Kdo je to?
Kdo byl Karel Veliký? Životopis Karel Veliký, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Karel Veliký?

Kdo byl Karel Veliký? Životopis, informace, biografie, panovníci

Karel I. Veliký byl králem franské říše a prvním římským císařem středověku (800-814). Narodil se do rodiny majordoma Pipina III. Krátkého a jeho matky Bertrady. Po smrti otce převzal Karel vládu se svým druhým bratrem Karlomanem (768). Tři roky poté jeho bratr zemřel a jediným vládcem se stal právě Karel (771). V roce 774 dobyl Karel se svým vojskem Pavii a svrhnul krále langobardů Desideria. Karel se tak stal králem langobardským. Za své vlády se snažil rozšířit svou říši a zavést ve všech svých a nových zemích křesťanství. To se mu dlouho nedařilo se Saskem, se kterým vedl válku během let 772-799. Po vleklých bojích začal tvrdě trestat různá Saská povstání. V roce 782 nechal povraždit kolem 4 500 Sasů. Nakonec si Sasko podrobil v roce 799 a z pohanů se následně stali křesťani. Boje vedl také se Slovany, kteří následně začali Karlovi platit tzv. tribut (805).
V roce 800 byl Karel jmenován a korunován papežem Lvem III. císařem Svaté říše římské. Císařství bylo obnoveno po 324 letech od pádu Západořímské říše z roku 476. Císař neměl žádné hlavní město, ale nejčastěji pobýval v dnešním městě Cáchy, kde si nechal postavit císařský palác (po své smrti roku 814 byl v Cáchách také pohřben v katedrále Panny Marie, kterou nechal vystavět). Čím dal větší říše musela být rozdělena na menší jednotky – hrabství, kde vládla hrabata.
I když nebyl Karel Veliký vzdělaný, snažil se o zlepšení vzdělání, kultury a umění. Tato doba je tak nazývána jako Karolínská renesance. V té době se začaly více stavět školy, kláštery a biskupství, které byly centry vzdělání. Na dvoře Karla Velikého pobýval učenec Einhard, který po Karlově smrti napsal dílo Vita Karoli Magni, kde pojednává o životě Karla Velikého. Karel Veliký zemřel v roce 814.
V roce 1165 byl Karel Veliký v Kolíně prohlášen za svatého.Kdo byl Karel Veliký? Životopis Karel Veliký, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Základní informace o osobě Karel Veliký

Národnost: franská
Datum narození: 2. 4. 747/748
Místo narození: Franská říše
Datum úmrtí: 28. 1. 814

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Karel Veliký? s kolegy na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Znáte pojem Prodloužení? Pamatujete si definici pojmu Daňová evidence? Pamatujete si definici pojmu Starý zákon? Vzpomněli byste si co znamená slovo Plebiscit?

Klíčová slova: zajímavosti, kdy se narodil Karel Veliký?, osobnosti, informace, wiki, život, kde se narodil Karel Veliký?, biografie, národnost, panovníci, Karel Veliký, národnost, vysvětlení, Karel Veliký, osobnost, místo narození

Pojem Karel Veliký je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Jiné zdroje informací o výrazu Karel Veliký

Vyhledat heslo Karel Veliký ve Wikipedii

Hledejte bez špehování slovo Karel Veliký ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Karel Veliký na Youtube

Zkusit najít výraz Karel Veliký ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Karel Veliký například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v evropském vyhledávači Qwant, ve vyhledávači Seznam.cz nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Životopis, kdo je Karel Veliký? Stručná biografie

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo byl Karel Veliký? Kdy se narodil Karel Veliký? Kde se narodil Karel Veliký? Kdy zemřel Karel Veliký? Karel Veliký se nachází v sekci Panovníci

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Možnost chyb vyhrazena. Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Zkuste hledat osobnost, osobu, člověka Karel Veliký dejme tomu ve známé Wikipedii, kde naleznete rozsáhlejší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Karel Veliký i v jiné kategorii než je panovníci.