Kdo je to?
Kdo byl Jan Amos Komenský? Životopis Jan Amos Komenský, osobnosti, slavný člověk z kategorie Školství

Jan Amos Komenský

Kdo byl Jan Amos Komenský? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, Školství

Jan Amos Komenský byl pedagog, teolog, filozof a propagátor výuky, která využívá hlavně zvídavost dětí. Vyrůstal v Uherském Brodě v měšťanské rodině a vystudoval latinské gymnázium v Přerově. Následně odešel studovat teologii na univerzitu v německém Herbornu. Studoval i v dalších německých městech a po návratu domů působil na Moravě jako kazatel. Pobýval ve Fulneku, ale po porážce stavovského povstání v roce 1621 začala probíhat rekatolizace a postavení protestantů se zhoršilo, takže se Komenský musel několik let skrývat a pobýval střídavě na různých místech.
V roce 1628 se pronásledování protestantů zhoršilo a Komenský se přestěhoval do polského Lešna. Tam pokračoval ve spisovatelské činnosti a působil rovněž jako rektor na tamním gymnáziu. Zejména jeho pedagogická díla byla oceňována i v zahraničí a byl pozván přednášet do Anglie, Švédska nebo Uher. Po několika letech přednášení se vrátil do Lešna, aby pokračoval v práci na rozsáhlých spisech. Tuto práci přerušil vpád Švédů do Polska, během kterého bylo Lešno obléháno a velký požár zničil i Komenského knihovnu a mnoho rozpracovaných knih. Ztráty byly nenahraditelné, neboť na řadě děl pracoval po celý život, proto se Komenský z této tragédie nikdy zcela nevzpamatoval.
Zbytek života strávil v Amsterodamu, který byl centrem humanistické vzdělanosti. Znovu se začal věnovat literární činnosti a jako vážený myslitel pobýval v prestižní čtvrti, ale pozvání vyučovat na univerzitě odmítl kvůli zhoršujícímu se zdraví. Aktivně se však zapojil do diplomatických jednání během války mezi Nizozemím a Anglií a pomohl vyjednat mírovou dohodu. Díky usilovné práci dokončil řadu knih, které se podařilo zachránit před požárem, ale velká část jeho životního díla se nedochovala nebo zůstala nedokončená. Komenský zemřel v Amsterodamu po dlouhodobé nemoci a dnes je pohřben v nizozemském Naardenu.
Středobodem jeho celoživotní činnosti byla pedagogika a metody, které by umožnily snazší a lepší učení. Podporoval rovněž to, aby do školy chodily všechny děti bez rozdílu pohlaví nebo původu, což byl na dobové poměry revoluční názor. Vzdělání neviděl jen jako získávání poznatků, ale také jako cestu k sebepoznání a k Bohu, proto na výchovu kladl takový důraz a tvrdil, že se jedná o celoživotní a nikdy nekončící proces. V samotné výuce požadoval, aby byla aktivní a názorná, protože dítě je přirozeně zvědavé a při správné metodě není vzdělávání náročné. Díky rozsáhlosti a modernosti díla jsou Komenského pedagogické myšlenky podnětné dodnes. Mezi jeho nejdůležitější díla patří Labyrint světa a ráj srdce, Obecná porada o nápravě věcí lidských nebo Velká didaktika.Kdo byl Jan Amos Komenský? Životopis Jan Amos Komenský, osobnosti, slavný člověk z kategorie Školství

Hlavní informace o osobě Jan Amos Komenský

Národnost: česká
Datum narození: 28. března 1592
Místo narození: Uherský Brod, Nivnice nebo Komňa
Datum úmrtí: 15. listopadu 1670

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Jan Amos Komenský sdílet s ostatnímina Twitteru, Redditu nebo Facebooku.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Pamatujete si definici pojmu Aorta? Vzpomněli byste si co znamená slovo Devalvace? Znáte termín Cysta? Víte co je Vášeň?

Klíčová slova: datum narození, nežijící, národnost, osobnosti, Školství, život, wiki, Školství, Jan Amos Komenský, wikipedie, kdo je Jan Amos Komenský?, osobnost, vysvětlení, lexikon, popis, místo narození

Pojem Jan Amos Komenský je v kategorii Školství, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Zkusit najít frázi Jan Amos Komenský ve fulltextu Seznam.cz

Hledat frázi Jan Amos Komenský ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít termín Jan Amos Komenský ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat termín Jan Amos Komenský ve vyhledávači Yandex

Najít termín Jan Amos Komenský ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Amos Komenský například v evropském vyhledávači Qwant, v projektu slovnik.cz, ve fulltextu Google.cz, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Doporučujeme tyto osobnosti, pojmy, výrazy a termíny

Biografie, životopis, kdo je to Jan Amos Komenský?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Jan Amos Komenský? Kdy se narodil Jan Amos Komenský? Kde se narodil Jan Amos Komenský? Kdy zemřel Jan Amos Komenský? Jan Amos Komenský je v kategorii Školství

Text vytvořen pro Superia.cz. Neručíme za pravdivost uvedených informací. Berte v potaz, že uvedené texty nejsou pravidelně aktualizovány. Zkuste též hledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Amos Komenský řekněme třeba v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Amos Komenský i v jiné kategorii než je Školství.

Víte, co je to viz? Víte, že se nejedná o zkratku?