Kdo je to?
Kdo byl Jindřich Zelený? Životopis Jindřich Zelený, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Jindřich Zelený

Kdo byl Jindřich Zelený? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, filozofie

Jindřich Zelený byl český filosof, profesor filosofie, pedagog, publicista. Zelený se narodil v Bítovanech a navštěvoval reálné gymnázium v nedaleké Chrudimi. Po maturitě roku 1941 pokračoval ve studiu na klasickém gymnáziu v Hradci Králové, kde úspěšně složil také doplňovací maturitu z řečtiny (1943). Během let 1945-48 dokončil Zelený bakalářské studium sociologie a filosofie na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde posléze získal titul PhDr. (dizertační práce na téma Otázky teorie poznání u T. G. Masaryka). Toho roku v zimním semestru začal přednášet filosofii na FF UK. Docentem se stal v roce 1954, roku 1962 získal titul CSc. a v roce 1966 z titul DrSc. Profesorem filosofie se stal roku 1967.
Následně Zelený vyučoval filosofii na VŠPHV - Vysoká škola politických a hospodářských věd (1950-52), poté na VŠE (1953-59), kde byl dokonce mezi lety 1955-56 prorektorem. Od roku 1959 do roku 1964 pracoval ve FÚ ČSAV, poté opět na VŠE (1964-70). Odtud se vrátil zpět na FÚ ČSAV (1970-74), kam se po dvouletém působení na FF UK (1974-76) vrátil zpět na FÚ ČSAV, kde pracoval až do roku 1990.
V padesátých letech se Zelený zabýval popularizací marxistické teorie a zabýval se také problémy materialistické dialektiky. Jeho výsledky vyšly v roce 1962 v publikaci O logické struktuře Marxova Kapitálu (1962) nebo Praxe a rozum. O dvacet let navázal na dialektiku v díle Pojednání o dialektice (1982).
Celkem Zelený vydal okolo deseti knih. Mezi další patří O historickém materialismu (1960), Úvod do filosofie (1969), O pravdivém a poctivém myšlení. Úvahy o dialektice moderního vývojového myšlení (1988) a další.
Jindřich Zelený zemřel v roce 1997 ve věku 74 let.Kdo byl Jindřich Zelený? Životopis Jindřich Zelený, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Hlavní informace o osobě Jindřich Zelený

Národnost: česká
Datum narození: 13. 11. 1922
Místo narození: Bítovany, Československo
Datum úmrtí: 11. 9. 1997

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Jindřich Zelený sdílet s ostatnímina sociálních sítích, jako jsou Facebook, Pinterest, síť X (dříve Twitter), Reddit apod.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si co znamená slovo Intarzie? Rozumíte pojmu Akvizice? Víte, co je to Aikido? Znáte pojem Deformace?

Klíčová slova: nežijící, životopis, datum narození, Jindřich Zelený, Kdy zemřel Jindřich Zelený, Jindřich Zelený, kdo to je, národnost, wikipedie, místo narození, osobnosti, informace, popis, kdy se narodil Jindřich Zelený?, wiki, vysvětlení

Pojem Jindřich Zelený je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Zkuste zjistit více informací o slovu Jindřich Zelený v následujících zdrojích

Hledat heslo Jindřich Zelený na Google.cz

Hledat heslo Jindřich Zelený na Google obrázcích

Hledejte bez špehování slovo Jindřich Zelený ve vyhledávači DuckDuckGo

Najít slovo Jindřich Zelený ve Wikipedii

Zkusit najít frázi Jindřich Zelený ve fulltextu vyhledávače Info.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Jindřich Zelený například ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v nabídce zboží na Heureka.cz, v metavyhledávači Info.com, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Často žádané pojmy, osoby, výrazy, osobnosti, odborné termíny a slova

Životopis, kdo je Jindřich Zelený? Stručná biografie

Nyní už nejspíš víte Kdo byl Jindřich Zelený? Kdy se narodil Jindřich Zelený? Kde se narodil Jindřich Zelený? Kdy zemřel Jindřich Zelený? Jindřich Zelený je v sekci Filozofie

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Chyby vyhrazeny. Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Jindřich Zelený kupříkladu v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jindřich Zelený i v jiné kategorii než je filozofie.