Kdo je to?
Kdo je to Faust? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Faust? Lidé, mytologie

Kdo je to Faust?

Jaký je význam slova Faust? Co to znamená?

Faust je postava, která se vyskytuje v řadě evropských legend. Jde o vědce, který v touze po větším vědění upsal svou duši ďáblu. Legenda se začala objevovat v 16. století, její nejznámější zpracování pochází z pera Johanna Wolfganga Goetha.
Faust nebo též doktor Faust byl skutečně žijící postavou. Johann Georg Faust žil na přelomu 15. a 16. století, byl alchymistou a astrologem a říkalo se o něm, že se spřáhnul s ďáblem. Po jeho smrti začaly příběhy o jeho životě a o paktu s čertem kolovat stále častěji a staly se základem pro několik faustovských legend.
Vnímání doktora Fausta jako postavy není zcela jasné a v průběhu staletí se proměňovalo. Zpočátku byl považován za zápornou, negativní postavu, ale objevovalo se i jeho zesměšňování. Později jej někteří autoři začali považovat za osvícence, za vědce, který se chtěl vymanit z náboženských a společenských dogmat a nahlédnout dál, než doba umožňovala. Ve všech legendách a i následně zpracovaných příbězích zůstává základem touha po vědění korunovaná paktem s ďáblem.
V nejznámějším zpracování od J.W. Goetha je Faust již starým mužem, který si uvědomuje, že v životě nedosáhl toho, co by si přál. Přichází k němu ďábel Mefistofeles a nabízí mu, že pokud mu Faust upíše svou duši, dá mu ďábel znovu mládí a vše, co si přeje. Součástí příběhu je i Faustův milostný vztah s dívkou Markétkou, který skončí tragicky.
Faustovskou legendu zpracoval například i Christopher Marlowe. Její parafráze se objevují například ve slavném Bulgakovově románu Mistr a Markétka, v díle nobelisty Thomase Manna Doktor Faustus a tématu se věnoval i jeho syn Klaus Mann v románu Mefisto.Kdo je to Faust? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Faust? Lidé, mytologie

Sdílejte tuto stránku se slovem Faust s ostatními na Twitteru, Redditu, Pinterestu, Facebooku nebo na jiných, zde neuvedených sociálních sítích.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Pamatujete si definici pojmu Dynování? Znáte definici termínu Fusilli? Znáte termín Archa úmluvy? Pamatujete si definici pojmu Čistá mzda?

Klíčová slova: etymologie, přesný výraz, formulace, význam, původ slova, heslo, slovo, přesný výraz, co znamená, mytologie, Faust, vysvětlení, informace, pojem, definice, mytologie

Pojem Faust je v kategorii Mytologie, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Hledat slovo Faust na Google obrázcích

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Faust ve Wikimedia Commons

Najít pojem Faust ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Faust ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Faust na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Faust například v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Vysvětlení významu slova Faust, definice, vysvětlení pojmu

Teď už znáte odpověď na otázku Kdo je to Faust? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Faust? Definice pojmu Faust je v kategorii Mytologie

Napsáno redaktory Superia.cz. Naše stránky mají pouze informativní charakter, neručíme za tiskové chyby. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Doporučujeme zkusit nalézt informace pojem, text, definici, např. v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít podrobnější text. Berte prosím v úvahu, že stejná slova mohou mít více významů vzhledem k tomu, že se používají v rozdílných oborech lidské činnosti. Vyzkoušejte proto i příslušná synonyma a homonyma v jiných sekcích než mytologie.