Kdo je to?
Kdo byl Jan Mukařovský? Životopis Jan Mukařovský, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Jan Mukařovský

Kdo byl Jan Mukařovský? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, věda

Jan Mukařovský byl český literární teoretik, kritik, lingvista a estetik.
Vystudoval češtinu, francouzštinu a estetiku na Karlově Univerzitě. V roce 1926 se stal jedním ze zakladatelů a také jednou z hlavních tváří Pražského lingvistického kroužku. V Praze i v Bratislavě působil jako univerzitní profesor estetiky.
Jeho vědecký život lze rozdělit na dvě části. Tím prvním je jeho práce z meziválečného období - originální strukturalistické teze z oblasti estetiky, literární vědy a lingvistiky. Po druhé světové válce se však od této práce distancoval, označil ji za omyl a začal se řídit požadavky marxistické literární vědy.
Pražská lingvistická škola byla v meziválečném období významnou autoritou v oblasti jazykové vědy. Prosadila do odborného povědomí řadu strukturalistických teorií a posunula studium jazyka na další úroveň. Jazyk je v jejím vnímání systém, který má svou vnitřní strukturu, jež se může vyvíjet a je možno ji studovat.
Jan Mukařovský se soustředil na estetiku. V roce 1922 napsal studii Příspěvek k estetice českého verše a v roce 1929 následovala práce Máchův Máj: Estetická studie, která mu vynesla docenturu. Jeho teoretické estetické teze byly ovlivněny fenomenologií a ruskou formalistickou školou. V jeho úvahách se setkáváme s pojmy estetická norma, funkce a hodnota, kterým se dlouhodobě věnoval, zkoumal je a vysvětloval. Nejvýznamnější v tomto směru je jeho text Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty (1936).
Po roce 1948 začal spolupracovat s komunistickým režimem. Opustil své předchozí strukturalistické zaměření a podřídil se dobovým požadavkům. V tomto období se stal rektorem Karlovy Univerzity. Od roku 1951 působil jako ředitel Ústavu pro českou literaturu. Zemřel v roce 1975.Kdo byl Jan Mukařovský? Životopis Jan Mukařovský, osobnosti, slavný člověk z kategorie věda

Hlavní data o osobě Jan Mukařovský

Národnost: česká
Datum narození: 11. listopadu 1891
Místo narození: Písek
Datum úmrtí: 8. února 1975

Sdílejte tuto stránku s osobností Jan Mukařovský s jinými lidmi na Twitteru, Pinterestu nebo Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Víte co je SOLUS? Víte co je Valium? Rozumíte pojmu Zumba? Vzpomněli byste si co označuje výraz PVC?

Klíčová slova: věda, wikipedie, životopis, osobnost, národnost, kdo to je, lexikon, popis, zajímavosti, informace, datum narození, místo narození, Kdy zemřel Jan Mukařovský, věda, život, nežijící

Pojem Jan Mukařovský je v kategorii Věda, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Hledat výraz Jan Mukařovský ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledejte bez špehování slovo Jan Mukařovský ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Jan Mukařovský na Google obrázcích

Hledat frázi Jan Mukařovský ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít heslo Jan Mukařovský ve Wikipedii

Dál můžete zkusit hledat slovo Jan Mukařovský například ve Wikislovníku, v Google překladači, v metavyhledávači Info.com, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Životopis, kdo je Jan Mukařovský? Stručná biografie

Na stránce jste se mohli dozvědět: Kdo byl Jan Mukařovský? Kdy se narodil Jan Mukařovský? Kde se narodil Jan Mukařovský? Kdy zemřel Jan Mukařovský? Jan Mukařovský patří do kategorie Věda

Kategorie věda, lékařský tým, jan Mukařovský, ilustrační obrázek

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Doporučujeme vyhledat informace osobnost, osobu, člověka Jan Mukařovský třeba na stránkách projektu Wikipedia, kde naleznete o něco delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Jan Mukařovský i v jiné kategorii než je věda.