Kdo je to?
Kdo byl Josef Mengele? Životopis Josef Mengele, osobnosti, slavný člověk z kategorie zločin

Kdo byl Josef Mengele?

Kdo byl Josef Mengele? Životopis, informace, biografie, zločin

Josef Mengele byl lékař, důstojník SS a válečný zločinec. Pocházel z obchodnické rodiny a po dokončení střední školy studoval filosofii a antropologii v Mnichově. Tam se začal setkávat s nacisty a na začátku 30. let vstoupil do jednotek SA. Když dokončil studium v Mnichově, přesunul se do Frankfurtu nad Mohanem a začal působit v Ústavu pro dědičnou a rasovou hygienu, kde se zabýval genetikou. V roce 1938 získal doktorát z medicíny a jeho vědecké výzkumy získaly velký ohlas.
V roce 1937 oficiálně vstoupil do nacistické strany a brzy vstoupil také do jednotek SS. Po vypuknutí druhé světové války se dobrovolně přidal ke zdravotnickému oddílu. Za působení na východní frontě získal Železný kříž druhé třídy. Po vyproštění vojáků z hořícího tanku obdržel rovněž Železný kříž první třídy. Po vážném zranění se v roce 1942 vrátil do Německa, byl povýšen do vedení SS a začal se zabývat eugenickými teoriemi.
Mengele byl v roce 1943 na vlastní žádost přeložen do koncentračního tábora v Osvětimi. Tam dohlížel na práci lékařů a posílal židy do plynových komor. Kvůli zájmu o genetiku se začal podílet na selekci přijíždějících židů a vyhledával vhodné subjekty pro výzkum. Byl známý tím, že židovské, romské a další vězně hromadně posílal do plynových komor, takže se podílel na smrti ohromného množství lidí. Primárně se však zaměřoval na experimenty a pro tyto účely si v rámci tábora vybudoval vlastní laboratoře. Vězni určení pro experimenty měli vlastní oddělení s lepšími podmínkami. Ty byly vykoupeny sadistickými experimenty, které nebraly ohled na tělesné ani psychické utrpení. Mnoho vězňů zemřelo na následky pokusů, ostatní byli posláni do plynových komor, když přestali být užiteční. Zaměřoval se hlavně na dvojčata a sešíváním se pokoušel vytvořit srostlá dvojčata. Vedle toho prováděl pokusy na těhotných ženách a postižených lidech, experimenty s barvou očí a četné operace, které obvykle probíhaly za plného vědomí vězňů. Kvůli sadismu se stal jedním z nejobávanějších lidí v Osvětimi a začalo se mu přezdívat Anděl smrti.
Na konci války uprchl před Rudou armádou do Československa a chtěl pokračovat dál, ale byl zajat americkými vojáky. Kvůli chaotické poválečné situaci nebyl identifikován jako válečný zločinec a díky falešným dokladům se mu podařilo uniknout a několik let žil v Německu. Předpokládal, že nakonec bude dopaden a popraven, proto využil kontakty s bývalými nacisty a uprchl do Jižní Ameriky. Nejdříve žil v Argentině, následně se usadil v Paraguayi. Během Norimberského procesu se sice řešily i jeho zločiny, ale předpokládalo se, že zemřel na konci války. Lovci nacistů však vypátrali jeho skutečný osud a usilovali o jeho dopadení. Hlavně izraelský Mosad se ho snažil chytit a odvézt před soud, ale Mengele neustále měnil adresy, takže dokázal unikat až do konce života. Nakonec se utopil, když během plavání prodělal mrtvici.Kdo byl Josef Mengele? Životopis Josef Mengele, osobnosti, slavný člověk z kategorie zločin

Základní údaje o osobě Josef Mengele

Národnost: německá
Datum narození: 16. března 1911
Místo narození: Günzburg, Německo
Datum úmrtí: 7. února 1979

Zaujala vás biografie osobnosti Josef Mengele? Potom se podělte s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Znáte definici termínu Hoblík? Vzpomněli byste si co označuje výraz Železná opona? Vzpomněli byste si co označuje výraz Žlutá karta? Znáte termín Orientační běh?

Klíčová slova: místo narození, národnost, popis, vysvětlení, kdo je Josef Mengele?, biografie, zločin, kdy se narodil Josef Mengele?, narození, zločin, život, datum úmrtí, informace, životopis, Josef Mengele, Kdy zemřel Josef Mengele

Pojem Josef Mengele je v kategorii Zločin, ilustrační obrázek

Jiné zdroje informací o výrazu Josef Mengele

Hledat termín Josef Mengele ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Josef Mengele na Google.cz

Vyhledat výraz Josef Mengele ve vyhledávači Yandex

Hledejte bez špehování slovo Josef Mengele ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít heslo Josef Mengele ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Josef Mengele například ve fulltextu Yahoo.com, v projektu slovnik.cz, ve videích na Youtube, v evropském vyhledávači Qwant nebo v Lingea slovnících.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Životopis, kdo je Josef Mengele? Stručná biografie

Tyto stránky vám umožnili zjistit Kdo byl Josef Mengele? Kdy se narodil Josef Mengele? Kde se narodil Josef Mengele? Kdy zemřel Josef Mengele? Josef Mengele je v kategorii Zločin

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Provozovatel neručí za to, že informace uvedené na portálu, nebo na stránkách na které portál odkazuje, jsou správné, úplné a aktuální. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Zkuste hledat osobnost, osobu, člověka Josef Mengele dejme tomu třeba na stránkách Wikipedie, kde můžete najít nejspíše podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Josef Mengele i v jiné kategorii než je zločin.