Kdo je to?
Kdo byl Jean Jacques Rousseau? Životopis Jean Jacques Rousseau, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Kdo byl Jean Jacques Rousseau?

Kdo byl Jean Jacques Rousseau? Životopis, informace, biografie, filozofie

Jean Jacques Rousseau byl filosof a spisovatel. Pocházel z rodiny hodinářů. Otec ho posílal získat vzdělání k různým lidem, například k pastorovi nebo notáři. Poté se v mladém věku seznámil s Françoise-Louise de Warens, která na něj měla velký vliv a stala se jeho mecenáškou. Studoval hudbu a vynalezl nový notový zápis, ale nedokázal ho prosadit. Po přesunu do Paříže navázal styky s významnými osobnostmi a na krátký čas pracoval jako tajemník francouzského velvyslance v Benátkách. Jeho práce však vyžadovala, aby se neprojevoval na veřejnosti a nenavazoval v Benátkách vztahy. To těžce nesl a po konfliktech s velvyslancem byl propuštěn. Vrátil se do Paříže a žil se švadlenou Thérèse Lavasseurovou. S ní měl celkem pět dětí, ale všechny odložil do sirotčince.
Rousseau měl silné intelektuální ambice a v roce 1750 přispěl do soutěže, kterou pořádala univerzita v Dijonu. Poslal spis Rozprava o vědách a umění, ve kterém kritizoval představu, že pokrok znamená růst k lepšímu, neboť znamená spíše úpadek. Jeho pojednání vyhrálo celou soutěž. Poté se Rousseau intenzivně zabýval filosofickou a spisovatelskou činností. Napsal pedagogické dílo Emil aneb O výchově, ve kterém popisuje ideální výchovu. Dílo se stalo velmi populární. Ke konci života napsal autobiografické dílo Vyznání.
Do filosofie vnesl prvek citovosti, který předešlá filosofie obvykle ignorovala. Pro důraz na přírodu nebo citovost je považován za jednoho z prvních zástupců romantismu. Kritizoval aristokracii, díky tomu byl oceněn za Francouzské revoluce. Intenzivně se věnoval otázce, jak vychovat svobodného a rozvinutého člověka. Hlavní je nenásilnost, respekt k individualitě a učení se z vlastní zkušenosti. Navzdory důrazu na svobodu měl konzervativní názory na výchovu žen, které jsou podle Rousseaua odlišné od mužů a mají se pouze starat o rodinu a štěstí muže.
Mnozí kritizují, že nežil podle vlastních myšlenek. Obdivoval krásy přírody, ale sám do přírody příliš nechodil, kritizoval šlechtice, ale udržoval s nimi přátelské styky a rád od nich přijímal dary a peníze a teoretizoval o správné výchově, ale všechny své děti poslal do sirotčince, který tehdy znamenal vyrůstání ve velmi těžkých podmínkách a malou šanci na to, že se dítě dožije dospělosti. Sám Rousseau se k této nedůslednosti do velké míry přiznává v díle Vyznání.Kdo byl Jean Jacques Rousseau? Životopis Jean Jacques Rousseau, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Základní údaje o osobě Jean Jacques Rousseau

Národnost: francouzská
Datum narození: 28. června 1712
Místo narození: Ženeva
Datum úmrtí: 2. července 1778

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Jean Jacques Rousseau s partnery, kolegy a kamarády na Facebooku, Twitteru, Pinterestu, Redditu nebo na jiné sociální síti.

 Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co znamená slovo Totalita? Vzpomněli byste si co označuje výraz Blue ray? Víte, co je to Seraf? Znáte termín Halucinace?

Klíčová slova: wiki, národnost, národnost, biografie, kdo to je, wikipedie, filozofie, kdo je Jean Jacques Rousseau?, Jean Jacques Rousseau, narození, osobnosti, místo narození, nežijící, kdy se narodil Jean Jacques Rousseau?, kde se narodil Jean Jacques Rousseau?, Kdy zemřel Jean Jacques Rousseau

Pojem Jean Jacques Rousseau je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Další zdroje informací o slovu Jean Jacques Rousseau

Vyhledat heslo Jean Jacques Rousseau ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít termín Jean Jacques Rousseau ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít výraz Jean Jacques Rousseau ve vyhledávači Qwant

Najít výraz Jean Jacques Rousseau ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít frázi Jean Jacques Rousseau ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Jean Jacques Rousseau například ve Wikislovníku, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Google překladači.

Často hledané pojmy, osobnosti, výrazy, odborné termíny a slova

Stručná biografie, resp. životopis osoby Jean Jacques Rousseau

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Jean Jacques Rousseau? Kdy se narodil Jean Jacques Rousseau? Kde se narodil Jean Jacques Rousseau? Kdy zemřel Jean Jacques Rousseau? Jean Jacques Rousseau je v kategorii Filozofie

Text vytvořen pro server Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Litujem, že není v našich silách provádět pravidelně aktualizace všech textů. Můžete též zkusit najít osobnost, osobu, člověka Jean Jacques Rousseau řekněme v české Wikipedii, kde můžete najít delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jean Jacques Rousseau i v jiné kategorii než je filozofie.