Kdo je to?
Kdo byl Jakub Arbes? Životopis Jakub Arbes, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Jakub Arbes

Kdo byl Jakub Arbes? Životopis, informace, biografie, literatura

Jakub Arbes byl český spisovatel a novinář, který proslul zejména sociálními romány a který také vytvořil vlastní specifický útvar - romaneto.
Jakub se narodil 12. června 1840 jako syn obuvníka na pražském Smíchově. Tamtéž vychodil obecnou školu, poté navštěvovat farní maltézskou školu na Malé Straně. Nižší reálku vystudoval na Starém Městě, kde se seznámil s Juliem Zeyerem. Vyšší reálku pak studoval v Mikulandské ulici. Tady na něj zapůsobil hlavně mladý Jan Neruda, který sem nastoupil jako suplent. Prázdniny trávíval v rodišti svého otce - v Merklíně na Plzeňsku, odkud pocházelo mnoho jeho přátel a zde také zažil neopětovanou lásku k dceři zámeckého komorníka - Jenny Šimánkové. Kulturně a společensky se projevoval zejména po pádu Bachova absolutismu, pořádal výlety a besedy se studenty, vedl ochotnické divadlo, zasloužil se o zřízení knihovny na Smíchově. Ještě nějakou dobu studoval na vysoké škole polytechnické, ale brzy se začal věnovat jen literární činnosti. Tehdy se seznámil i s dcerou soustružníka Josefínou Rabochovou, tato láska již byla opětována a naplněna sňatkem a 4 dětmi (jedna dcera však zemřela jako dítě, syn zemřel v 11 letech, dospělosti se dožily pouze dcery Olga a Polyxena, přičemž ta starší se o Arbese starala v jeho stáří a pak pečovala i o jeho literární pozůstalost). Arbes pracoval jako redaktor (i Národních listů), také jako dramaturg Prozatímního divadla. Mezitím byl i vězněn pro své názory. Samozřejmě pak i jeho tvorba odráží jeho zážitky a vlastní sociální a finanční problémy. Ke konci života se angažoval například v Umělecké besedě, byl dopisujícím a později řádných členem ČAVU, také se zajímal o mladší básnickou generaci, ovšem tady narazil na neporozumění dekadenci. Úplný konec života strávil jen v péči dcery, byl téměř slepý, zemřel ve svém bytě na Smíchově a pochován je v rodinné hrobce na Malvazinkách.
Arbes začal tvořit již při studiu, prvotní díla byly převážně básně - milostné, vlastenecké, žertovné. Básně i překládal, a to zejména Puškina, Lermontova nebo Mickiewicze. Během svého života se pokoušel také o dramata, ta však nebyla příliš úspěšná. Mnohem lépe prorazil s prózou. Jeho první pokusy byly ovlivněny světovým realismem - Upomínka na Nusle, Emílie, později vytvořil specifický prozaický útvar - tzv. romaneto. Prvním příkladem je Ďábel na skřipci z roku 1856, kde je poprvé obsaženo charakteristické sloučení reality a fantastična. Nejtypičtějším příkladem romaneta je pak Svatý Xaverius (romaneto jako název žánru vymyslel pro Arbese Jan Neruda). Romaneta jsou založena na domnělých záhadách a spojují v sobě prvky románu i novely. Z románových jsou to zejména dlouhé popisy, úvahy, líčení prostředí, z novelistických pak dějový spád, menší počet postav a vyhrocená pointa). Další romaneta jsou např. Sivooký démon, Zázračná Madona a Ukřižovaná. Po romanetech se Arbes přiklonil k románu, k čemuž jej dohnaly částečně finanční důvody. K románům můžeme počítat již dílo Akrobaté s autobiografickými a reportážními prvky, dále pak díla Etiopská lilie a Šílený Job, Můj přítel vrah, Kandidáti existence aj. Ač různých románů, statí a překladů publikoval mnohem více, do literární historie se zapsal především svými romanety, neboť žádný jiný autor po něm již nedokázal formu naplnit.Kdo byl Jakub Arbes? Životopis Jakub Arbes, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Jakub Arbes

Národnost: česká
Datum narození: 12. 6: 1840
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 8. 4. 1914

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Jakub Arbes sdílet s ostatnímina Redditu, Twitteru nebo Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Znáte definici termínu Crossfit? Znáte termín Relativní? Vzpomněli byste si co označuje výraz Pyrám? Víte, co je to Crossfit?

Klíčová slova: wiki, kdy se narodil Jakub Arbes?, kde se narodil Jakub Arbes?, lexikon, narození, datum úmrtí, nežijící, literatura, biografie, literatura, život, Kdy zemřel Jakub Arbes, národnost, informace, místo narození, Jakub Arbes

Pojem Jakub Arbes je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Vyhledat výraz Jakub Arbes ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Jakub Arbes ve Wikimedia Commons

Vyhledat slovo Jakub Arbes ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat výraz Jakub Arbes ve vyhledávači Yahoo

Hledejte bez špehování slovo Jakub Arbes ve vyhledávači DuckDuckGo

Dál můžete zkusit hledat slovo Jakub Arbes například ve videích na Youtube, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikislovníku, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr z náhodných odborných pojmů, osobností, hesel, termínů

Biografie, životopis, kdo je to Jakub Arbes?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Jakub Arbes? Kdy se narodil Jakub Arbes? Kde se narodil Jakub Arbes? Kdy zemřel Jakub Arbes? Jakub Arbes je v kategorii Literatura

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Chápejte, že nemáme prostředky na pravidelnou aktualizaci. Zkuste též hledat informace osobnost, osobu, člověka Jakub Arbes dejme tomu například v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jakub Arbes i v jiné kategorii než je literatura.