Kdo je to?
Kdo byl Ludvík Jagellonský? Životopis Ludvík Jagellonský, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Ludvík Jagellonský

Kdo byl Ludvík Jagellonský? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, panovníci

Ludvík Jagellonský byl český a uherský král a moravský markrabě. Jeho otcem byl český král Vladislav Jagellonský a matka Anna z Foix pocházela z jihofrancouzského šlechtického rodu, ale zemřela krátce po porodu. Rovněž Ludvíkův život byl kvůli náročnému porodu v ohrožení, ale navzdory slabosti dokázal přežít. Korunován uherským králem byl už roku 1508, tedy ve věku pouhých dvou let. Za tímto rozhodnutím byla snaha krále Vladislava zajistit pro syna uherskou korunu, neboť uherská šlechta byla odbojná a bez brzké korunovace by hrozil silný odpor proti panovníkovi, který nepochází z uherského rodu. Hned následujícího roku se Ludvík vydal také do Prahy, kde byl korunován českým králem.
Brzké korunovace se ukázaly jako moudrý krok, protože král Vladislav roku 1516 zemřel a Ludvík se tak mohl bez větších formálních komplikací ujmout vlády. Jedinou překážkou byl nízký věk, neboť mu bylo teprve deset let. Z tohoto důvodu získal přezdívku Ludvík Dítě a první roky za něj vládl poručník, kterým byl polský král Zikmund I. Starý. Zvykem Jagellonců bylo, že sídlili v uherském městě Budín (dnes součást Budapešti), aby udržovali vládu v nejvzpurnější oblasti. Tento zvyk zachoval i Ludvík a Prahu navštěvoval jen příležitostně. Česká šlechta si nepřítomnost krále vyložila jako možnost pro vlastní mocenský vzestup a postupem času začalo hrozit, že boje mezi šlechtici přerostou v občanskou válku. Ludvík proto v roce 1522 odcestoval do Čech a pokusil se situaci uklidnit, mimo jiné propustil purkrabího Zdeňka Lva z Rožmitálu, který patřil mezi nejambicióznější šlechtice.
Po odjezdu Ludvíka zpět do Uher se situace v Čechách začala opět zhoršovat, ale nově bylo potřeba řešit i problémy v Uhrách. Tamní šlechta byla ještě odbojnější a nechtěla se smířit s panovníkem z jiné země. Zvolila si proto vlastní regentskou vládu, která měla vládnout namísto nezletilého Ludvíka. Taková anarchie způsobovala domácí problémy i ztrátu zahraniční prestiže Uher, což však jen prohlubovalo nespokojenost s Jagellonci. Už tak chaotickou situaci zhoršilo, když nájezdy osmanských Turků prolomily obranné linie a hrozila expanze dál do Evropy. Ludvík se snažil sjednotit uherskou šlechtu a vyjednat zahraniční pomoc, ale jeho snahy zůstaly bez výraznější odezvy. Když v roce 1526 došlo k bitvě u Moháče, uherské vojsko bylo během několika málo hodin rozdrceno početnější a silnější tureckou armádou. Ludvík se pokusil uprchnout, ale během útěku spadl z koně do bahnité řeky Csele a kvůli těžké zbroji utonul.
Porážka měla významné důsledky, neboť umožnila postup turecké armády dále na sever a ovládnutí velké části uherského území včetně hlavního města Budín. Uhry obnovily suverenitu až o dvě staletí později a nikdy nezískaly zpět předešlé postavení, takže pro Maďarsko je bitva u Moháče symbolem definitivní porážky. Pro české království situace znamenala výrazné mocenské změny. Vládnoucí rod Jagellonců vymřel a díky Ludvíkově sňatku s Marií Habsburskou se na český trůn dostal Ferdinand I. Habsburský. Rod Habsburků udržel českou korunu po několik dalších staletí a stal se nejmocnějším rodem ve střední Evropě.Kdo byl Ludvík Jagellonský? Životopis Ludvík Jagellonský, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Hlavní data o osobě Ludvík Jagellonský

Národnost: polská
Datum narození: 1. července 1506
Místo narození: Budín (Maďarsko)
Datum úmrtí: 29. srpna 1526

Tento text (Ludvík Jagellonský) můžete samozřejmě sdílet s kolegy, přáteli a partnery prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Pamatujete si definici pojmu Obročí? Vzpomenete si na definici slova Transparentní účet? Znáte termín De iure? Vzpomněli byste si na význam slova Rokoko?

Klíčová slova: datum úmrtí, wikipedie, životopis, Kdy zemřel Ludvík Jagellonský, panovníci, národnost, vysvětlení, biografie, Ludvík Jagellonský, osobnost, informace, kde se narodil Ludvík Jagellonský?, kdy se narodil Ludvík Jagellonský?, místo narození, kdo to je, národnost

Pojem Ludvík Jagellonský je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Ludvík Jagellonský ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Ludvík Jagellonský v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít heslo Ludvík Jagellonský na Google obrázcích

Zkusit najít výraz Ludvík Jagellonský ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít pojem Ludvík Jagellonský ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Ludvík Jagellonský například ve fulltextu Google.cz, v Google překladači, ve ekologickém vyhledávači Ecosia, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Biografie, životopis, kdo je to Ludvík Jagellonský?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Ludvík Jagellonský? Kdy se narodil Ludvík Jagellonský? Kde se narodil Ludvík Jagellonský? Kdy zemřel Ludvík Jagellonský? Ludvík Jagellonský je v sekci Panovníci

Kategorie panovníci, španělský král, ludvík Jagellonský, ilustrační obrázek

Sepsáno redaktory Superia.cz. Vyhrazujeme si možnost chyb v textech. Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Ludvík Jagellonský dejme tomu například na české Wikipedii, kde naleznete nejspíš komplexnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Ludvík Jagellonský i v jiné kategorii než je panovníci.

Setkali jste se na internetu se zkratkou LOL nebo OMG a nevíte co znamená? Nejen tyto zkratky naleznete zde.