Kdo je to?
Kdo byl Lev Nikolajevič Tolstoj? Životopis Lev Nikolajevič Tolstoj, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Lev Nikolajevič Tolstoj

Kdo byl Lev Nikolajevič Tolstoj? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Lev Nikolajevič Tolstoj byl spisovatel, filozof a pedagog. Pocházel ze starého šlechtického rodu a vyrůstal na rodinném sídle. Poté odešel do Kazaně, aby studoval práva na tamní univerzitě, ale učiteli byl považován za líného a nepozorného žáka a studium nakonec ukončil. V následujícím období vedl divoký život a ačkoli příležitostně psal, věnoval se převážně alkoholu nebo hazardu. Kvůli rostoucím dluhům vstoupil do ruské armády a v letech 1853–1856 se zúčastnil krymské války. Jako voják jednal odvážně a byl povýšen, ale těžko se vyrovnával s všudypřítomným utrpením a z armády odešel. K předešlému životu se nevrátil, naopak cestoval po Evropě, rozvíjel své politické a filosofické názory a setkával se se slavnými umělci, mimo jiné i s Victorem Hugem, který na něj měl velký vliv.
Po návratu do Ruska se nejdříve zaměřil na pedagogickou činnost a založil školy pro děti rolníků, aby jim poskytl vzdělání a demokratické založení. Ruské úřady však byly nepřátelské a školy se brzy musely zavřít. Tolstoj se proto začal věnovat hlavně psaní. Vedle toho se seznámil se Sofií Andrejevnou a oženil se s ní. Sofie mu pomáhala s praktickými činnostmi a s finančními otázkami, aby měl čas výhradně na uměleckou tvorbu. Brzy získal obdiv po celé Evropě a začal být řazen mezi největší žijící spisovatele. Pro Tolstého osobní i umělecký život byly důležité filosofické postoje. Postupem času se stále silněji odvracel od světské sféry a zaměřoval se na duchovní rozvoj a asketismus. Měl blízko ke křesťanskému mysticismu a odmítal války i vlády, takže je považován za pacifistu a anarchistu. Jeho osobnost přitahovala mladé umělce a myslitele, takže kolem sebe vytvořil kruh žáků. Zemřel ve vysokém věku na zápal plic.
Proslavil se zejména romány, z nichž nejznámější je pravděpodobně rozsáhlá série románů Vojna a mír. V nich Tolstoj popisoval Napoleonovo tažení do Ruska a dnes patří mezi hlavní díla světové literatury. Trvalou slávu získaly také romány Anna Karenina a Vzkříšení. Kromě románové tvorby napsal i několik novel a dramat. Některá díla obsahují silné autobiografické prvky. V Sevastopolských povídkách zpracoval zážitky z krymské války a v trilogii Dětství, chlapectví, jinošství popisoval vlastní dětství a dospívání.Kdo byl Lev Nikolajevič Tolstoj? Životopis Lev Nikolajevič Tolstoj, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Lev Nikolajevič Tolstoj

Národnost: ruská
Datum narození: 9. září 1828
Místo narození: Jasná Poljana, Rusko
Datum úmrtí: 20. listopadu 1910

Popis osobnosti Lev Nikolajevič Tolstoj můžete sdílet s ostatními na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomenete si na definici slova Widget? Znáte definici termínu AIDS? Vzpomněli byste si co znamená slovo Solná jeskyně? Pamatujete si definici pojmu Keramika?

Klíčová slova: vysvětlení, kdo je Lev Nikolajevič Tolstoj?, kdo to je, wikipedie, datum úmrtí, literatura, životopis, biografie, osobnost, literatura, kdy se narodil Lev Nikolajevič Tolstoj?, nežijící, národnost, místo narození, kde se narodil Lev Nikolajevič Tolstoj?, národnost

Pojem Lev Nikolajevič Tolstoj je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Linky na jiné informační zdroje

Hledejte bez špehování slovo Lev Nikolajevič Tolstoj ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat výraz Lev Nikolajevič Tolstoj ve Wikipedii

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Lev Nikolajevič Tolstoj ve Wikimedia Commons

Zkusit najít termín Lev Nikolajevič Tolstoj v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít pojem Lev Nikolajevič Tolstoj ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Lev Nikolajevič Tolstoj například ve vyhledávači Seznam.cz, v Google překladači, ve fulltextu Google.cz, v Google obrázcích nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Stručná biografie, resp. životopis osoby Lev Nikolajevič Tolstoj

Právě jste zjistili Kdo byl Lev Nikolajevič Tolstoj? Kdy se narodil Lev Nikolajevič Tolstoj? Kde se narodil Lev Nikolajevič Tolstoj? Kdy zemřel Lev Nikolajevič Tolstoj? Lev Nikolajevič Tolstoj je v sekci Literatura

Kategorie literatura, žurnalistka rozhovor, lev Nikolajevič Tolstoj, ilustrační obrázek

Text vytvořen pro server Superia.cz. Všechny údaje jsou bez záruky. V obsahu stránek mohou být pravopisné, faktické chyby i nepřesnosti. Věříme, že chápete, že texty nemohou být často aktualizovány. Zkuste hledat informace osobnost, osobu, člověka Lev Nikolajevič Tolstoj dejme tomu např. na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít rozsáhlejší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Lev Nikolajevič Tolstoj i v jiné kategorii než je literatura.