Kdo je to?
Kdo byl Otokar Březina? Životopis Otokar Březina, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Otokar Březina

Kdo byl Otokar Březina? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Otokar Březina, vlastním jménem Václav Jebavý, byl český básník, prozaik, esejista a myslitel, jeden z nejvýznamnějších představitelů symbolismu.
Otokar (Václav) se narodil jako syn obuvníka, bylo to však otcovo třetí manželství, a tak zůstal chlapec jedináčkem, který vyrůstal u starších rodičů. Základní školu vychodil v rodných Počátcích, poté studoval reálku v Telči. Po maturitě získal místo učitele v Jinošově. Tam se seznámil s teosofkou Annou Pammrovou, s níž si pak celý život dopisoval. Tato korespondence věrně zachycuje jeho myšlenkové zrání a je dodnes dochována a studována literárními historiky. Když složil doplňovací maturitu na učitelském ústavu v Praze, působil jako učitel v Nové Říši na Moravě. Žil celý život osaměle a po smrti rodičů se věnoval jen studiu (bavily ho jazyky, literatura a filozofie) a psaní. Vystřídal ještě několik škol, na kterých učil, v roce 1919 dostal tvůrčí dovolenou, a to až do roku 1925, kdy odešel do penze. Za své dílo a působení byl mnohokrát oceněn, například v roce 1913 byl jmenován dopisujícím členem ČAVU, o 10 let později řádným členem ČAVU, roku 1919 byl jmenován čestným doktorem filozofie UK. 2x byl navržen na českého kandidáta na Nobelovu cenu za literaturu a těsně před smrtí obdržel ještě velkou Státní cenu. S ní byla spojena i finanční odměna ve výši 100 000 Kčs, ale Březina celou tuto částku věnoval Svatoboru. Zemřel v Jaroměřicích nad Rokytnou a tamtéž je i pochován.
O co méně je zajímavý Březinův život, o to zajímavější je jeho tvorba. Zatímco první pokusy příliš nevybočují z běžné poezie i prózy té doby a jsou poplatné patosu a vlasteneckému cítění, další tvorba je pak ovlivněna četbou světové literatury a vyzařuje psychologický realismus. To můžeme pozorovat třeba na prozaických dílech Důležitý den ze života příštipkáře nebo Protější okno. Potom se autor přiklonil k symbolismu a filozofickým statím F. X. Šaldy, a jeho díla jsou bezprostředním zachycením jeho duševních stavů, myšlenek, osamělosti, bolesti atd. Sem můžeme zařadit sbírky Tajemné dálky, Svítání na západě a možná i Větry od pólů, kde Březina vidí zlepšení života jednotlivce ve všeobjímající lásce. Ve sbírce Stavitelé chrámů Březina dochází k názoru, že posun lidských životů k lepšímu mohou způsobit geniální jedinci nebo osvícení vládcové. Později však své mínění změnil, a to tím směrem, že o lepší životy se musí přičinit každý člověk - viz sbírka Ruce. Pátou sbírku, jež se měla jmenovat Země, již básník nedokončil.
Pro Březinu byl typický přechod od pravidelného rýmovaného verše k volnému verši, hudebnost veršů, kupení přirovnání a metafor a - pro básníka poněkud netypické - užívání cizích slov a odborných výrazů. Díky tomu se mu dařilo ve svých básních postihnout i skutečně složité filozofické myšlenky. Březina tak bez nadsázky ovlivnil celou českou poezii 20. století.Kdo byl Otokar Březina? Životopis Otokar Březina, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Otokar Březina

Národnost: česká
Datum narození: 13. 9. 1868
Místo narození: Počátky u Pelhřimova
Datum úmrtí: 25. 3. 1929

Zaujala vás biografie osobnosti Otokar Březina? Potom se podělte s dalšími osobami na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter (síť X), Pinterest, Reddit a další.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Vzpomněli byste si co označuje výraz Limita? Znáte termín Inverze? Znáte pojem Exkláva? Víte, co je to Územní plán?

Klíčová slova: wiki, kdo je Otokar Březina?, literatura, osobnosti, datum narození, národnost, informace, biografie, kdo to je, wikipedie, kdy se narodil Otokar Březina?, Kdy zemřel Otokar Březina, kde se narodil Otokar Březina?, místo narození, osobnost, vysvětlení

Pojem Otokar Březina je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné online zdroje a weby

Najít slovo Otokar Březina v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Vyhledat heslo Otokar Březina ve Wikislovníku

Vyhledat pojem Otokar Březina ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledat videa s názvem Otokar Březina na Youtube

Zkusit najít Otokar Březina ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Dál můžete zkusit hledat slovo Otokar Březina například ve fulltextu Google.cz, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve videích na Youtube nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Zkuste také následující odborné pojmy, osobnosti, termíny a hesla

Biografie, životopis, kdo je to Otokar Březina?

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Otokar Březina? Kdy se narodil Otokar Březina? Kde se narodil Otokar Březina? Kdy zemřel Otokar Březina? Otokar Březina se nachází v kategorii Literatura

Kategorie literatura, mladý básník, otokar Březina, ilustrační obrázek

Napsáno redaktory Superia.cz. Pečlivě jsme prošli a zkontrolovali všechny naše texty. I přesto je možné, že jsme některou chybu přehlédli. Doufáme, že chápete, že není v našich silách provádět pravidelnou aktualizaci všech pojmů. Můžete také vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Otokar Březina řekněme třeba v internetové Wikipedii, kde můžete najít nejspíše podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Otokar Březina i v jiné kategorii než je literatura.