Kdo je to?
Kdo je Milan Báchorek? Životopis Milan Báchorek, osobnosti, slavný člověk z kategorie hudba

Milan Báchorek

Kdo je Milan Báchorek? Životopis, informace, biografie, hudba

Milan Báchorek je český pedagog, sbormistr a hudební skladatel, který se narodil v obci Staříč u Frídku-Místku dne 18. srpna 1939. I když byl jeho otec valcíř a matka švadlena, měli blízko k hudbě a spolu s Milanovou starší sestrou vytvořili rodinnou kapelu.
Do první třídy nastoupil po válce. Býval často nemocný a dva měsíce strávil v Šumperku v ozdravovně. Celkem byl nemocný skoro tři roky.
Už jako malé dítě začal projevovat hudební nadání. Zvládl zahrát libovolnou melodii na klavír a také improvizoval. Hudební školu začal však navštěvovat až jako dvanáctiletý.
Na studia se vydal do Ostravy. Studoval zde gymnázium a mezi lety 1954 a 1960 také hru na klavír na Vyšší hudební pedagogické škole, která je nyní známá jako Janáčkova konzervatoř. Jeho učitelkou byla Milada Šlachtová. Bohužel se u něj objevilo onemocnění šlach na rukou, které mu znemožnilo pokračovat v kariéře klavíristy. Proto později, od roku 1963 do 1967, studoval skladbu u Miroslava Klegy.
Jeho prvním zaměstnáním bylo počátkem 60. let místo učitele hudební nauky v Lidové škole umění ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tam se seznámil se svou ženou Annou, která ve škole též učila. Od roku 1967 začal učit na Konzervatoři v Ostravě. Šlo o hudebně teoretické předměty, ke kterým později přibyla i skladba.
V 60. letech začal také působit jako sbormistr amatérských pěveckých sborů ve Frenštátě pod Radhoštěm a ve Frídku-Místku.
Jako skladatel se proslavil svou kantátou Lidice. Vzorem mu byla poema Karla Šiktance s názvem Heinovské noci. V roce 1973 získala skladba cenu Českého a Slovenského hudebního fondu. Mělo dojít k jejímu koncertnímu provedení a měla dokonce vyjít i jako gramofonová nahrávka. Během normalizace se však básník Šiktanc stal režimu nepohodlný a jeho jméno nesmělo být v souvislosti se skladbou nikde uvedeno. Kantáta Lidice byla nakonec vydána až po listopadu 1989.
Dalšími významnými skladbami byly Stereofonietta a Hukvaldská poéma. Báchorek skládal též scénickou hudbu pro Divadlo Petra Bezruče a věnoval se symfonické a komorní tvorbě.
Od roku 1975 organizuje skladatelskou soutěž Generace, která je soutěží pro mladé autory. Soutěže se účastní i skladatelé pocházející z jiných zemí světa.
Od roku 1992 do roku 2004 působil Milan Báchorek jako ředitel Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.
Mimo svou skladatelskou a pedagogickou činnost přispíval svými kritikami i do denního a odborného tisku, jako byl Ostravský večerník, Nová svoboda, Hudební rozhledy, Opus musicum či Kulturní měsíčník.Kdo je Milan Báchorek? Životopis Milan Báchorek, osobnosti, slavný člověk z kategorie hudba

Hlavní informace o osobě Milan Báchorek

Národnost: česká
Datum narození: 18. srpna 1939
Místo narození: Staříč

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Milan Báchorek sdílet s kolegy na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Vzpomenete si na definici slova Národ? Víte, co je to Sborovna? Vzpomněli byste si co znamená slovo Synkopa? Rozumíte pojmu Fázovka?

Klíčová slova: wikipedie, biografie, popis, lexikon, informace, národnost, zajímavosti, wiki, hudba, místo narození, život, datum narození, kde se narodil Milan Báchorek?, vysvětlení, životopis, osobnost

Pojem Milan Báchorek je v kategorii Hudba, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o frázi Milan Báchorek

Hledat termín Milan Báchorek na Google.cz

Hledejte bez špehování slovo Milan Báchorek ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Milan Báchorek ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Milan Báchorek ve vyhledávači Qwant

Najít termín Milan Báchorek ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Milan Báchorek například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve ruském vyhledávači Yandex, v Microsoft Bing nebo v projektu slovnik.cz.

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Stručná biografie, resp. životopis osoby Milan Báchorek

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo je to Milan Báchorek? Kdy se narodil Milan Báchorek? Kde se narodil Milan Báchorek? Milan Báchorek patří do sekce Hudba

Text napsán pro Superia.cz. Žádným způsobem neručíme za informace nebo obsah uvedený na těchto internetových stránkách. Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Čerstvé informace hledejte osobnost, osobu, člověka Milan Báchorek např. v projektu Wikipedie, kde můžete najít podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Milan Báchorek i v jiné kategorii než je hudba.