Kdo je to?
Kdo byl Carl Friedrich Gauss? Životopis Carl Friedrich Gauss, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Kdo byl Carl Friedrich Gauss?

Kdo byl Carl Friedrich Gauss? Životopis, informace, biografie, věda

Johan Carl Friedrich Gauss byl německý vědec, matematik a fyzik. Gauss se narodil v německém městě Braunschweig do chudé rodiny. Neměl žádné sourozence. Studia na gymnázium započal v jedenácti letech. Ve studiu jej podporovala matka a Karel II. (vévoda brunšvický), díky kterému získal stipendium na Technické univerzitě v Braunschweigu. Na této univerzitě studoval v letech 1792-1795.
Ve studiu pokračoval na univerzitě v Göttingenu (1795-1798). Během studií se zabýval binomickou větou, aritmetickým a geometrickým průměrem, prvočíselné větě nebo Titus-Bodeovým pravidlem. V roce 1796 objevil konstrukci sedmnáctiúhelníku a zjednodušil výpočty v teorii čísel díky objevu aritmetiky zbytkových tříd. Jako první předvedl důkaz platnosti kvadratické reciprocity a také odhadl prvočíselnou větu (jak jsou prvočísla rozložená mezi celými čísly).
V roce 1799 ve své disertační práci odhalil důkazy základní věty algebry. Roku 1801 publikoval své významné dílo Disquisitiones Arithmeticae (dílo napsal již v roce 1798), díky kterému byl položen základní kámen nové matematické disciplíně – teorii čísel.
Gauss předpověděl v roce 1801, na jaké pozici se bude nacházet tehdy objevená trpasličí planeta Ceres. Později se o pohybu planet rozepsal ve své teorii pohybu nebeských těles. Začal se také více zajímat o vesmír a v roce 1807 se stal dokonce profesorem astronomie a ředitelem Göttingenské hvězdárny, kde pracoval až do konce života. Podařilo se mu vynalézt heliotrop, který se používá na určování pozic pomocí odrazu slunečních paprsků na velkou vzdálenost (1818).
Zabýval se také měřením a chybami, které měření přináší, což vedlo k objevu gaussovského rozdělení (normální rozdělení). To Gausse vedlo ke studiu diferenciální geometrie, která zkoumá křivky a plochy. V roce 1828 zveřejnil větu theorema egregium (významná věta), která popisuje vlastnost zakřivení.
V období od 1831-1833 spolupracoval s významným fyzikem Wilhelmem Weberem na výzkumu magnetismu. Společně vyrobili první elektromagnetický telegraf.
Během svého života byl Gauss dvakrát ženatý. S jeho první ženou Johannou Osthoffovou měl tři děti (Joseph, Wilhelmina a Louis). Johanna však roku 1809 zemřela a Guass se po pár letech oženil s Friederic Wilhelmine Waldeckovou (Minna). Spolu následně měli děti Eugena, Wilhelma a Theresu.
Na jeho počest byla pojmenovaná jednotka magnetické indukce (Gauss).
Carl Friedrich Gauss zemřel v roce 1855 ve věku 77 let.Kdo byl Carl Friedrich Gauss? Životopis Carl Friedrich Gauss, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Základní informace o osobě Carl Friedrich Gauss

Národnost: německá
Datum narození: 30. 4. 1777
Místo narození: Braunschweig, Německo
Datum úmrtí: 23. 2. 1855

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Carl Friedrich Gauss? s vašimi kamarády na veřejných sociálních sítích (Facebook, Pinterest, Reddit či Twitter).

 Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku 

Rozumíte pojmu Šalotka? Znáte pojem Irelevantní? Znáte definici termínu Voucher? Vzpomenete si na definici slova Islámský stát?

Klíčová slova: datum narození, věda, biografie, kde se narodil Carl Friedrich Gauss?, wikipedie, kdo to je, popis, lexikon, kdy se narodil Carl Friedrich Gauss?, národnost, životopis, národnost, Kdy zemřel Carl Friedrich Gauss, život, narození, vysvětlení

Pojem Carl Friedrich Gauss je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Další informace o pojmu Carl Friedrich Gauss hledejte v níže uvedených zdrojích

Hledat videa s názvem Carl Friedrich Gauss na Youtube

Zkusit najít heslo Carl Friedrich Gauss ve fulltextu Seznam.cz

Hledat pojem Carl Friedrich Gauss v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít pojem Carl Friedrich Gauss ve vyhledávači Yahoo

Vyhledat heslo Carl Friedrich Gauss ve Wikislovníku

Dál můžete zkusit hledat slovo Carl Friedrich Gauss například ve ruském vyhledávači Yandex, v Lingea slovnících, ve Wikipedii, v Google obrázcích nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodných výběr osobností, odborných pojmů, termínů a slov

Životopis, kdo je Carl Friedrich Gauss? Stručná biografie

Text na tomto webu vám dal odpověď na otázku Kdo byl Carl Friedrich Gauss? Kdy se narodil Carl Friedrich Gauss? Kde se narodil Carl Friedrich Gauss? Kdy zemřel Carl Friedrich Gauss? Carl Friedrich Gauss se nachází v kategorii Věda

Sepsáno redaktory Superia.cz. Neručíme za eventuální chyby v textech. Informace nemohou být pravidelně updatovány, proto mohou být zastaralé, neplatné, neaktuální či nepřesné. Zkuste najít informace osobnost, osobu, člověka Carl Friedrich Gauss dejme tomu třeba v projektu Wikipedia.cz, kde naleznete komplexní text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Carl Friedrich Gauss i v jiné kategorii než je věda.