Kdo je to?
Kdo byl Jan Mukařovský? Životopis Jan Mukařovský, slavní lidé, osobnosti z věda

Kdo je to Jan Mukařovský?

Kdo to byl Jan Mukařovský? Stručný životopis

Jan Mukařovský byl český literární teoretik, kritik, lingvista a estetik.
Vystudoval češtinu, francouzštinu a estetiku na Karlově Univerzitě. V roce 1926 se stal jedním ze zakladatelů a také jednou z hlavních tváří Pražského lingvistického kroužku. V Praze i v Bratislavě působil jako univerzitní profesor estetiky.
Jeho vědecký život lze rozdělit na dvě části. Tím prvním je jeho práce z meziválečného období - originální strukturalistické teze z oblasti estetiky, literární vědy a lingvistiky. Po druhé světové válce se však od této práce distancoval, označil ji za omyl a začal se řídit požadavky marxistické literární vědy.
Pražská lingvistická škola byla v meziválečném období významnou autoritou v oblasti jazykové vědy. Prosadila do odborného povědomí řadu strukturalistických teorií a posunula studium jazyka na další úroveň. Jazyk je v jejím vnímání systém, který má svou vnitřní strukturu, jež se může vyvíjet a je možno ji studovat.
Jan Mukařovský se soustředil na estetiku. V roce 1922 napsal studii Příspěvek k estetice českého verše a v roce 1929 následovala práce Máchův Máj: Estetická studie, která mu vynesla docenturu. Jeho teoretické estetické teze byly ovlivněny fenomenologií a ruskou formalistickou školou. V jeho úvahách se setkáváme s pojmy estetická norma, funkce a hodnota, kterým se dlouhodobě věnoval, zkoumal je a vysvětloval. Nejvýznamnější v tomto směru je jeho text Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty (1936).
Po roce 1948 začal spolupracovat s komunistickým režimem. Opustil své předchozí strukturalistické zaměření a podřídil se dobovým požadavkům. V tomto období se stal rektorem Karlovy Univerzity. Od roku 1951 působil jako ředitel Ústavu pro českou literaturu. Zemřel v roce 1975.Kdo byl Jan Mukařovský? Životopis Jan Mukařovský, slavní lidé, osobnosti z věda

Hlavní informace o osobě Jan Mukařovský

Národnost: česká
Datum narození: 11. listopadu 1891
Místo narození: Písek
Datum úmrtí: 8. února 1975

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Jan Mukařovský sdílet s kolegy na Facebooku, Redditu, Pinterestu nebo Twitteru.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu      Sdílet na Redditu       Sdílet na Twitteru  

Víte co je Kuplířství? Znáte pojem Zima? Rozumíte pojmu Relé? Vzpomenete si na definici slova Apokalypsa?

Klíčová slova: slovo, kdo to je, vysvětlení, wiki, význam pojmu, definice, informace, heslo, kdo je Jan Mukařovský?, Jan Mukařovský, etymologie, přesný význam, termín, co znamená, lexikon, pojem

Pojem Jan Mukařovský je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Další informační zdroje

Hledat pojem Jan Mukařovský ve vyhledávači Qwant

Hledat slovo Jan Mukařovský ve fulltextu Seznam.cz

Hledat výraz Jan Mukařovský ve fulltextu vyhledávače Info.com

Najít heslo Jan Mukařovský ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Mukařovský například ve fulltextu Google.cz, v Lingea slovnících, v Microsoft Bing, ve videích na Youtube nebo v projektu slovnik.cz.

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Biografie, životopis, kdo je to Jan Mukařovský?

Tyto webové stránky vám přinesly odpověď na otázku: Kdo je to Jan Mukařovský? Kdo to byl Jan Mukařovský? Kdy se narodil Jan Mukařovský? Kde se narodil Jan Mukařovský? Kdy zemřel Jan Mukařovský? Jan Mukařovský patří do sekce věda. Text vytvořen redaktory Superia.cz. Uvedené informace jsou bez záruky. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Pro aktuální informace zkuste hledat osobnost, osobu, člověka Jan Mukařovský kupř. v otevřené encyklopedii Wikipedia, kde můžete najít rozsáhlejší popis, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Mukařovský i v jiné kategorii než je věda.