Kdo je to?
Kdo byl Jan Křesadlo? Životopis Jan Křesadlo, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Jan Křesadlo

Kdo byl Jan Křesadlo? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Jan Křesadlo, vlastním jménem Václav Jaroslav Karel Pinkava, byl český spisovatel, překladatel, filozof, psycholog a matematik. Narodil se 9. prosince 1926 v Praze. Studoval na Benešově gymnáziu v Praze. V době protektorátu byl však vyloučen pro neúctu k německému jazyku. Na čas nastoupil na obchodní akademii. Po válce byl znovu přijat na gymnázium a v roce 1947 odmaturoval s vyznamenáním z řečtiny.
Následně se přihlásil na anglistiku na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1949 byl ve zinscenovaném procesu obviněn z přípravy ozbrojeného povstání proti republice. Státní aparát tak chtěl nátlakem přinutit jeho otce prodat rodinnou firmu. Přestože byl nakonec pro nedostatek důkazů osvobozen, ze studií byl vyloučen. Mladý Jan se tak nějaký čas živil manuální prací a poté nastoupil na povinnou vojenskou službu. V roce 1952 byl přijat zpět na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde studoval psychologii a v roce 1954 také úspěšně promoval. Poté pracoval v ambulanci pro sexuální deviace U Apolináře jako klinický psycholog. V roce 1968 získal doktorát. Zkušenosti z této praxe se později také promítly v jeho tvorbě.
Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území v roce 1968 se rozhodl i s rodinou emigrovat do Velké Británie. Usadil se ve východoanglickém Colchesteru, kde pracoval jako psycholog v psychiatrické léčebně. Svůj první román napsal v roce 1980 a pojmenoval jej Mrchopěvci. O čtyři roky později jej vydalo Škvoreckého nakladatelství \'68 Publishers v Torontu. Toto dílo později získalo Cenu Egona Hostovského. Poté, kdy v roce 1982 odešel do předčasného důchodu, se začal naplno věnovat své literární tvorbě, a to pod pseudonymem Jan Křesadlo. Přestože s vlastní tvorbou začal až v poměrně pokročilém věku, je autorem celé řady románů, básní a novel, jako jsou například Skrytý život Cypriána Belvy, Rusticalia – variace na cizí themata, Obětina – románový triptych, Dům – mravoučná bajka, Dvanáct bajek a mnoha dalších.
Václav Jaroslav Karel Pinkava zemřel v Colchesteru dne 13. srpna 1995 ve věku 68 let.Kdo byl Jan Křesadlo? Životopis Jan Křesadlo, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Jan Křesadlo

Národnost: česká
Datum narození: 9. prosince 1926
Místo narození: Praha
Datum úmrtí: 13. srpna 1995

Popis osobnosti Jan Křesadlo můžete sdílet s ostatními na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Víte, co je to Fazeta? Pamatujete si definici pojmu Acerola? Vzpomněli byste si na význam slova Komedie? Vzpomněli byste si co znamená slovo Konsenzus?

Klíčová slova: kde se narodil Jan Křesadlo?, datum úmrtí, národnost, osobnost, kdy se narodil Jan Křesadlo?, narození, místo narození, Jan Křesadlo, biografie, literatura, datum narození, nežijící, kdo je Jan Křesadlo?, Kdy zemřel Jan Křesadlo, kdo to je, život

Pojem Jan Křesadlo je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Hledat pojem Jan Křesadlo ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít Jan Křesadlo v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Najít slovo Jan Křesadlo na Google obrázcích

Zkusit najít heslo Jan Křesadlo ve Wikislovníku

Najít slovo Jan Křesadlo na Google.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Křesadlo například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v Seznam.cz slovníku cizích slov, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v Lingea slovnících.

Vybrané odborné pojmy, slova, osobnosti, termíny

Stručná biografie, resp. životopis osoby Jan Křesadlo

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo byl Jan Křesadlo? Kdy se narodil Jan Křesadlo? Kde se narodil Jan Křesadlo? Kdy zemřel Jan Křesadlo? Jan Křesadlo je v sekci Literatura

Kategorie literatura, psací stroj, jan Křesadlo, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Chyby vyhrazeny. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Pokuste se též vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Křesadlo řekněme například na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít o mnoho podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Křesadlo i v jiné kategorii než je literatura.