Kdo je to?
Kdo byl Otokar Březina? Životopis Otokar Březina, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Kdo byl Otokar Březina?

Kdo byl Otokar Březina? Životopis, informace, biografie, literatura

Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, byl český básník, prozaik, esejista a myslitel, jeden z nejvýznamnějších představitelů symbolismu.
Otokar (Václav) se narodil jako syn obuvníka, bylo to však otcovo třetí manželství, a tak zůstal chlapec jedináčkem, který vyrůstal u starších rodičů. Základní školu vychodil v rodných Počátcích, poté studoval reálku v Telči. Po maturitě získal místo učitele v Jinošově. Tam se seznámil s teosofkou Annou Pammrovou, s níž si pak celý život dopisoval. Tato korespondence věrně zachycuje jeho myšlenkové zrání a je dodnes dochována a studována literárními historiky. Když složil doplňovací maturitu na učitelském ústavu v Praze, působil jako učitel v Nové Říši na Moravě. Žil celý život osaměle a po smrti rodičů se věnoval jen studiu (bavily ho jazyky, literatura a filozofie) a psaní. Vystřídal ještě několik škol, na kterých učil, v roce 1919 dostal tvůrčí dovolenou, a to až do roku 1925, kdy odešel do penze. Za své dílo a působení byl mnohokrát oceněn, například v roce 1913 byl jmenován dopisujícím členem ČAVU, o 10 let později řádným členem ČAVU, roku 1919 byl jmenován čestným doktorem filozofie UK. 2x byl navržen na českého kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu a těsně před smrtí obdržel ještě velkou Státní cenu. S ní byla spojena i finanční odměna ve výši 100 000 Kčs, ale Březina celou tuto částku věnoval Svatoboru. Zemřel v Jaroměřicích nad Rokytnou a tamtéž je i pochován.
O co méně je zajímavý Březinův život, o to zajímavější je jeho tvorba. Zatímco první pokusy příliš nevybočují z běžné poezie i prózy té doby a jsou poplatné patosu a vlasteneckému cítění, další tvorba je pak ovlivněna četbou světové literatury a vyzařuje psychologický realismus. To můžeme pozorovat třeba na prozaických dílech Důležitý den ze života příštipkáře nebo Protější okno. Potom se autor přiklonil k symbolismu a filozofickým statím F. X. Šaldy, a jeho díla jsou bezprostředním zachycením jeho duševních stavů, myšlenek, osamělosti, bolesti atd. Sem můžeme zařadit sbírky Tajemné dálky, Svítání na západě a možná i Větry od pólů, kde Březina vidí zlepšení života jednotlivce ve všeobjímající lásce. Ve sbírce Stavitelé chrámů Březina dochází k názoru, že posun lidských životů k lepšímu mohou způsobit geniální jedinci nebo osvícení vládcové. Později však své mínění změnil, a to tím směrem, že o lepší životy se musí přičinit každý člověk - viz sbírka Ruce. Pátou sbírku, jež se měla jmenovat Země, již básník nedokončil.
Pro Březinu byl typický přechod od pravidelného rýmovaného verše k volnému verši, hudebnost veršů, kupení přirovnání a metafor a - pro básníka poněkud netypické - užívání cizích slov a odborných výrazů. Díky tomu se mu dařilo ve svých básních postihnout i skutečně složité filozofické myšlenky. Březina tak bez nadsázky ovlivnil celou českou poezii 20. století.Kdo byl Otokar Březina? Životopis Otokar Březina, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní data o osobě Otokar Březina

Národnost: česká
Datum narození: 13. 9. 1868
Místo narození: Počátky u Pelhřimova
Datum úmrtí: 25. 3. 1929

Tento text (Otokar Březina) můžete samozřejmě sdílet s přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si co označuje výraz Cookies? Rozumíte pojmu Ortodoxie? Znáte pojem Ordovik? Znáte pojem Absces?

Klíčová slova: Otokar Březina, popis, národnost, biografie, wiki, osobnosti, Kdy zemřel Otokar Březina, nežijící, osobnost, kdo je Otokar Březina?, život, literatura, kdy se narodil Otokar Březina?, literatura, kde se narodil Otokar Březina?, wikipedie

Pojem Otokar Březina je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Zkuste zjistit více informací o slovu Otokar Březina v následujících zdrojích

Hledat frázi Otokar Březina na Google.cz

Zkusit najít frázi Otokar Březina ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Otokar Březina ve Wikimedia Commons

Hledejte bez špehování slovo Otokar Březina ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít výraz Otokar Březina ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Otokar Březina například ve ekologickém vyhledávači Ecosia, v Google překladači, ve fulltextu Yahoo.com, ve videích na Youtube nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Životopis, kdo je Otokar Březina? Stručná biografie

Teď už víte Kdo byl Otokar Březina? Kdy se narodil Otokar Březina? Kde se narodil Otokar Březina? Kdy zemřel Otokar Březina? Otokar Březina se nachází v sekci Literatura

Sepsáno redaktory Superia.cz. Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. Přesto se však může stát, že zde objevíte chybu nebo překlep. Bohužel, častá aktualizace není v našich silách. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Otokar Březina dejme tomu například na české Wikipedii, kde naleznete nejspíše mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Otokar Březina i v jiné kategorii než je literatura.