Kdo je to?
Kdo byl Antonín Jaroslav Puchmajer? Životopis Antonín Jaroslav Puchmajer, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Antonín Jaroslav Puchmajer

Kdo byl Antonín Jaroslav Puchmajer? Životopis, informace, biografie, literatura

Antonín Jaroslav Puchmajer byl český obrozenecký básník, kněz a překladatel. Narodil se 7. ledna 1769 v Týně nad Vltavou do rodiny jircháře Karla Puchmajera a jeho manželky Anny Puchmajerové, rozené Metlové. Malý Antonín Puchmajer se od útlého věku jevil jako velmi bystré a talentované dítě, což neuniklo pozornosti jeho učitelů. Pod dohledem kaplana Josefa Valoucha se zdokonaloval mimo jiné v latině, ale také například v hudbě. Díky těmto svým vědomostem pokračoval ve vzdělávání na piaristickém gymnáziu v Českých Budějovicích. Poté odešel do Prahy, kde studoval filozofii na Karlově univerzitě. Během studií se spřátelil se spolužákem Šebestiánem Hněvkovským. Společně pak horlivě debatovali nad českým jazykem a jeho vzkříšením prostřednictvím česky psané poezie. Hněvkovský jej seznámil s také s historikem a zakladatelem slavistiky Josefem Dobrovským. Puchmajer později společně s Václavem Hankou navázali na jeho práci na německo-českém slovníku. Ještě za dob studií společně s Hněvkovským a Vojtěchem Nejedlým založili takzvanou První novočeskou školu básnickou nazývanou též Puchmajerova družina. Díky této aktivitě bylo následně vydáno pět svazků básnických almanachů nazvaných Sebrání básní a zpěvů. Díky svým jazykovým znalostem také překládal díla z latiny, řečtiny, francouzštiny a dalších jazyků.
Během studií filozofie cítil Puchmajer stále silnější vlastenecké vnímání a rozhodl se pro studium teologie. Měl představu, že jako kněz bude snáze šířit povědomí o českém jazyce. Vysvěcen byl v únoru 1796. Postupně působil jako kaplan a posléze farář v Ktiši, následně v Prachaticích, Kamenném Újezdě, Jinonicích a Cítolibech. Od roku 1807 byl pak v Radnicích u Rokycan. Zde také jako vůbec první český autor popsal v roce 1819 základy romštiny. Z jeho filologických děl je známý Pravopis rusko-český, který věnoval ruské carevně. Je též autorem knihy nazvané Rýmovník aneb rýmovní slovník.
Antonín Jaroslav Puchmajer zemřel 29. září 1820 ve věku 51 let v nemocnici v Praze. Je pochován na Olšanských hřbitovech.Kdo byl Antonín Jaroslav Puchmajer? Životopis Antonín Jaroslav Puchmajer, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Antonín Jaroslav Puchmajer

Národnost: česká
Datum narození: 7. ledna 1769
Místo narození: Týn nad Vltavou
Datum úmrtí: 29. září 1820

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Antonín Jaroslav Puchmajer sdílet s kolegy na specializovaných společenských sítích Twitter, Redditu nebo Facebook.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru    

Rozumíte pojmu Deflace? Rozumíte pojmu Airbnb? Znáte definici termínu Likér? Znáte pojem Gluten?

Klíčová slova: osobnost, wiki, literatura, lexikon, biografie, vysvětlení, národnost, kde se narodil Antonín Jaroslav Puchmajer?, datum úmrtí, místo narození, popis, národnost, Antonín Jaroslav Puchmajer, informace, kdy se narodil Antonín Jaroslav Puchmajer?, kdo je Antonín Jaroslav Puchmajer?

Pojem Antonín Jaroslav Puchmajer je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Více informací o slovu Antonín Jaroslav Puchmajer doporučujeme hledat v těchto zdrojích

Hledat výraz Antonín Jaroslav Puchmajer ve Wikipedii

Najít výraz Antonín Jaroslav Puchmajer ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Antonín Jaroslav Puchmajer ve vyhledávači Yandex

Zkusit najít frázi Antonín Jaroslav Puchmajer na Google.cz

Zkusit najít frázi Antonín Jaroslav Puchmajer na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Antonín Jaroslav Puchmajer například v Microsoft Bing, v Google překladači, ve fulltextu Yahoo.com, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledaná slova, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Biografie, životopis, kdo je to Antonín Jaroslav Puchmajer?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Antonín Jaroslav Puchmajer? Kdy se narodil Antonín Jaroslav Puchmajer? Kde se narodil Antonín Jaroslav Puchmajer? Kdy zemřel Antonín Jaroslav Puchmajer? Antonín Jaroslav Puchmajer se nachází v kategorii Literatura

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Zkuste hledat informace osobnost, osobu, člověka Antonín Jaroslav Puchmajer řekněme třeba v projektu Wikipedie, kde můžete najít podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Antonín Jaroslav Puchmajer i v jiné kategorii než je literatura.