Kdo je to?
Kdo byla Marie I Tudorovna? Životopis Marie I Tudorovna, osobnosti, slavná žena z kategorie panovníci

Kdo byla Marie I Tudorovna?

Kdo byla Marie I Tudorovna? Životopis, informace, biografie, panovníci

Marie I. Tudorovna byla anglická a irská královna. Marie I. se narodila v londýnské čtvrti Greenwich jako dcera krále Jindřicha VIII. a jeho ženy Kateřiny Aragonské. V mládí získala skvělé vzdělání, mluvila latinsky, řecky, věnovala se hudbě a přírodním vědám. Otec ji v 9 letech věnoval vlastní dvořany na hradě Ludlow. Jindřich VIII. však nemohl mít mužského potomka, rozvedl se s její matkou a oženil se znovu. Poté prohlásil Marii za nemanželskou, čímž se už nemohla nikdy stát královnou Anglie. Musela rovněž odejít od královského dvora, avšak se zde brzy vrátila jako dvorní dáma otcovy další dcery Alžběty. Později se Jindřichovi narodil syn Eduard a vrátil své dceři nástupnické právo. Král Jindřich III. zemřel roku 1547 a nástupcem se stal Eduard. Ten však v 15 letech roku 1553 umírá a jeho regent John Dudley vydědil Marii i Alžbětu a jako nástupkyni určil svou sestřenici Janu Greyovou. Marie během té doby pobývala na hradě v Suffolku. Získala si však vliv a podporu jak veřejnosti, tak šlechticů a vypravila se do Londýna, kde byla 16. července jmenována královnou. Ke korunovaci došlo dne 10. října 1553. Později došlo ke vzpouře, kterou vedl Thomas Wyat. Vzbouřenci prohlašovali totiž za právoplatnou vládkyni Janu Greyovou. Poté však byli poraženi a vévoda ze Suffolku a jeho dcera Jana Greyová popraveni.
V roce 1554 se vdala za španělského prince Filipa II., který se v roce 1557 stal také španělským králem. Ten přemluvil Marii k válce s Francií. Nejprve odmítla, ale poté souhlasila. Nicméně Anglie ztratila ve válce důležitý přístav Calais, který se nacházel na kontinentě.
Během své vlády Marie urovnala spory mezi Římem a Anglií a udržovala si dobrý vztah s papežem. Do Anglie byl vyslán také kardinál Pole, který se zasadil o pronásledování protestantů. V Anglii byla rovněž zavedená inkvizice, během které bylo upáleno skoro 300 protestantů, mezi nimi i arcibiskupové. Kvůli tomu se jí začalo říkat Bloody Mary (Krvavá Marie). Roku 1558 byla vydána Kniha daní, soupis cla a daní pro dovoz zboží.
Spolu s Filipem II. neměla Marie žádné potomky, a tak po její smrti v roce 1558 nastoupila na trůn její nevlastní sestra Alžběta, která obnovila nezávislost Anglikánské církve.
Marie I. Tudorovna zemřela ve věku 42 let.Kdo byla Marie I Tudorovna? Životopis Marie I Tudorovna, osobnosti, slavná žena z kategorie panovníci

Základní údaje o osobě Marie I Tudorovna

Národnost: anglická
Datum narození: 18. 2. 1516
Místo narození: Greenwich, Londýn, Anglie
Datum úmrtí: 17. 11. 1558

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Marie I Tudorovna s vašimi známými a kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co označuje výraz Letní čas? Vzpomenete si na definici slova Kolagen? Znáte pojem Speciální pedagogika? Vzpomněli byste si na význam slova Kolonie?

Klíčová slova: wiki, životopis, život, národnost, informace, osobnosti, Marie I Tudorovna, datum narození, narození, kdo to je, panovníci, Marie I Tudorovna, nežijící, datum úmrtí, osobnost, kdo je Marie I Tudorovna?

Pojem Marie I Tudorovna je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Hledejte bez špehování slovo Marie I Tudorovna ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít termín Marie I Tudorovna ve vyhledávači Yandex

Hledat heslo Marie I Tudorovna ve Wikislovníku

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Marie I Tudorovna ve Wikimedia Commons

Zkusit najít frázi Marie I Tudorovna ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Marie I Tudorovna například ve Wikipedii, v Google překladači, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Biografie, životopis, kdo je to Marie I Tudorovna?

Právě jste zjistili Kdo byla Marie I Tudorovna? Kdy se narodila Marie I Tudorovna? Kde se narodila Marie I Tudorovna? Kdy zemřela Marie I Tudorovna? Marie I Tudorovna je v sekci Panovníci

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Přes maximální snahu a opakovanou kontrolu mohou být některé informace nesprávné, nepřesné či neaktuální. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Můžete též zkusit najít informace osobnost, osobu, člověka Marie I Tudorovna kupř. v české Wikipedii, kde můžete najít komplexní popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Marie I Tudorovna i v jiné kategorii než je panovníci.