Kdo je to?
Kdo byl Kateřina Veliká? Životopis Kateřina Veliká, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Kdo byl Kateřina Veliká?

Kdo byl Kateřina Veliká? Životopis, informace, biografie, panovníci

Kateřina Veliká byla šlechtična a ruská carevna. Pocházela z pruské knížecí rodiny a od dětství měla průbojnou a ambiciózní povahu. Byla vybrána jako manželka pro budoucího cara Petra III. To byl pro Kateřinu velký společenský skok a vynaložila hodně úsilí, aby v nové roli obstála. Začala proto studovat ruské reálie a přijala pravoslavnou víru. V manželství si s Petrem zpočátku rozuměla, ale postupně jí začala vadit jeho dětinská povaha. Často si hrál s dřevěnými vojáčky a stále více se uzavíral, takže manželé začali žít odděleně a každý obýval vlastní zámek.
Kateřina využila volný čas k tomu, aby se blíže seznámila s vlivnými lidmi a pochopila ruskou politiku. V roce 1762 zemřela carevna Alžběta a na trůn nastoupil Petr III. Okamžitě začal zasahovat do politiky a válečných konfliktů, ale zpravidla jednal na základě pocitů a rostly pochybnosti o jeho vladařských schopnostech. Důstojníci se nakonec odhodlali k akci a Petr byl sesazen, uvězněn a následně zabit během potyčky ve věznici.
Petrův konec pro Kateřinu znamenal možnost nastoupit na trůn, na což se pečlivě připravovala a již několik měsíců po Petrově korunovaci se pod jménem Kateřina II. sama stala carevnou. Začala napravovat předchozí špatná rozhodnutí a podařilo se jí dostat Polsko pod ruský vliv. Později vyhrála také válku s Tureckem. Aby z Ruska vytvořila uznávané impérium, začala navazovat styky s evropskými osvícenci, zejména s francouzskými učenci a spisovateli. Hlásila se k pokrokovým a osvícenským názorům, ačkoli v realitě často udržovala staré pořádky. Kvůli bídě prostých lidí a stesku po mírnější vládě Petra III. vypuklo Pugačovo povstání, které bylo tvrdě potlačeno a Pugačov byl po mučení popraven.
Kateřina sama sebe vykreslovala jako reformátorku, ale jednalo se zpravidla o obraz budovaný pro lepší pověst v Evropě, případně reformy zůstaly ve fázi plánů. Nepodařilo se zlepšit těžké podmínky nevolníků ani gramotnost, která byla hluboko pod průměrem vyspělých evropských zemí. Carevna si s evropskými učenci pouze dopisovala. Do Ruska je nezvala, aby neviděli skutečný stav věcí. Když se chystal přijet rakouský císař Josef II., pověřila svého rádce a milence Grigorije Potěmkina, aby podél cest vytvořil působivé kulisy, které měly dokazovat ruské bohatství. Přestože se nedařilo uskutečnit reformy, Kateřina rozšířila Rusko o nová území, vybudovala početnou a schopnou armádu a dostala Rusko mezi evropské velmoci.
Vládla mezi lety 1762 až 1796 a stala se tak nejdéle vládnoucí ruskou carevnou. Za státnické úspěchy vděčila mimo jiné tomu, že si prozíravě nechala radit od vlivných šlechticů a zkušených důstojníků. Její dlouhá vláda je zejména v Rusku hodnocena jako zlatý věk, kdy bylo Rusko mocná a uznávaná velmoc, která udržovala intenzivní diplomatické styky s Evropou. Historici však upozorňují, že nedokázala prosadit mnohé potřebné reformy. Po smrti Kateřiny II. nastoupil na trůn její syn Pavel I. Ruský.Kdo byl Kateřina Veliká? Životopis Kateřina Veliká, osobnosti, slavný člověk z kategorie panovníci

Základní informace o osobě Kateřina Veliká

Národnost: ruská
Datum narození: 2. května 1729
Místo narození: Štětín, Polsko
Datum úmrtí: 17. listopadu 1796

Líbí se stručný životopis s osobou Kateřina Veliká? Pak se podělte s vašimi přáteli na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu      

Vzpomněli byste si na význam slova ISIC? Víte, co je to Avatar? Víte co je Halibut? Rozumíte pojmu Script?

Klíčová slova: Kdy zemřel Kateřina Veliká, wikipedie, lexikon, život, datum úmrtí, kdy se narodil Kateřina Veliká?, kde se narodil Kateřina Veliká?, místo narození, životopis, wiki, datum narození, národnost, zajímavosti, osobnost, narození, panovníci

Pojem Kateřina Veliká je v kategorii Panovníci, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Najít slovo Kateřina Veliká ve Wikislovníku

Hledat výraz Kateřina Veliká v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít frázi Kateřina Veliká ve Wikipedii

Zkusit najít Kateřina Veliká ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Kateřina Veliká například ve videích na Youtube, v ABC slovníku cizích slov a synonym, ve fulltextu Google.cz, ve ruském vyhledávači Yandex nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledaná hesla, osobnosti, odborné termíny, pojmy, slova

Biografie, životopis, kdo je to Kateřina Veliká?

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Kateřina Veliká? Kdy se narodil Kateřina Veliká? Kde se narodil Kateřina Veliká? Kdy zemřel Kateřina Veliká? Kateřina Veliká se nachází v sekci Panovníci

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Nemáme prostředky na pravidelnou aktualizace textů. Doporučujeme taktéž hledat osobnost, osobu, člověka Kateřina Veliká třeba v projektu Wikipedia, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Kateřina Veliká i v jiné kategorii než je panovníci.