Kdo je to?
Kdo byl Svatý Metoděj? Životopis Svatý Metoděj, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Kdo byl Svatý Metoděj?

Kdo byl Svatý Metoděj? Životopis, informace, biografie, křesťanství

Svatý Metoděj byl byzantský mnich, právník, teolog, biskup, učenec, patron Moravy a Panonie, starší bratr svatého Cyrila, pocházející z řeckého města Soluň. Jeho původní jméno bylo Michael. Metoděj měl dalších 6 sourozenců a narodil se do patricijské rodiny úředníka Lva a jeho ženy Marie (dcery císaře Konstantina VI.). Metoděj studoval v řecké Soluni a později v Cařihradu (studium práv). Díky své inteligenci byl oblíbený u učitelů. Roku 835 byl jmenován císařským místodržitelem (archontem) Strymonského kraje na sever od Soluně. Během následujících let se mu znelíbil přístup Byzantské říše ke slovanskému národu a v roce 845 se zřekl svého úřadu a odešel do kláštera v Bithýnii, kde přijal své mnišské jméno Metoděj (Methodios). Zde Metoděj studoval a přepisoval texty. O 10 let později za ním přišel jeho mladší bratr Konstantin, který v klášteře nějakou dobu pobýval s ním. Následně byli oba bratři vysláni jako misionáři k Chazarům, aby oponovali misionářům z Arábie a Židům. Během své cesty nalezli ostatky římského papeže sv. Klimenta (v pořadí 4. římského papeže). Později se spolu bratři vydali na misi na Moravu, kde dorazili v květnu roku 863. Na Moravě vytvořili nové písmo, vyučovali nové žáky (ve slovanském jazyce), vysvěcovali kněze. Další úspěšnou misi vedli do Panonie roku 866. O rok později se bratři dostali do Říma, kde darovali církvi ostatky sv. Klimenta, za což byli velmi uznáváni (867). V Římě zemřel Metodějův bratr Konstantin a Metoděj pokračoval v misích sám. Roku 869 putoval zpět do Panonie. Po návratu do Říma byl jmenován biskupem a ustanoven arcibiskupem Moravy a Panonie. Během návštěvy Panonie byl Metoděj zajat Franky a souzen pro učení na cizím území. Po soudu byl dva a půl roku vězněn v benediktinském klášteře v Ellwangenu. Osvobozen byl až papežem Janem VIII. Metoděj zemřel v roce 885 na území Moravy. Není známo, kde byl pohřben a jeho hrob nebyl dosud nalezen.Kdo byl Svatý Metoděj? Životopis Svatý Metoděj, osobnosti, slavný člověk z kategorie křesťanství

Hlavní informace o osobě Svatý Metoděj

Národnost: byzantská
Datum narození: 813/815
Místo narození: Soluň, Byzantská říše
Datum úmrtí: 6. 4. 885

Popis osobnosti Svatý Metoděj můžete sdílet s blízkými na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si na význam slova Mešní víno? Vzpomněli byste si co znamená slovo Křivítko? Víte co je Salko? Víte co je Plutokracie?

Klíčová slova: vysvětlení, kde se narodil Svatý Metoděj?, místo narození, osobnosti, kdo je Svatý Metoděj?, kdy se narodil Svatý Metoděj?, život, Svatý Metoděj, wikipedie, národnost, kdo to je, datum úmrtí, osobnost, biografie, zajímavosti, lexikon

Pojem Svatý Metoděj je v kategorii Křesťanství, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších zdrojích

Hledat termín Svatý Metoděj v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít slovo Svatý Metoděj ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Svatý Metoděj na Youtube

Zkusit najít termín Svatý Metoděj ve vyhledávači Yandex

Najít pojem Svatý Metoděj ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Svatý Metoděj například v evropském vyhledávači Qwant, v Google překladači, ve Wikipedii, v Microsoft Bing nebo v Lingea slovnících.

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Životopis, kdo je Svatý Metoděj? Stručná biografie

Nyní už nejspíš víte Kdo byl Svatý Metoděj? Kdy se narodil Svatý Metoděj? Kde se narodil Svatý Metoděj? Kdy zemřel Svatý Metoděj? Svatý Metoděj je v kategorii Křesťanství

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Provozovatel v žádném případě neručí za aktuálnost údajů uveřejněných na webu. Pochopte prosím, že definice nemohou být pravidelně aktualizovány. Můžete také vyzkoušet hledat osobnost, osobu, člověka Svatý Metoděj kupříkladu na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Svatý Metoděj i v jiné kategorii než je křesťanství.