Kdo je to?
Kdo byl Francois Villon? Životopis Francois Villon, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Francois Villon

Kdo byl Francois Villon? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Francois Villon, vlastním jménem Francois de Montcombier, byl francouzský básník.
Francois se narodil do chudé rodiny v Paříži, a kdyby se jej neujal bohatý kněz Guillaumme de Villon, asi by zůstal chudým a nevzdělaným až do své smrti a nikdy bychom o něm nevěděli. Na počest tohoto kněze také přejal Francois své nové jméno, i když verše obvykle podepisoval pod pseudonymem Vaillant. Francois vystudoval Sorbonnu v Paříži a stal se nejprve bakalářem, později dokonce mistrem. Vzdělání ani práci se však dále nevěnoval a raději žil bohémským životem. Účastnil se různých francouzských rebelujících spolků, jako například protistátní Ulity, což byl studentský spolek. Díky tomu byl častokrát zatčen i vězněn. Jeho prohřešky se pohybovaly od výtržností až po loupeže, krádeže, a celé to skončilo vraždou. Za vraždu kněze byl tehdy odsouzen k trestu smrti, ale asi na přímluvu vlivných přátel se mu podařilo dosáhnout amnestie, nicméně byl vyhoštěn z Paříže. Nejen ve vězení, ale i v době vyhoštění vznikaly jeho verše. Jeho verše daly také vzniknout samotnému žánru „villonská balada“, což je báseň pochmurného vyznění, která má čtyři sloky, z nichž první tři obsahují 7 až 12 veršů, poslední sloka má pak veršů pět. Villon je někdy uváděn jako první z prokletých básníků (celkově má tato skupina nejvyšší zastoupení v 19. století) a někdy také jako první moderní básník.
Ve Villonově díle se setkáváme s mísením vysokého a nízkého stylu, čehož se žádný autor před ním doposud nedopustil. Vysoká, tzv. dvorská poezie, se tu stýká s poezií nízkou, vulgární. Pro obojí měl předpoklady a obojí důkladně znal, protože vyrostl v chudé rodině, ale vystudoval Sorbonnu. V poezii Francoise Villona najdeme nejčastěji výsměch, ironii, a to prakticky všemu - smrti, chudobě, osudu, pastýřským veršům... Dále velmi často pozorujeme kontrast - a to kontrast mezi bohatými a chudými, kontrast mezi vysokou a nízkou poezií i stylem jazyka, kontrast renesančních a středověkých (gotických) prvků, kontrast upřímného citu a cynismu. Villon je také s největší pravděpodobností tvůrcem oxymorónu - spojování slov, která si navzájem protiřečí; později je nacházíme například v Máchově Máji (zborcené harfy tón, mrtvé milenky vzlyk). Z konkrétních děl můžeme jmenovat například Velký testament, Malý testament, Odkaz, Balady v žargonu. Chcete-li si přečíst Villona v českém překladu, pak můžete sáhnout po překladu buď Otokara Fishera, nebo Jarmily Loukotkové. Oba jsou krásné, liší se však v tom, že první je syrový, drsný a působí starobyle, zatímco ten druhý je již svým jazykem zmodernizován na dnešní dobu, aniž by ovšem ubíral na naléhavosti veršů původních.Kdo byl Francois Villon? Životopis Francois Villon, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Francois Villon

Národnost: francouzská
Datum narození: 1. 4. 1429 nebo 19. 4. 1431
Místo narození: Paříž
Datum úmrtí: po roce 1463 nebo po roce 1467

Budeme rádi, pokud budete tuto stručnou biografii s osobou Francois Villon sdílet s ostatními na webových službách typu Pinterest, Facebook, Twitter nebo Reddit.

 Sdílet na Redditu         Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Pinterestu  

Znáte definici termínu Celibát? Pamatujete si definici pojmu Dividenda? Vzpomněli byste si co označuje výraz Melta? Vzpomněli byste si co znamená slovo Armagedon?

Klíčová slova: lexikon, Francois Villon, datum úmrtí, biografie, kde se narodil Francois Villon?, Kdy zemřel Francois Villon, zajímavosti, wiki, literatura, národnost, literatura, datum narození, život, kdo je Francois Villon?, popis, národnost

Pojem Francois Villon je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Jiné informační zdroje o frázi Francois Villon

Hledat videa s názvem Francois Villon na Youtube

Vyhledat heslo Francois Villon ve Wikipedii

Hledat heslo Francois Villon ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Francois Villon ve Wikimedia Commons

Hledat slovo Francois Villon ve vyhledávači Yandex

Dál můžete zkusit hledat slovo Francois Villon například v Seznam.cz slovníku cizích slov, v Lingea slovnících, ve videích na Youtube, ve fulltextu Google.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Jiné zajímavé termíny, pojmy, hesla, slova, osobnosti, lidi

Stručná biografie, resp. životopis osoby Francois Villon

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Francois Villon? Kdy se narodil Francois Villon? Kde se narodil Francois Villon? Kdy zemřel Francois Villon? Francois Villon je v sekci Literatura

Kategorie literatura, spisovatel psací stroj, francois Villon, ilustrační obrázek

Text vytvořen redaktory Superia.cz. Přes veškerou snahu mohou texty obsahovat faktické i pravopisné chyby za což se předem omlouváme. Návštěvníci, omluvte nás prosím, že nestíháme pravidelně aktualizovat texty. Můžete se pokusit také najít informace osobnost, osobu, člověka Francois Villon dejme tomu třeba v projektu Wikipedie, kde můžete najít nejspíše delší a podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Francois Villon i v jiné kategorii než je literatura.