Kdo je to?
Kdo byl Eduard Štorch? Životopis Eduard Štorch, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Eduard Štorch

Kdo byl Eduard Štorch? Životopis, informace, biografie, literatura

Eduard Štorch byl český spisovatel, prozaik, tvůrce próz z prehistorie a historie pro děti, publicista.
Eduard Štorch se narodil jako syn vodárenského strojníka a drážního pracovníka. Rodina se zřejmě kvůli zaměstnání otce často stěhovala, a tak malý Eduard chodil do obecné školy hned v několika městech (Ostroměř, Všestary, Radim u Jičína a další). Střední školu studoval v Hradci Králové, a to nejprve reálku, potom učitelský ústav. Jako zatímní učitel a podučitel působil především na menších školách a byl často překládán, protože se netajil svým buřičstvím, antiklerikálními postoji ani spoluprací se socialistickým tiskem. Nakonec se uchytil v menšinových školách na severu Čech (Hostomice u Bíliny, Most), kde se kromě učení věnoval i výzkumům vzdělávání u dětí, působil také mezi horníky a zabýval se kulturní a osvětovou činností. Poté se dostal jako učitel i do různých škol v Praze, nakonec ale roku 1914 nastoupil k Červenému kříži. Po válce se však k učitelskému povolání vrátil, a to opět v Praze. Působil jako učitel a ke konci kariéry i jako ředitel až do svého penzionování, které mu bylo předčasně poskytnuto po úrazu na lyžích. Ve školství se Štorch zabýval modernizací výuky, zejména dějepisu, kdy kladl důraz na to, aby se žáci učili dějinným souvislostem a způsobu života všech společenských vrstev, namísto toho, aby memorovali nazpaměť letopočty. Sám se také neustále vzdělával, poslouchal přednášky o archeologii (Niederle, Hrdlička, Absolon). Účastnil se rovněž archeologických výkopů, do kterých se snažil zapojovat i děti. Protože však nebyl vystudovaným archeologem, dostalo se mu přehlížení ze strany "odborníků". On se však nevzdal, své archeologické práci se amatérsky věnoval i nadále a nakonec svou sbírku prodal Národnímu muzeu. Utržené peníze věnoval opět na práci s dětmi. Zemřel roku 1956 v Praze a pochován je v rodinné hrobce v Lobči u Mšena.
Eduard Štorch se literárně věnoval zejména prózám pro mládež, které čerpají z historie, či dokonce prehistorie. Jeho cílem bylo vždy poskytnout co nejvíce historických informací prostřednictvím poutavého příběhu, protože věřil, že tak si tyto informace děti nejlépe zapamatují. Pro nákresy ve svých knihách oslovil známé výtvarníky, aby zobrazené předměty byly co nejvýstižnější. Spolupracovali s ním například Jan Konůpek, Mikoláš Aleš a hlavně Zdeněk Burian. Nejznámější jsou Štorchovy romány situované do pravěku - Lovci mamutů, V šeru dávných věků, Osada Havranů, Bronzový poklad. Do děje je nenásilně zapracována řada informací, a to nejen faktografických, ale i morálních, mravních apod. Často hraje velkou roli v příběhu např. handicapované dítě, ale někdy také rádci či učitelé. Štorchova práce se velmi brzy setkala s ohlasem u dětských diváků, ale zprvu málo zaujala literární kritiky, či dokonce byla odmítána konzervativními učiteli.Kdo byl Eduard Štorch? Životopis Eduard Štorch, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Eduard Štorch

Národnost: česká
Datum narození: 10. 4. 1878
Místo narození: Ostroměř u Hořic
Datum úmrtí: 25. 6. 1956

Zaujala vás biografie osobnosti Eduard Štorch? Potom se podělte s blízkými na Pinterestu, Redditu, Twitteru anebo na Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Brunch? Vzpomenete si na definici slova Kevlar? Znáte pojem Hardware? Vzpomněli byste si na význam slova Deflace?

Klíčová slova: národnost, popis, literatura, Kdy zemřel Eduard Štorch, wiki, kdo to je, osobnost, národnost, místo narození, wikipedie, kde se narodil Eduard Štorch?, Eduard Štorch, biografie, lexikon, kdo je Eduard Štorch?, informace

Pojem Eduard Štorch je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Další zdroje informací o slovu Eduard Štorch

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Eduard Štorch ve Wikimedia Commons

Hledat videa s názvem Eduard Štorch na Youtube

Vyhledat výraz Eduard Štorch ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít Eduard Štorch ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat slovo Eduard Štorch ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Eduard Štorch například v evropském vyhledávači Qwant, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve vyhledávači Seznam.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Stručná biografie, resp. životopis osoby Eduard Štorch

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Eduard Štorch? Kdy se narodil Eduard Štorch? Kde se narodil Eduard Štorch? Kdy zemřel Eduard Štorch? Eduard Štorch se nachází v kategorii Literatura

Text vytvořen pro server Superia.cz. Neručíme za pravdivost, aktuálnost a přesnost informací uvedených na těchto internetových stránkách. Nemáme možnost pravidelné aktualizace článků. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Eduard Štorch dejme tomu třeba v internetové Wikipedii, kde můžete najít mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Eduard Štorch i v jiné kategorii než je literatura.