Kdo je to?
Kdo byl Svatý Josef? Životopis Svatý Josef, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Svatý Josef

Kdo byl Svatý Josef? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, křesťanství

Svatý Josef, známý také jako Josef tesař, je významnou postavou v křesťanské tradici a hlavně otec Ježíše Krista. Jeho život se vyznačuje pokorou, pracovitostí a hlubokou vírou, což ho činí inspirativním modelem pro mnohé věřící po celém světě.
Svatý Josef se narodil do rodiny potomků krále Davida, jak je zaznamenáno v evangeliích podle Matouše a Lukáše. Místo narození není přesně známo, ale podle některých tradic se narodil v Betlémě. Jeho otec byl Jakob a matka se jmenovala Heli.
Podrobnosti o Josefově vzdělání nejsou známy, ale je obecně přijímáno, že byl tesařem, jak naznačuje jeho přídomek. Pracoval jako řemeslník a zajišťoval obživu své rodiny.
Josef je nejvíce známý pro svou roli jako zemský otec Ježíše Krista a manžel Panny Marie. Když se dozvěděl, že je Marie těhotná, zvažoval, že manželku tajně opustí. Avšak po zjevení anděla, který mu oznámil, že dítě je z Ducha svatého, její těhotenství přijal. Josef je také uznáván za to, že chránil Ježíše a Marii, když král Herodes vyhlásil rozkaz zabít všechny nově narozené chlapce. Josef vedl rodinu do Egypta a zpět do Nazareta po Herodově smrti.
Josef byl manželem Panny Marie a zemský otec Ježíše Krista. Evangelia podle Matouše a Lukáše uvádějí Josefa jako otce Ježíše, ale zdůrazňují, že Ježíš byl počat z Ducha svatého.
Svatý Josef je patronem řady zemí, měst a řemesel (tesařů, truhlářů, kolářů a řezbářů), církve, a otců. Jeho svátek se slaví 19. března v katolické, anglikánské a některých protestantských církvích a 1. května v pravoslavné církvi.
Svatý Josef je připomínán jako muž víry a pokory, který přijal poslání chránit a pečovat o Ježíše a Marii. Jeho život je příkladem oddanosti a služby Bohu.Kdo byl Svatý Josef? Životopis Svatý Josef, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Základní informace o osobě Svatý Josef

Národnost: židovská
Datum narození: 30 př. n. l.
Místo narození: Betlém,
Datum úmrtí: 20 n. l.

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Svatý Josef? s vašimi kamarády na Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Vzpomenete si na definici slova Sousloví? Pamatujete si definici pojmu Liturgie? Vzpomněli byste si co znamená slovo Screening? Vzpomněli byste si co znamená slovo Proaktivní přístup?

Klíčová slova: křesťanství, osobnost, datum úmrtí, národnost, Svatý Josef, informace, vysvětlení, datum narození, Svatý Josef, popis, život, místo narození, národnost, nežijící, biografie, narození

Pojem Svatý Josef je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Najít výraz Svatý Josef ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít Svatý Josef na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Svatý Josef ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Svatý Josef na Google.cz

Hledejte bez špehování slovo Svatý Josef ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Svatý Josef například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, v Microsoft Bing, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Biografie, životopis, kdo je to Svatý Josef?

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Svatý Josef? Kdy se narodil Svatý Josef? Kde se narodil Svatý Josef? Kdy zemřel Svatý Josef? Svatý Josef je v kategorii Křesťanství

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Pečlivě jsme zkontrolovali všechny informace a údaje. Přesto však nevylučujeme, že je v textech chyba. Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Doporučujeme zkusit nalézt informace osobnost, osobu, člověka Svatý Josef třeba v projektu Wikipedia.cz, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Svatý Josef i v jiné kategorii než je křesťanství.