Kdo je to?
Kdo byl Eduard Štorch? Životopis Eduard Štorch, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Eduard Štorch

Kdo byl Eduard Štorch? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Eduard Štorch byl český spisovatel, prozaik, tvůrce próz z prehistorie a historie pro děti, publicista.
Eduard Štorch se narodil jako syn vodárenského strojníka a drážního pracovníka. Rodina se zřejmě kvůli zaměstnání otce často stěhovala, a tak malý Eduard chodil do obecné školy hned v několika městech (Ostroměř, Všestary, Radim u Jičína a další). Střední školu studoval v Hradci Králové, a to nejprve reálku, potom učitelský ústav. Jako zatímní učitel a podučitel působil především na menších školách a byl často překládán, protože se netajil svým buřičstvím, antiklerikálními postoji ani spoluprací se socialistickým tiskem. Nakonec se uchytil v menšinových školách na severu Čech (Hostomice u Bíliny, Most), kde se kromě učení věnoval i výzkumům vzdělávání u dětí, působil také mezi horníky a zabýval se kulturní a osvětovou činností. Poté se dostal jako učitel i do různých škol v Praze, nakonec ale roku 1914 nastoupil k Červenému kříži. Po válce se však k učitelskému povolání vrátil, a to opět v Praze. Působil jako učitel a ke konci kariéry i jako ředitel až do svého penzionování, které mu bylo předčasně poskytnuto po úrazu na lyžích. Ve školství se Štorch zabýval modernizací výuky, zejména dějepisu, kdy kladl důraz na to, aby se žáci učili dějinným souvislostem a způsobu života všech společenských vrstev, namísto toho, aby memorovali nazpaměť letopočty. Sám se také neustále vzdělával, poslouchal přednášky o archeologii (Niederle, Hrdlička, Absolon). Účastnil se rovněž archeologických výkopů, do kterých se snažil zapojovat i děti. Protože však nebyl vystudovaným archeologem, dostalo se mu přehlížení ze strany "odborníků". On se však nevzdal, své archeologické práci se amatérsky věnoval i nadále a nakonec svou sbírku prodal Národnímu muzeu. Utržené peníze věnoval opět na práci s dětmi. Zemřel roku 1956 v Praze a pochován je v rodinné hrobce v Lobči u Mšena.
Eduard Štorch se literárně věnoval zejména prózám pro mládež, které čerpají z historie, či dokonce prehistorie. Jeho cílem bylo vždy poskytnout co nejvíce historických informací prostřednictvím poutavého příběhu, protože věřil, že tak si tyto informace děti nejlépe zapamatují. Pro nákresy ve svých knihách oslovil známé výtvarníky, aby zobrazené předměty byly co nejvýstižnější. Spolupracovali s ním například Jan Konůpek, Mikoláš Aleš a hlavně Zdeněk Burian. Nejznámější jsou Štorchovy romány situované do pravěku - Lovci mamutů, V šeru dávných věků, Osada Havranů, Bronzový poklad. Do děje je nenásilně zapracována řada informací, a to nejen faktografických, ale i morálních, mravních apod. Často hraje velkou roli v příběhu např. handicapované dítě, ale někdy také rádci či učitelé. Štorchova práce se velmi brzy setkala s ohlasem u dětských diváků, ale zprvu málo zaujala literární kritiky, či dokonce byla odmítána konzervativními učiteli.Kdo byl Eduard Štorch? Životopis Eduard Štorch, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní informace o osobě Eduard Štorch

Národnost: česká
Datum narození: 10. 4. 1878
Místo narození: Ostroměř u Hořic
Datum úmrtí: 25. 6. 1956

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Eduard Štorch? se známými na Pinterestu, Facebooku nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Amarant? Vzpomněli byste si na význam slova Logistika? Znáte pojem Pencak Silat? Znáte definici termínu Bonita?

Klíčová slova: informace, nežijící, biografie, popis, literatura, Eduard Štorch, lexikon, datum narození, kde se narodil Eduard Štorch?, kdy se narodil Eduard Štorch?, národnost, kdo je Eduard Štorch?, zajímavosti, místo narození, Eduard Štorch, vysvětlení

Pojem Eduard Štorch je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Eduard Štorch v dalších zdrojích

Zkusit najít heslo Eduard Štorch ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít slovo Eduard Štorch ve fulltextu Seznam.cz

Najít termín Eduard Štorch na Google.cz

Hledat pojem Eduard Štorch ve vyhledávači Yahoo

Hledat videa s názvem Eduard Štorch na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Eduard Štorch například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, v Google obrázcích, v metavyhledávači Info.com nebo v projektu slovnik.cz.

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Stručná biografie, resp. životopis osoby Eduard Štorch

Text na této internetové stránce vám umožnil zjistit Kdo byl Eduard Štorch? Kdy se narodil Eduard Štorch? Kde se narodil Eduard Štorch? Kdy zemřel Eduard Štorch? Eduard Štorch je v kategorii Literatura

Kategorie literatura, poetka a růžemi, eduard Štorch, ilustrační obrázek

Text napsán pro Superia.cz. Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. Přesto se však může stát, že zde objevíte chybu nebo překlep. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Můžete také vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Eduard Štorch dejme tomu např. v projektu Wikipedia.cz, kde naleznete podrobnější popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Eduard Štorch i v jiné kategorii než je literatura.