Kdo je to?
Kdo je Pavel Kohout? Životopis Pavel Kohout, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Pavel Kohout

Kdo je Pavel Kohout? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Pavel Kohout je český a rakouský prozaik, básník a dramatik. Narodil se 20. července 1928 v Praze. Vystudoval reálné gymnázium v Praze, kde v roce 1947 úspěšně složil maturitu. Již v době dospívání sympatizoval s tehdejší ideologii KSČ a v období let 1952–1960 byl členem ústředního výboru Československého svazu mládeže. Zároveň byl do roku 1966 členem ústředního výboru Svazu československých spisovatelů. Byl také spoluzakladatelem Souboru Julia Fučíka a až do roku 1952 také jeho vedoucím.
Po maturitě nastoupil do mládežnické redakce Československého rozhlasu. V roce 1949 redakci opustil a byl jmenován kulturním atašé v Moskvě. Mezi lety 1950 a 1952 působil jako šéfredaktor satirického časopisu Dikobraz. V témže roce také dokončil studium srovnávací literatury, estetiky a divadelní vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Během základní vojenské služby byl zakrátko převelen k Armádnímu uměleckému souboru Víta Nejedlého a zároveň působil jako redaktor kulturní rubriky časopisu Československý voják. V roce 1956 pracoval krátce ve vnitropolitické redakci Československé televize jako redaktor a komentátor. Poté se rozhodl plně věnovat své vlastní literární činnosti. V následujících letech spolupracoval s několika divadly. V té době již v Pavlu Kohoutovi postupně uzrávaly první pochybnosti o tehdejším režimu. Stále více se přikláněl k reformám ve straně. Vše pak vyvrcholilo v roce 1967, kdy na čtvrtém sjezdu Svazu československých spisovatelů přečetl demonstrativně Solženicynův dopis a otevřeně se přikláněl k reformám KSČ. Po tomto vystoupení byl společně s několika dalšími podroben stranickému disciplinárnímu řízení. V následujícím roce 1968 se stal jednou z nejvýraznějších osobností pražského jara. To nakonec vedlo k jeho vyloučení ze strany a ze Svazu spisovatelů. Jeho díla byla postupně cenzurována, což v něm o to víc vyvolalo obrat ve vnímání tehdejšího režimu. Stál také u zrodu Charty 77, což samozřejmě neuniklo pozornosti StB.
V roce 1978 mu bylo umožněno i s manželkou vycestovat do Rakouska, protože zde měl podepsanou roční smlouvu s Burgtheatrem. Následně byli manželé zbaveni československého občanství a byl jim znemožněn návrat do vlasti. Oba tak nakonec dostali rakouské občanství a žili ve Vídni.
Literární tvorba Pavla Kohouta prošla během autorova života velkou proměnou. Zpočátku patřil k velmi angažovaným tvůrcům takzvaného normalizovaného období. Z této doby pochází například básnické sbírky Verše a písně (1952) a Čas lásky a boje (1954) a také dramata, která vyzdvihují tehdejší režim, například Dobrá píseň (1952). Postupně se však do jeho tvorby promítá náznak pochybností, jako například do hry Zářijové noci (1955) či Chudáček (1956). Postupně ve své tvorbě dokonal obrat a zcela otevřeně se vysmíval absurdnosti tehdejšího režimu, a to v díle Bílá kniha o kauze Adam Juráček, profesor tělocviku a kreslení na Pedagogické škole v K., kontra Sir Isaac Newton, profesor fyziky na univerzitě v Cambridge – podle dobových materiálů rekonstruoval a nejzajímavějšími dokumenty doplnil P. K. (1970), Katyně (1978) a podobně.
Po roce 1989 s manželkou pravidelně navštěvovali Prahu a nakonec se rozhodli pro návrat do své rodné vlasti.Kdo je Pavel Kohout? Životopis Pavel Kohout, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní informace o osobě Pavel Kohout

Národnost: česká
Datum narození: 20. července 1928
Místo narození: Praha

Líbí se stručný životopis s osobou Pavel Kohout? Pak se podělte s vašimi přáteli na internetových sociálních sítích typu Pinterest, Reddit, Twitter (síť X) či Facebooku.

 Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si co označuje výraz Etika? Vzpomenete si na definici slova Cenný papír? Znáte pojem Bobrovka? Vzpomněli byste si na význam slova Cordon bleu?

Klíčová slova: Pavel Kohout, život, wikipedie, životopis, datum narození, zajímavosti, literatura, vysvětlení, wiki, narození, Pavel Kohout, literatura, biografie, osobnost, kdo je Pavel Kohout?, národnost

Pojem Pavel Kohout je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Další možné informační zdroje

Vyhledat pojem Pavel Kohout ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Pavel Kohout v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Hledat heslo Pavel Kohout ve fulltextu vyhledávače Info.com

Hledejte bez špehování slovo Pavel Kohout ve vyhledávači DuckDuckGo

Zkusit najít Pavel Kohout ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Pavel Kohout například ve Wikipedii, v Google překladači, ve fulltextu Yahoo.com, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Náhodných výběr osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Stručná biografie, resp. životopis osoby Pavel Kohout

Právě nyní již víte Kdo je to Pavel Kohout? Kdy se narodil Pavel Kohout? Kde se narodil Pavel Kohout? Pavel Kohout se nachází v sekci Literatura

Sepsáno redaktory Superia.cz. Neručíme za úplnost, správnost, přesnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Není v našich silách pravidelně aktualizovat texty na tomto webu. Doporučujeme vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Pavel Kohout řekněme například v projektu Wikipedia, kde naleznete nejspíš podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Pavel Kohout i v jiné kategorii než je literatura.