Kdo je to?
Kdo byl Johann Wolfgang Goethe? Životopis Johann Wolfgang Goethe, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Johann Wolfgang Goethe

Kdo byl Johann Wolfgang Goethe? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Johann Wolfgang von Goethe byl německý básník, prozaik, filozof, právník, politik a dramatik, který tvořil v období německého romantismu. Narodil se 28. srpna 1749 ve Frankfurtu nad Mohanem do zámožné rodiny. Jeho otec byl císařským radou. Syna podporoval ve vzdělání, proto mladý J. W. Goethe studoval cizí jazyky, zejména řečtinu, latinu, hebrejštinu, angličtinu a italštinu. Věnoval se také šermu a jezdil na koni.
Studoval práva v Lipsku a ve Štrasburku, kde se seznámil s J. G. Herderem (filosof, spisovatel), se kterým stál u zrodu hnutí Sturm und Drang. J. G. Herder byl obdivovatelem W. Shakespeara, čímž prohloubil Goethův obdiv k tomuto anglickému autorovi, který jej provází až do smrti.
Při studiích se začal J. W. Goethe věnovat také vlastní tvorbě, zejména poezii.
Po studiích působil krátce u říšského komorního soudu, kde se setkává s Lottou Buffovou. Její příběh ho inspiroval v románu Utrpení mladého Werthera.
Roku 1775 se J. W. Goethe přestěhoval do Výmaru, kde začal pracovat jako právník a stal se ministrem státní správy u dvora. J. W. Goethe hodně cestoval do zahraničí, zejména do Itálie, kde navštěvoval hlavně Řím, zde jej uchvátily antické památky. Rád jezdil také do Čech, kde navštěvoval hlavně lázeňská města jako Karlovy Vary, Teplice a také Mariánské lázně. Právě tam roku 1821 potkal svou poslední lásku, mladou Ulriku von Lewetzov. Věkový rozdíl byl markantní. Ulrice bylo pouhých sedmnáct let. J. W. Goethe ji požádal o ruku, ona však odmítla. Svůj neúspěch popsal v básni Mariánskolázeňská elegie.
Jak už bylo výše zmíněno, J. W. Goethe se nechal inspirovat ve své rytířské hře Götz z Berlinchingenu slavným W. Shakespearem. Toto drama mělo velký úspěch zejména u mladé generace.
Roku 1775 vytvořil další hru Clavigo a Stella. V těchto letech začal J. W. Goethe pracovat na svém veledíle Faust.
V roce 1779 vznikla hra Ifigenia na Tauridě, která byla inspirována Euripidovou tragédií Ifigenia v Tauridě. V tomto veršovaném díle řeší hlavní hrdinka vnitřní konflikt, rozhodující se mezi vděčností a rodinným poutem. Poukazuje, že minulost nelze překonat mstou, ale odpuštěním a pochopením.
J. W. Goethe začal opět cestovat. Navštívil Švýcarsko a svou milovanou Itálii. Po návratu do Výmaru se opět setkal s Friedrichem Schillerem a prohloubili svůj přátelský vztah a začali spolu tvořit. V roce 1798 publikovali společně několik balad. Roku 1805 umírá F. Schiller.
Začátek 19. století nebyl pro J. W. Goetheho příliš pozitivní, několikrát vážně onemocněl, což mělo za následek omezení tvorby.
Roku 1806 se Goethe oženil. Vzal si Christianu Vulpiusovou a také tohoto roku dokončil první díl Fausta. Další ztráta přišla po 10 letech manželství, kdy jeho žena zemřela. Tato rána osudu znamenala pro J. W. Goetha další bolest a zmar.
V posledních letech života se J. W. Goethe snažil dokončit svá rozpracovaná díla, proto už tolik necestoval. Své celoživotní dílo Faust dokončil roku 1831 a rok poté zemřel ve svých 82 letech ve svém domě ve Výmaru.

FAUST
Jedná se o veršované filozofické drama, které je rozděleno na dvě části. První díl je převážně dějový. Ve druhém díle se objevuje více filozofie.
Samotný děj vypráví příběh lékaře Fausta, který se stává hříčkou sázky mezi Bohem a ďáblem Mefistem. Bůh věří, že Faust odolá svodům ďábla, ale samotný Faust je přesvědčený o tom, že studium, střádání informací a bádání jej ničemu nenaučilo, a proto využije nabídky Mefista, který mu slíbil, že mu splní všechna přání. Jakmile však Faust najde v něčem uspokojení, musí sám sloužit Mefistovi. Začíná etapa, kdy si Faust užívá života a všemožných radovánek. Poznává také sličnou Markétku. Je jí okouzlen natolik, že s ní díky Mefistovi stráví noc. Markétka mu lásku opětuje, bohužel tím upadá v opovržení, následně zabije své a Faustovo dítě a je odsouzena k popravě.
Ve druhém díle Faust lituje smrti mladé Markétky. Ani peníze, ani láska krásky Heleny nedopomohly Faustovi ke spokojenosti. Smysl svého života nachází až jako slepý stařec, který zúrodní kousek půdy. Jeho duše nepropadne peklu, protože jeho záměr, pomáhat druhým lidem, byl silnější než úmluva s ďáblem.
První i druhý díl Fausta přeložil Otokar Fischer.Kdo byl Johann Wolfgang Goethe? Životopis Johann Wolfgang Goethe, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Johann Wolfgang Goethe

Národnost: německá
Datum narození: 28. srpna 1749
Místo narození: Frankfurt nad Mohanem, Německo
Datum úmrtí: 22. března 1832

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Johann Wolfgang Goethe s bližními prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Znáte pojem Sangvinik? Víte, co je to Odstavec? Pamatujete si definici pojmu Hybridní pohon? Rozumíte pojmu Rh faktor?

Klíčová slova: životopis, vysvětlení, datum úmrtí, Johann Wolfgang Goethe, národnost, osobnost, kde se narodil Johann Wolfgang Goethe?, lexikon, zajímavosti, nežijící, informace, kdo je Johann Wolfgang Goethe?, wiki, biografie, wikipedie, Kdy zemřel Johann Wolfgang Goethe

Pojem Johann Wolfgang Goethe je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Johann Wolfgang Goethe ve Wikimedia Commons

Zkusit najít slovo Johann Wolfgang Goethe ve vyhledávači Yandex

Hledat pojem Johann Wolfgang Goethe na Google obrázcích

Najít slovo Johann Wolfgang Goethe ve fulltextu vyhledávače Info.com

Vyhledat heslo Johann Wolfgang Goethe ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Johann Wolfgang Goethe například ve Wikipedii, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve Wikislovníku nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Životopis, kdo je Johann Wolfgang Goethe? Stručná biografie

Právě jste zjistili Kdo byl Johann Wolfgang Goethe? Kdy se narodil Johann Wolfgang Goethe? Kde se narodil Johann Wolfgang Goethe? Kdy zemřel Johann Wolfgang Goethe? Johann Wolfgang Goethe se nachází v sekci Literatura

Kategorie literatura, spisovatelka s knihou , johann Wolfgang Goethe, ilustrační obrázek

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Omlouváme se za možné chyby v textech. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Aktuální informace lze většinou nalézt osobnost, osobu, člověka Johann Wolfgang Goethe třeba v projektu Wikipedia, kde můžete najít delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Johann Wolfgang Goethe i v jiné kategorii než je literatura.