Kdo je to?
Kdo je to Udavač? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Udavač? Lidé, hanlivé

Kdo je to Udavač?

Co znamená a jaký je význam slova Udavač?

Hanlivým slovem udavač označujeme osobu, která udává. Z nízkých pohnutek oznamuje autoritě skutečné či domnělé jednání, které je v dané komunitě, společnosti, kolektivu považováno za málo závadné, avšak hrozí za něj neadekvátní trest.
Za motivaci udavače lze považovat ekonomické výhody (finanční odměna, zvýšení platu), zisk vyšší pracovní pozice nebo politické funkce. Důvodem pro udávání může být i pomsta z důvodu závisti.
Za obecně minimálně závadné, neutrální nebo dokonce hrdinské chování byla v kontextu udavačství považována politická prohlášení. Za období druhé světové války to byly protiněmecké a protinacistické výroky, činnost a odboj, stejně tak za socialismu.
V dnešní době by mnoho lidí označilo za udavače člověka, který nahlásil osobu prohlašující hesla proti menšinám, jako jsou Romové nebo muslimové. Za obecně tolerované činnosti, jejichž oznámení by bylo většinovou populací považováno za udávání, je v podmínkách České republiky v dnešní době považováno krácení daní v malém rozsahu (nevydání faktury, účtenky), mírná konzumace alkoholu a lehkých drog u mladistvých, stejně jako jejich výroba v malém množství (pálení slivovice, pěstování marihuany). Další oblastí je porušování autorských práv od sdílení filmů a hudby po užívání nelegálních operačních systémů, aplikací a her (zvláště u nepodnikatelských subjektů).

Zamýšlených cílů udání je celá škála. Za nejzávažnější hrozí trest odnětí svobody (dříve i trest smrti) nebo vysoké pokuty. Někdy je trestem samotné vyšetřování, které často způsobí obviněnému trvalou újmu kupř. na společenském postavení. V rámci firem bývá cílem výpověď ze zaměstnání nebo zastavení kariérního růstu. Udávání v osobním životě bývá s cílem rozbít partnerský nebo kamarádský vztah.
Udání může být provedeno veřejně i anonymně pomocí dopisu, telefonátu, emailové nebo SMS zprávy či osobně při formálním i neformálním setkání. K udání může dojít i nepřímo například zveřejněním informací prostřednictvím médií (internet, televize, noviny) s předpokladem, že se dotyčnou záležitostí začne sama zabývat příslušná autorita (policie, finanční úřad apod.).
Udavač a udavačství je zcela relativní a subjektivní pojem. Stejná osoba může být pro jedny udavač, který zradil své kamarády nebo spolupracovníky, pro jiné hrdina, který se nebál vystoupit z davu a oznámil závadné jednání. Příkladem může být zveřejnění negativních informací o chodu státem řízené firmy.
Slovo udavač je pejorativního charakteru a vzhledem k jeho neurčitosti se zneužívá k zastrašování jedinců v rámci kolektivu. Osoby jsou předem varovány, že pokud oznámí nekalé jednání, dopustí se udání, což je v daném kolektivu hodnoceno jako opovržlivější chování než původní ohlašovaná věc. Lidé se tak bojí oznámit například zneužívání v rodině nebo šikanu ve škole, v práci nebo vězení. Za ještě horší jednání je v tomto případě považována anonymita oznamovatele. Nepodepsané oznámení je velkou částí veřejnosti považováno za znak udání. Svědci nebo oběti společensky závažných činů jsou tak často postaveni před morální dilema. Mají provést anonymní oznámení a stát se tak "sprostým a zavrženíhodným anonymem", který je na tom morálně stejně, ne-li hůř jak vlastní pachatel? Nebo vystoupit veřejně pod svým jménem s vědomím, že se mohou stát cílem msty? Často pak raději neoznámí věc vůbec.
Za synonymum slova udavač lze v závislosti na druhu kolektivu považovat označení konfident, donašeč, špic, bonzák, práskač nebo žalobníček.
V případě, že je v dobré víře nahlašováno skutečně společensky zavrženíhodné jednání, neoznačujeme je slovem udávání. Jedince, který například nahlásí podezřelého z vraždy, znásilnění nebo krádeže automobilu, označujeme jako oznamovatele.


Kdo je to Udavač? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Udavač? Lidé, hanlivé

Tento text samozřejmě můžete sdílet s rodinou a kamarády na Twitteru, Redditu, Facebooku nebo jinde.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Víte co je Prednison? Vzpomněli byste si co označuje výraz Afasie? Rozumíte pojmu Brť? Znáte termín Polovodič?

Klíčová slova: význam pojmu, význam slova, co znamená, slovo, odborný výraz, původ slova, heslo, etymologie, hanlivé, přesný výraz, přesný výraz, wiki, Udavač, hanlivé, pojem, význam

Pojem Udavač je v kategorii Hanlivé, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít termín Udavač ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít termín Udavač ve Wikipedii

Vyhledat výraz Udavač ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat heslo Udavač v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít Udavač na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Udavač například v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve vyhledávači Seznam.cz, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledaná hesla, osobnosti, odborné termíny, pojmy, slova

Význam slova, definice, pojem, vysvětlení co znamená Udavač

Nyní již víte Kdo je to Udavač? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Udavač? Definice pojmu Udavač je v sekci Hanlivé

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby nebo překlepy, za které se předem omlouváme. Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Zkuste též hledat informace výraz, definici, slovo, termín například v české verzi Wikipedia.cz, kde naleznete o něco delší text. Jednotlivé termíny, pojmy, slova mohou mít vícero významů v závislosti na oboru a kontextu. Zkuste proto termín Udavač hledat i v jiných kategoriích (než hanlivé).

Víte, co znamená IP adresa a jak ji zjistíte?