusit i jinou sekci než je kategorie filozofie.