Kdo je to?
Kdo byl Publius Vergilius Maro? Životopis Publius Vergilius Maro, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Publius Vergilius Maro

Kdo byl Publius Vergilius Maro? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Publius Vergilius Maro, celosvětově známý jako Vergilius, byl neslavnější římský spisovatel a básník, patřící do doby císaře Augusta, tj. do zlatého věku římské literatury.
Úvodem je třeba poznamenat, že životopisné údaje o Vergiliovi jsou často nejasné a zkreslené, občas vycházejí z pozdějších legend, které o něm vznikaly během starověku i středověku. Pravděpodobně pocházel z prosté rodiny, avšak rodiče měli dost prostředků na to, aby mohl studovat. Mladý básník tedy studoval v Cremoně, v Milánu (tehdejší Mediolan) a nakonec i v Římě, kde se věnoval zejména rétorice, filozofii a matematice. V rétorice se sice připravoval na veřejné vystupování a činnost ve veřejných službách, avšak zároveň byl ostýchavý a ne zcela zdravý (trpěl respirační chorobou), a tak se rozhodl pro dráhu spisovatele a básníka. Jeho vzorem a podporovatelem byl Gaius Asinius Pollio, jenž byl řečníkem a politikem, ale současně také spisovatelem. Ten jen podnítil k sepsání Zpěvů pastýřských, které se později staly jedním z jeho nejslavnějších děl. Další vliv měli na básníka starší i současní spisovatelé, jako např. Homér, Theokritos nebo neoterikové (kroužek básníků za jeho časů). Vergilia osobně podporoval také císař Augustus, a to i finančně, aby básník nestrádal. Díky tomu mohl Vergilius pobývat na jihu Itálie, kde bylo příznivější klima, a jeho respirační choroba se tu tolik neprojevovala.
Vergiliovým nejslavnějším dílem je pak epos Aeneis, které psal 11 let, ale bohužel jej nedokončil, protože podlehl své nemoci a zřejmě úpalu, zemřel při cestě lodí zpět do Říma, v přístavu Brindisi. Nicméně císař Augustus a dva přátelé samotného Vergilia se díla ujali, dokončili jej a vydali, a tak se jeho cenné básně zachovaly. Prý editoři postupovali tak, že ponechali vše od Vergilia, co bylo tzv. dobré, vyškrtali to, co bylo tzv. špatné, a nic nepřidali. Proto se na první pohled zdá, že některé verše nejsou dokončeny, nicméně dnes už se nedopátráme, jak tomu bylo doopravdy. Jisté je, že v tomto díle se Vergilius nejvíce inspiroval Homérem a jeho eposy, protože Aeneis je hrdinským eposem o hrdinovi Aaneovi, který bojoval v trojské válce a bloudil dlouhá léta po moři, až přistál v Latiu (území starověkého Říma). Velmi se to podobá Homérově Odysseje. Posledním Vergiliovým dílem jsou pak Zpěvy rolnické, které opěvují život na venkově; jedná se o umělecké básnické dílo, i když si klade za cíl i didaktické poučení o životě a práci v zemědělství (jednotlivé části pojednávají o vinařství, sadařství, včelařství...).Kdo byl Publius Vergilius Maro? Životopis Publius Vergilius Maro, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Publius Vergilius Maro

Národnost: římská (starověký Řím), italská
Datum narození: 15. 10. 70 př. n. l.
Místo narození: Andes
Datum úmrtí: 21. 9. 19 př. n. l.

Zaujala vás biografie osobnosti Publius Vergilius Maro? Potom se podělte s vašimi sledujícími na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu      

Znáte definici termínu Trestný čin? Vzpomněli byste si co znamená slovo Ironie? Vzpomněli byste si co označuje výraz Tantra? Víte co je Absurdní drama?

Klíčová slova: Publius Vergilius Maro, nežijící, osobnosti, Kdy zemřel Publius Vergilius Maro, wiki, datum narození, popis, informace, biografie, literatura, národnost, vysvětlení, život, wikipedie, literatura, lexikon

Pojem Publius Vergilius Maro je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Hledejte pojem Publius Vergilius Maro v následujících vyhledávačích

Hledat videa s názvem Publius Vergilius Maro na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Publius Vergilius Maro ve Wikimedia Commons

Hledat výraz Publius Vergilius Maro ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat heslo Publius Vergilius Maro ve fulltextu Seznam.cz

Vyhledat termín Publius Vergilius Maro ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Publius Vergilius Maro například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve fulltextu Yahoo.com, v evropském vyhledávači Qwant nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Stručná biografie, resp. životopis osoby Publius Vergilius Maro

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Publius Vergilius Maro? Kdy se narodil Publius Vergilius Maro? Kde se narodil Publius Vergilius Maro? Kdy zemřel Publius Vergilius Maro? Publius Vergilius Maro patří do kategorie Literatura

Text vytvořen pro Superia.cz. Pakliže jste v textech objevili chyby, tak se nebojte nám napsat. Budeme vám vděčni za jakoukoliv zpětnou vazbu.Informace v textu mohou být zastaralé. Stránky jsou aktualizovány nepravidelně dle možností. Pokuste se vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Publius Vergilius Maro dejme tomu třeba v internetové Wikipedii, kde můžete najít mnohem podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Publius Vergilius Maro i v jiné kategorii než je literatura.