Kdo je to?
Kdo byl Karel Václav Rais? Životopis Karel Václav Rais, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Karel Václav Rais

Kdo byl Karel Václav Rais? Životopis, informace, biografie, literatura

Karel Václav Rais byl český prozaik a básník období realismu, autor veršů a próz pro děti a mládež.
Karel se narodil do rodiny zemědělce, tkalce a obchodníka, který byl také obecním radním. Matka pracovala jako švadlena. Obecnou školu vychodil v rodných Lázních Bělohrad, německou školu ve Vrchlabí, nižší reálku a učitelský ústav absolvoval v Jičíně. Jako učitel nastoupil v Trhové Kamenici, kde se oženil s kolegyní Marií Hroznou, poté přešel do Hlinska, nakonec do Prahy, kde učil nejprve v Podolí, pak na Žižkově a naposledy na Vinohradech. S přítelem Aloisem Jiráskem projel celou Itálii. V roce 1915 jej postihla trojitá rodinná tragédie, když krátce za sebou zemřela jeho manželka, bratr a zeť. Rais postižen i svými zdravotními problémy (revmatismus, bolesti hlavy) odešel na dovolenou a do školy se již více nevrátil. Penzionován byl v roce 1920. Roku 1926 zemřel ve svém pražském bytě a pochován je na Vinohradských hřbitovech. Z manželství s Marií Hroznou vzešla dcera Doubravka Raisová, později provdána Míšková, která se také věnovala literatuře a angažovala se v ženském hnutí.
Raisova díla vycházejí tematicky převážně z Podkrkonoší nebo z Českomoravské vrchoviny, kde trávil léta v mládí i dospělosti. Úplně prvními byly verše, které psal pro své žáky, dále to byly fejetony uveřejňované například v Humoristických listech, které publikoval převážně pod pseudonymem Prokop Bodlák. Většina z nich se týkala problémů učitelského povolání, které bylo svazováno byrokracií a nechvalně ovlivněno politickými spory. V dalších dílech se již potkáváme s realistickým vylíčením lidí, figurek, venkovanů i s popisem maloměsta či velkoměsta, kde kromě realistického děje důkladně popsal např. výzdobu venkovských stavení, způsoby stolování či oblečení a zvyky či obyčeje. To je patrné např. z díla Vlasařské paměti, dále pak Výminkáři, V boudě, Matka a děti. Zajímaly ho i spory mezi rodiči a dětmi, touha po majetku, zištnost apod., což můžeme vidět v dílech Horské kořeny, Rodiče a děti aj. Oproti tomu v Raisových idylách převládá romantizovaný typ obyvatel, typickým příkladem je Pantáta Bezoušek. Román Kalibův zločin opět vypráví příběh o hrabivosti a vypočítavosti, která vede až ke zločinu a rozvrácení rodiny. Rais se ve svých dílech vždy staví na stranu slabých - dětí, starých a nemocných lidí, které vidí poněkud zidealizovaně. Román Západ pojednává o stařičkém faráři, kterého trápí nemoc, blížící se smrt i nucený odchod z úřadu. Dalšími realistickými romány jsou Na lepším, Sirotek (dítě se po smrti matky stává zbraní mezi otcem a babičkou), Stehle. O ztraceném ševci je román, který ukazuje slabého člověka, jenž je natolik ponižován vlastní ženou, že se raději poněmčí.
Raisovy romány byly přijaty čtenáři i kritikou, již za jeho života překládány do cizích jazyků a některé byly později i zfilmovány.Kdo byl Karel Václav Rais? Životopis Karel Václav Rais, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Karel Václav Rais

Národnost: česká
Datum narození: 4. 1. 1859
Místo narození: Lázně Bělohrad
Datum úmrtí: 8. 7. 1926

Popis osobnosti Karel Václav Rais můžete sdílet s přáteli a kamarády prostřednictvím uvedených tlačítek na sociálních sítích Facebook nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Rozumíte pojmu Činitel? Vzpomněli byste si co znamená slovo Synchronizace? Znáte definici termínu Mai Tai? Víte co je Suspektní?

Klíčová slova: Karel Václav Rais, popis, kde se narodil Karel Václav Rais?, wiki, nežijící, wikipedie, život, osobnost, osobnosti, lexikon, národnost, datum úmrtí, literatura, narození, vysvětlení, kdy se narodil Karel Václav Rais?

Pojem Karel Václav Rais je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Doporučené zdroje informací k dalšímu studiu

Hledat videa s názvem Karel Václav Rais na Youtube

Hledat pojem Karel Václav Rais ve Wikislovníku

Zkusit najít termín Karel Václav Rais ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit najít výraz Karel Václav Rais ve vyhledávači Qwant

Najít slovo Karel Václav Rais ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Karel Václav Rais například ve fulltextu Google.cz, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, ve Wikipedii, v Google obrázcích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Výběr pojmů, slov, hesel, termínů, výrazů, osobností

Biografie, životopis, kdo je to Karel Václav Rais?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku Kdo byl Karel Václav Rais? Kdy se narodil Karel Václav Rais? Kde se narodil Karel Václav Rais? Kdy zemřel Karel Václav Rais? Karel Václav Rais patří do sekce Literatura

Uvedený text byl přidán redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Údaje na stránkách nemusí být aktuální. Přes veškerou snahu bohužel nestíháme pravidelnou aktualizaci informací. Čerstvé informace hledejte osobnost, osobu, člověka Karel Václav Rais dejme tomu například na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Karel Václav Rais i v jiné kategorii než je literatura.