Kdo je to?
Kdo byl Marco Polo? Životopis Marco Polo, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Marco Polo

Kdo byl Marco Polo? Životopis, informace, biografie, literatura

Marco Polo byl benátský kupec a cestovatel, autor proslulého cestopisu Milion.
Marco se narodil 15. září 1254 v rodině benátského kupce. Benátčané již tehdy podnikali daleké cesty, aby uspokojili své zákazníky, a tak není divu, že se vydávali i do Asie. Marcův otec a strýc podnikli takovou cestu již v letech 1255-1269 a údajně tehdy navštívili Konstantinopol, Krym, území Zlaté hordy (mongolsko-tatarský chanát) i Čínu. V letech 1271 podnikli druhou cestu, na které už byl přítomen i Marco (bylo mu tehdy 17 let), tentokrát putovali přes Arménii, Bagdád, Basru, Perský záliv, Indii, Afghánistán, Pamír, Turkestán a Čínu. V Číně pobyli od roku 1264 do roku 1292 a mladý Polo zde zastával několik funkcí, například spravoval pro chána některé provincie. Chán oceňoval zejména to, že mu cizinec nelhal ohledně stavu provincií (na rozdíl od jeho poddaných).
Když se Polové vrátili domů, byl Marco Polo uvězněn v Janově jako zajatec, když se připletl k bitvě mezi benátským a janovským loďstvem u ostrova Korčula. Ve vězení strávil dva roky, a aby nepřišly nazmar, diktoval (z toho se usuzuje, že neuměl nebo nemohl psát) své zážitky z cest jistému Rustichellovi da Pisa, který je sepsal francouzsky. Kniha dostala jméno Livres des merveilless du monde (Kniha o zázracích světa), ale v Itálii i ve světě je známá spíše jako Milion. Ačkoliv se původní text ztratil, existuje v mnoha opisech či překladech, a tak se k němu můžeme vrátit i dnes. Český překlad se zachoval například z roku 1400. Další překlady pak existují v latině, italštině i francouzštině.
A čím je cestopis tolik vzácný? Jedná se o první dílo, které popisuje tehdejší Asii, její zeměpisné podmínky i historické události. Jazyk je barvitý a zaznamenává Asii jako bohatou oblast, kde se dá nalézt zlato a jiné cenné kovy, drahé koření, panuje tu živý obchodní ruch, města jsou vystavěna zcela jiným způsobem než v Evropě a lidé chodí oblečeni v zajímavých oblecích. Význam díla tkví také v tom, že podnítilo další objevitelské cesty, včetně té neslavnější - Kryštofa Kolumba, který se snažil najít západní cestu do Indie a místo toho objevil Ameriku.
Abychom se však vrátili k samotnému Marcu Polovi, z jeho osobního života se dochovalo už jen to, že se po propuštění z vězení oženil, jméno jeho ženy však neznáme, pouze, víme, že zřejmě pocházela z italského roku Loredanů. Údajně spolu měli tři dcery. Po svatbě se psaní (resp. diktování) již nevěnoval a plně se soustředil na obchod, aby zabezpečil svou rodinu.Kdo byl Marco Polo? Životopis Marco Polo, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní informace o osobě Marco Polo

Národnost: italská
Datum narození: 15. 9. 1254
Místo narození: Benátky nebo ostrov Korčula
Datum úmrtí: 8. 1. 1324

Líbí se stručný životopis s osobou Marco Polo? Pak se podělte s vašimi přáteli prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Znáte termín Hibernace? Znáte definici termínu Antika? Vzpomenete si na definici slova Bešamel? Pamatujete si definici pojmu Gluten?

Klíčová slova: popis, zajímavosti, životopis, osobnost, kdy se narodil Marco Polo?, místo narození, narození, literatura, kde se narodil Marco Polo?, Marco Polo, wikipedie, národnost, Marco Polo, Kdy zemřel Marco Polo, biografie, lexikon

Pojem Marco Polo je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Vyhledat termín Marco Polo v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledat termín Marco Polo ve vyhledávači Qwant

Hledat heslo Marco Polo na Google obrázcích

Hledat heslo Marco Polo na Google.cz

Hledat frázi Marco Polo ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Marco Polo například ve ruském vyhledávači Yandex, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v Lingea slovnících.

Náhodné osobnosti, pojmy, výrazy, slova a odborné termíny

Životopis, kdo je Marco Polo? Stručná biografie

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo byl Marco Polo? Kdy se narodil Marco Polo? Kde se narodil Marco Polo? Kdy zemřel Marco Polo? Marco Polo se nachází v kategorii Literatura

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Neručíme za správnost a úplnost informací na Webových stránkách uvedených. Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Doporučujeme taktéž hledat informace osobnost, osobu, člověka Marco Polo kupříkladu v projektu Wikipedia, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Marco Polo i v jiné kategorii než je literatura.