Kdo je to?
Kdo byl Brahmagupta? Životopis Brahmagupta, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Brahmagupta

Kdo byl Brahmagupta? Životopis, informace, biografie, věda

Brahmagupta byl indický astronom a matematik. Narodil se pravděpodobně v roce 598 našeho letopočtu v indickém městě Bhinmal, jež bylo součástí Rádžasthánu. Zde se také od počátku věnoval studiu astronomie a matematiky. Později se přesunul do Udždžainu, který byl v té době centrem výuky těchto věd. Zde čerpal z děl svých předchůdců, v nichž však nacházel mylné domněnky. Sám začal sepisovat svá díla. Nejznámějším a patrně také nejcennějším z nich je Brāhmasphuṭa-siddhānta. Tato kniha je věnována nejen astronomii, ale jsou zde také kapitoly o matematice a je psána ve verších. Svými výpočty odhadl poměrně přesně délku astronomického roku na 365 dní, 6 hodin, 5 minut a 19 sekund, kterou ve svém dalším díle zaktualizoval, bohužel na hodnotu více vzdálenou našim současným poznatkům.
V kapitolách, v nichž se pak v této knize věnoval matematice, položil základy aritmetiky. Zavedl zde také jako první matematik nulu, jež se tím pádem stala oficiální číslicí. Zabýval se výpočty lineárních a kvadratických rovnic. Zabýval se i obšírněji Pythagorovou větou a jak ji snáze zobecnit. Matematiku zde rozčlenil na dvě samostatné části: pati-ganita je matematika algoritmů a bija-ganita se zase zabývá rovnicemi. Zajímal se též o geometrii, z níž se věnoval geometrickým útvarům (trojúhelníkům a čtyřúhelníkům) a jejich konstrukci. Mimo jiné položil základy pro výpočet plochy vepsaných čtyřúhelníků s využitím délek stran těchto čtyřúhelníků. Patřil jednoznačně k největším matematikům své doby.
Brahmagupta později napsal ještě jednu knihu, jež se dochovala s názvem Khanda-khādyaka. V té se ještě obšírněji věnoval svým poznatkům z astronomie. Popsal v ní například průkazně, že Měsíc je naší planetě blíže než Slunce. Přiklonil se zde také k myšlence, že Země je kulatá a hýbe se, za což byl kritizován.
Zemřel pravděpodobně někdy po roce 665 našeho letopočtu v Udždžainu.Kdo byl Brahmagupta? Životopis Brahmagupta, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Základní údaje o osobě Brahmagupta

Národnost: indická
Datum narození: 598
Místo narození: Bhinmal
Datum úmrtí: 665

Zaujala vás biografie osobnosti Brahmagupta? Potom se podělte s kamarády na Pinterestu, Facebooku, Twitteru, Redditu nebo na zde neuvedených společených sítích.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Vzpomenete si na definici slova Outlet? Pamatujete si definici pojmu Ubuntu? Vzpomněli byste si co znamená slovo Glosa? Vzpomněli byste si co znamená slovo FMCG?

Klíčová slova: kde se narodil Brahmagupta?, životopis, popis, národnost, nežijící, národnost, datum úmrtí, lexikon, kdy se narodil Brahmagupta?, kdo to je, místo narození, wikipedie, vysvětlení, narození, biografie, věda

Pojem Brahmagupta je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Hledejte v dalších online informačních zdrojích

Vyhledat výraz Brahmagupta ve Wikislovníku

Vyhledat heslo Brahmagupta na Google obrázcích

Vyhledat pojem Brahmagupta ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Brahmagupta na Youtube

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Brahmagupta ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Brahmagupta například ve Wikipedii, v nabídce zboží na Heureka.cz, v Microsoft Bing, ve fulltextu Yahoo.com nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Biografie, životopis, kdo je to Brahmagupta?

Právě jste zjistili Kdo byl Brahmagupta? Kdy se narodil Brahmagupta? Kde se narodil Brahmagupta? Kdy zemřel Brahmagupta? Brahmagupta je v kategorii Věda

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Bohužel, nestíháme pravidelně aktualizovat všechny texty. Zkuste též najít informace osobnost, osobu, člověka Brahmagupta například na stránkách Wikipedie, kde můžete najít delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Brahmagupta i v jiné kategorii než je věda.