Kdo je to?
Kdo byl Benito Mussolini? Životopis Benito Mussolini, osobnosti, slavný člověk z kategorie politici

Benito Mussolini

Kdo byl Benito Mussolini? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, politici

Benito Mussolini byl politik a fašistický diktátor. Narodil se do rodiny, která se hlásila k socialismu. Působil jako učitel, ale kvůli vojenské službě uprchl do Švýcarska. Tam se mu nedařilo najít zaměstnání jako učitel, musel vykonávat podřadné práce a nakonec žebral. Za to byl vykázán zpět do Itálie, kde nastoupil na vojenskou službu. Po vojenské službě pracoval jako novinář a nakonec se stal šéfredaktorem v novinách Italské socialistické strany. První světová válka ale znamenala rozchod Mussoliniho se socialistickou stranou. Podporoval totiž zapojení do války na straně Dohody a byl vyloučen ze strany.
Po roztržce se socialisty se Mussolini začal přiklánět k fašismu. V roce 1919 založil organizaci, která se po dvou letech transformovala ve fašistickou stranu. Přetrvával vliv socialismu a strana podporovala dělníky, ale byl kladen důraz na nacionalismus. V roce 1921 se Mussolini se svou stranou dostal do parlamentu. V rámci fašistické strany byla založena skupina s názvem Černé košile, která sdružovala vojáky a útočila na cíle spojené s levicí. Situace přerostla v násilné boje a připomínala občanskou válku, ale Mussolini z ní vyšel posílen. Když hrozilo, že svrhne vládu, byl jmenován premiérem. Od té doby systematicky hromadil moc a v roce 1925 začala jeho diktátorská vláda.
Proběhlo několik atentátů, které měly za cíl Mussoliniho odstranit. Žádný nebyl úspěšný a došlo naopak k utužení vlády. Fašismus měl na společnost stále větší vliv. Vládu nad Itálií převzala Velká fašistická rada a levicová opozice byla kompletně odstavena od moci. Fašistická vláda potlačila mafii, omezila autonomii v koloniích a získala podporu papeže. Problémem byla stagnující ekonomika. Zlomem bylo, když v Německu získali moc nacisté. Hitler Mussoliniho obdivoval, ale spojenectví mezi nacistickým Německem a fašistickou Itálií nebylo snadné. Velké spory byly o Rakousko, italská armáda zaostávala a celá Itálie se dostávala do izolace. Mussoliniho velkolepé sny skončily a převahu získal Hitler. Mussolini ztratil popularitu, byl sesazen a uvězněn. Následně ho osvobodili nacisté a předali mu vládu nad severním území Itálie. Mussolini se snažil získat zpět ztracenou popularitu, ale bylo stále jasnější, že válka je prohraná. Pokusil se proto utéci do Švýcarska, ale byl odhalen a popraven.Kdo byl Benito Mussolini? Životopis Benito Mussolini, osobnosti, slavný člověk z kategorie politici

Základní údaje o osobě Benito Mussolini

Národnost: italská
Datum narození: 29. července 1883
Místo narození: Predappio, Itálie
Datum úmrtí: 28. dubna 1945

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Benito Mussolini s jinými lidmina webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co označuje výraz Ortodoxie? Pamatujete si definici pojmu Pokosová pila? Znáte pojem Revizionismus? Vzpomněli byste si co znamená slovo Úsečka?

Klíčová slova: národnost, informace, narození, Kdy zemřel Benito Mussolini, kdy se narodil Benito Mussolini?, lexikon, život, kde se narodil Benito Mussolini?, místo narození, wiki, osobnosti, biografie, životopis, datum úmrtí, Benito Mussolini, datum narození

Pojem Benito Mussolini je v kategorii Politici, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Najít pojem Benito Mussolini na Google obrázcích

Hledat termín Benito Mussolini ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Benito Mussolini ve Wikipedii

Hledat heslo Benito Mussolini ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Benito Mussolini na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Benito Mussolini například v Google obrázcích, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v nabídce zboží na Heureka.cz.

Tipy na další významy slov, osobnosti, pojmy a termíny

Stručná biografie, resp. životopis osoby Benito Mussolini

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Benito Mussolini? Kdy se narodil Benito Mussolini? Kde se narodil Benito Mussolini? Kdy zemřel Benito Mussolini? Benito Mussolini se nachází v sekci Politici

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za úplnost, pravdivost či aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Doporučujeme zkusit nalézt informace osobnost, osobu, člověka Benito Mussolini dejme tomu třeba v projektu Wikipedia, kde můžete najít mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Benito Mussolini i v jiné kategorii než je politici.