Kdo je to?
Kdo byl Arthur Schopenhauer? Životopis Arthur Schopenhauer, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Kdo byl Arthur Schopenhauer?

Kdo byl Arthur Schopenhauer? Životopis, informace, biografie, filozofie

Arthur Schopenhauer byl filosof s velkým vlivem na další generace myslitelů. Pocházel z rodiny velkoobchodníka, díky tomu cestoval po celé Evropě. Pobýval v Německu, Francii i Anglii a naučil se jazyky všech tří zemí. Po smrti otce se rodina přesunula do německého Výmaru, který byl tehdejším střediskem intelektuálního a literárního života. Mladý Schopenhauer se tak potkal například s Goethem nebo Schlegelem. Vzděláním vynikal, ale pro silnou kritičnost a aroganci si výmarskou společnost nedokázal naklonit. Zároveň se ve zlém rozešel s matkou a přerušil s ní styky. Následně studoval na dalších německých univerzitách, a nakonec se stal roku 1820 docentem na univerzitě v Berlíně. V této době na univerzitě působil slavný filosof Hegel, kterému se chtěl ambiciózní Schopenhauer vyrovnat. Zapsal si proto přednášky tak, aby se kryly s přednáškami Hegela. Výsledek byl ale opačný, než očekával, neboť jeho přednášky poté téměř nikdo nenavštěvoval. Po tomto neúspěchu Schopenhauer zahořkl a Hegela často kritizoval. Zároveň opustil univerzitu a začal cestovat, ke konci života se však usadil ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam vedl samotářský život, současně se jeho filosofie konečně začala těšit určité popularitě a navštěvovali ho čtenáři jeho filosofických spisů.
Ve filosofii Schopenhauer navazuje na přístup Kanta. Stejně jako on tvrdí, že nepoznáváme svět objektivně, ale pouze jako jev skrze naši subjektivní zkušenost, tedy jako představu. Zároveň má člověk možnost vstoupit do hlubin světa prostřednictvím své vůle, která se nachází v nitru jednotlivce. Tato vůle je temná, iracionální, slepá a z většiny nevědomá, vědomé myšlení je pouze povrch. Na základě těchto myšlenek napsal své nejvýznamnější dílo Svět jako vůle a představa. Za ústřední část vůle pokládal pohlavní pud, který se stará o zachování rodu. Láska je pouze iluze, která tomuto pudu slouží. Schopenhauer obecně vyvracel pohled, dle kterého je svět harmonický a rozumný, zdůrazňoval naopak chaotické a iracionální aspekty skutečnosti, proto je řazen mezi pesimistické filosofy. Vůle je ze své podstaty nekonečná, zatímco svět je omezený. Nikdy tedy nelze touhy vůle naplnit, proto život provází zejména bolest a utrpení. Z tohoto čistě negativního pesimismu našel Schopenhauer dvě východiska. Prvním je vykoupení skrze umění, které slouží jako útěcha. Druhým východiskem je vykoupení skrze etiku. Tato druhá cesta je založená na popření vůle a je inspirována buddhismem, ke kterému měl Schopenhauer velmi blízko. Jeho filosofie se stala známou ke konci života a hlavně po smrti, kdy z něj čerpalo mnoho myslitelů a umělců, hlavně F. Nietzsche.Kdo byl Arthur Schopenhauer? Životopis Arthur Schopenhauer, osobnosti, slavný člověk z kategorie filozofie

Základní údaje o osobě Arthur Schopenhauer

Národnost: německá
Datum narození: 22. února 1788
Místo narození: Gdaňsk, Polsko
Datum úmrtí: 21. září 1860

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Arthur Schopenhauer s vašimi známými a kamarády prostřednictvím sociálních sítích Facebook, Pinterest, Reddit nebo Twitter.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu      

Rozumíte pojmu Astrachán? Znáte pojem Kinetóza? Znáte definici termínu Enduro? Vzpomenete si na definici slova Otevřená ekonomika?

Klíčová slova: kdy se narodil Arthur Schopenhauer?, nežijící, Kdy zemřel Arthur Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, datum narození, zajímavosti, vysvětlení, kde se narodil Arthur Schopenhauer?, informace, národnost, biografie, osobnost, osobnosti, lexikon, narození, Arthur Schopenhauer

Pojem Arthur Schopenhauer je v kategorii Filozofie, ilustrační obrázek

Internetové odkazy na vyhledávače

Hledat heslo Arthur Schopenhauer v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit najít Arthur Schopenhauer ve vyhledávači Qwant

Najít termín Arthur Schopenhauer na Google obrázcích

Hledat videa s názvem Arthur Schopenhauer na Youtube

Vyhledat slovo Arthur Schopenhauer ve fulltextu Seznam.cz

Dál můžete zkusit hledat slovo Arthur Schopenhauer například ve ruském vyhledávači Yandex, v Google překladači, ve Wikislovníku, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Doporučené pojmy, slova, osobnosti, odborné termíny a výrazy

Životopis, kdo je Arthur Schopenhauer? Stručná biografie

Tyto stránky vám umožnili zjistit Kdo byl Arthur Schopenhauer? Kdy se narodil Arthur Schopenhauer? Kde se narodil Arthur Schopenhauer? Kdy zemřel Arthur Schopenhauer? Arthur Schopenhauer je v kategorii Filozofie

Text byl sepsán pro server Superia.cz. Neručíme za eventuální chyby v textech. Údaje zde uvedené mohou být již neaktuální či zastaralé. Aktualizace článků není pravidelná. Aktuální informace lze většinou nalézt osobnost, osobu, člověka Arthur Schopenhauer dejme tomu třeba v české Wikipedii, kde můžete najít nejspíše podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Arthur Schopenhauer i v jiné kategorii než je filozofie.