Kdo je to?
Kdo byl Jindřich Zelený? Životopis Jindřich Zelený, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Kdo byl Jindřich Zelený?

Kdo byl Jindřich Zelený? Životopis, informace, biografie, filozofie

Jindřich Zelený byl český filosof, profesor filosofie, pedagog, publicista. Zelený se narodil v Bítovanech a navštěvoval reálné gymnázium v nedaleké Chrudimi. Po maturitě roku 1941 pokračoval ve studiu na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, kde úspěšně složil také doplňovací maturitu z řečtiny (1943). Během let 1945-48 dokončil Zelený bakalářské studium sociologie a filosofie na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde posléze získal titul PhDr. (dizertační práce na téma Otázky teorie poznání u T. G. Masaryka). Toho roku v zimním semestru začal přednášet filosofii na FF UK. Docentem se stal v roce 1954, roku 1962 získal titul CSc. a v roce 1966 z titul DrSc. Profesorem filosofie se stal roku 1967.
Následně Zelený vyučoval filosofii na VŠPHV - Vysoká škola politických a hospodářských věd (1950-52), poté na VŠE (1953-59), kde byl dokonce mezi lety 1955-56 prorektorem. Od roku 1959 do roku 1964 pracoval ve FÚ ČSAV, poté opět na VŠE (1964-70). Odtud se vrátil zpět na FÚ ČSAV (1970-74), kam se po dvouletém působení na FF UK (1974-76) vrátil zpět na FÚ ČSAV, kde pracoval až do roku 1990.
V padesátých letech se Zelený zabýval popularizací marxistické teorie a zabýval se také problémy materialistické dialektiky. Jeho výsledky vyšly v roce 1962 v publikaci O logické struktuře Marxova Kapitálu (1962) nebo Praxe a rozum. O dvacet let navázal na dialektiku v díle Pojednání o dialektice (1982).
Celkem Zelený vydal okolo deseti knih. Mezi další patří O historickém materialismu (1960), Úvod do filosofie (1969), O pravdivém a poctivém myšlení. Úvahy o dialektice moderního vývojového myšlení (1988) a další.
Jindřich Zelený zemřel v roce 1997 ve věku 74 let.Kdo byl Jindřich Zelený? Životopis Jindřich Zelený, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Základní údaje o osobě Jindřich Zelený

Národnost: česká
Datum narození: 13. 11. 1922
Místo narození: Bítovany, Československo
Datum úmrtí: 11. 9. 1997

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Jindřich Zelený s partnery, kolegy a kamarády na sociálních sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co znamená slovo Ebonit? Vzpomněli byste si co označuje výraz IMEI? Víte, co je to Abázie? Znáte termín Skript?

Klíčová slova: informace, kdo to je, popis, datum narození, filozofie, Kdy zemřel Jindřich Zelený, životopis, wiki, zajímavosti, filozofie, wikipedie, osobnost, vysvětlení, kdy se narodil Jindřich Zelený?, místo narození, Jindřich Zelený

Pojem Jindřich Zelený je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Další zdroje informací

Vyhledat heslo Jindřich Zelený ve Wikislovníku

Hledat frázi Jindřich Zelený ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít pojem Jindřich Zelený ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledejte bez špehování slovo Jindřich Zelený ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat videa s názvem Jindřich Zelený na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Jindřich Zelený například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, ve Wikipedii, ve fulltextu Yahoo.com nebo v Lingea slovnících.

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Biografie, životopis, kdo je to Jindřich Zelený?

Právě jste zjistili Kdo byl Jindřich Zelený? Kdy se narodil Jindřich Zelený? Kde se narodil Jindřich Zelený? Kdy zemřel Jindřich Zelený? Jindřich Zelený se nachází v kategorii Filozofie

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto webových stránkách. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Doporučujeme zkusit nalézt informace osobnost, osobu, člověka Jindřich Zelený kupř. v české Wikipedii, kde můžete najít komplexní popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jindřich Zelený i v jiné kategorii než je filozofie.