Kdo je to?
Kdo byl Ladislav Stroupežnický? Životopis Ladislav Stroupežnický, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Kdo byl Ladislav Stroupežnický?

Kdo byl Ladislav Stroupežnický? Životopis, informace, biografie, literatura

Ladislav Stroupežnický byl český dramatik a prozaik, publicista a dramaturg Národního divadla.
Ladislav se narodil 6. ledna 1850 v Cerhonicích u Písku jako syn hospodářského správce církevního velkostatku premonstrátů. Zároveň byl synovcem spisovatelky Marie Stroupežnické. Do obecné školy chodil v Miroticích a zde se seznámil s Mikolášem Alšem. Poté studoval reálku v Písku, ale po dvou letech byl vyloučen pro nekázeň (zranil spolužáka). Jako neúspěšný student se tedy vrátil do Cerhonic k otci a pomáhal mu v kanceláři. Nešťastný zlom v jeho životě nastal v roce 1867, kdy se při pomoci otci domníval, že zastřelil pytláka a pokusil se o sebevraždu. Přitom si znetvořil obličej, což si vyžádalo dlouhodobé léčení a několik složitých operací; celý případ pak ovlivnil mladíkovu povahu - stal se více uzavřeným. Když se zcela uzdravil, nastoupil do banky, poté pracoval v archivu úřadu v Cerhonicích. Přitom se ale stále vzdělával. V roce 1872 se přestěhoval i s rodiči do Prahy, kde se již více přiblížil literární tvorbě: začal spolupracovat s J. R. Vilímkem v Humoristických listech jako redaktor. Pracoval ještě v obecné pojišťovně a na magistrátu. V roce 1882 se stal dramaturgem nově založeného Národního divadla, přičemž preferoval francouzské drama. Kvůli své povaze se často dostával do konfliktu jak s vedením divadla, tak i se členy souboru. Nicméně vydržel zde až do své smrti - tedy celých 10 let. V roce 1890 se ještě stihl oženit s herečkou Annou Turkovou, ale o 2 roky později podlehl tyfu. Pohřben je na Vyšehradě.
Literární činnost Ladislava Stroupežnického má těžiště v dramatech, ve kterých přechází od romantizujícího a patetizujícího stylu k realistickému pojetí. Nejvíce her napsal z historického prostředí, již první úspěšnou byly Černé duše, zasazené do doby kolem Bílé hory a odehrávající se mezi šlechtici rodu Smiřických. Ze života Mikuláše Dačického čerpají dvě následující hry - Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová. Pro Stroupežnického tvorbu je typické, že se nikdy nedržel historické přesnosti, ale historie byla jen rámcem či koloritem pro mnohem důležitější zápletky, odhalování omylů apod. Ovšem musíme mu přiznat, že se velmi zasloužil o vytvoření českého dramatu srovnatelného s tehdejší evropskou proveniencí. Nejslavnější Stroupežnického hrou - hranou ostatně dodnes - jsou Naši furianti, s výborně vykresleným vesnickým prostředím i povahou venkovských lidí. Údajně nejpropracovanějším dílem je pak hra Na Valdštejnské šachtě, jejíhož jevištního provedení se však již autor nedožil.
Stroupežnického próza je méně výrazná, ačkoliv čerpá z podobných základů jako drama. Patří sem například povídka Synové grafitového rytíře nebo soubor povídek Z Prahy a z venkova, v nichž částečně navazuje na povídková díla Nerudy, Hálka či Karoliny Světlé.Kdo byl Ladislav Stroupežnický? Životopis Ladislav Stroupežnický, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní data o osobě Ladislav Stroupežnický

Národnost: česká
Datum narození: 6. 1. 1850
Místo narození: Cerhonice u Písku
Datum úmrtí: 11. 8. 1892

Sdílejte tuto stránku s osobností Ladislav Stroupežnický s partnery, kolegy a kamarády na vašich účtech sociálních sítích jako je Pinterest, Reddit, Facebook anebo Twitter.

 Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu     Sdílet na Twitteru    

Znáte pojem Melamin? Vzpomněli byste si co znamená slovo Binární soustava? Pamatujete si definici pojmu Byrokracie? Víte co je Extrahovat?

Klíčová slova: nežijící, životopis, osobnost, kdo to je, wiki, informace, Ladislav Stroupežnický, popis, kde se narodil Ladislav Stroupežnický?, život, kdy se narodil Ladislav Stroupežnický?, narození, národnost, národnost, místo narození, lexikon

Pojem Ladislav Stroupežnický je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Hledejte výraz Ladislav Stroupežnický v dalších zdrojích

Zkusit najít heslo Ladislav Stroupežnický ve Wikipedii

Hledat videa s názvem Ladislav Stroupežnický na Youtube

Hledat frázi Ladislav Stroupežnický ve Wikislovníku

Najít výraz Ladislav Stroupežnický na Google obrázcích

Hledat termín Ladislav Stroupežnický ve vyhledávači Qwant

Dál můžete zkusit hledat slovo Ladislav Stroupežnický například ve fulltextu Google.cz, v projektu slovnik.cz, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, v Seznam.cz slovníku cizích slov nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Často hledané výrazy, osobnosti, termíny a odborné pojmy

Stručná biografie, resp. životopis osoby Ladislav Stroupežnický

Na této webové stránce jste se dozvěděli Kdo byl Ladislav Stroupežnický? Kdy se narodil Ladislav Stroupežnický? Kde se narodil Ladislav Stroupežnický? Kdy zemřel Ladislav Stroupežnický? Ladislav Stroupežnický se nachází v sekci Literatura

Text vytvořen pro server Superia.cz. Texty mohou obsahovat chyby, nepřesnosti nebo překlepy. Texty bohužel nestíháme pravidelně upravovat, proto mohou obsahovat zastaralé, neaktuální, neplatné nebo nepřesné údaje. Zkuste též hledat informace osobnost, osobu, člověka Ladislav Stroupežnický řekněme v populární Wikipedii, kde naleznete o něco delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Ladislav Stroupežnický i v jiné kategorii než je literatura.