Kdo je to?
Kdo byl Hanuš Bonn? Životopis Hanuš Bonn, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hanuš Bonn

Kdo byl Hanuš Bonn? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Hanuš Bonn byl českožidovský básník, lyrik, překladatel poezie primitivních národů a literární kritik.
Hanuš se narodil 5. července 1913 v Teplicích-Šanově do židovské rodiny, která byla orientována německy. Vystudoval reálné gymnázium a právnickou fakultu v Praze. Dokonce už za středoškolských studií pracoval v českožidovském hnutí - ve spolku Kapper. Po studiích se stal pracovníkem židovské náboženské obce, nejprve vystěhovaleckého oddělení, později registračního oddělení, kde nakonec povýšil i na funkci vedoucího. Jako Žid byl již v říjnu 1941 zatčen gestapem a odvezen do koncentračního tábora Mauthausen, kde údajně zemřel tak, že byl zastřelen na útěku.
Literatuře se věnoval od mládí, jako student byl redaktorem Studentského časopisu. První verše byly ovlivněny Wolkerovou lyrikou a vyznívají spíše optimisticky - jako pohled dospívajícího chlapce na svět, který lze proměnit k lepšímu prostřednictvím lásky. Další tvorba však byla ovlivněna meziválečnými událostmi a předzvěstí blížící se druhé světové války, básně byly plné strachu, nejistoty a úzkosti z neznáma (nejistota se objevuje u takových témat, jako je posmrtný život, vesmír apod.). Jednou z charakteristických básní té doby je například báseň Tolik krajin. Některé jeho básně byly pak ovlivněny Halasem, ale také mimo literaturu Beethovenem a myšlenkovým odkazem jeho díla - Beethoven, Sonáta o dvou větách. Jako překladatel se soustředil na poezii primitivním národů, která je sebrána ve sbírce Daleký hlas a symbolizuje příklon ke spiritualismu. Překládal zejména z němčiny, avšak Rilkovo dílo Duinské elegie nedokončil, protože jeho snahy přervala válka a koncentrační tábor.Kdo byl Hanuš Bonn? Životopis Hanuš Bonn, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní informace o osobě Hanuš Bonn

Národnost: židovská
Datum narození: 5. 7. 1913
Místo narození: Teplice
Datum úmrtí: 20. 10. 1941 (koncentrační tábor Mauthausen)

Popis osobnosti Hanuš Bonn můžete sdílet s partnery, kolegy a kamarády na Pinterestu, Redditu, Twitteru či Facebooku.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Facebooku   Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu  

Vzpomenete si na definici slova Apraxie? Vzpomenete si na definici slova Průměr? Vzpomněli byste si co znamená slovo Kaligram? Vzpomněli byste si na význam slova Svoboda?

Klíčová slova: osobnost, wikipedie, zajímavosti, kdo to je, nežijící, národnost, kdy se narodil Hanuš Bonn?, místo narození, informace, Hanuš Bonn, osobnosti, datum úmrtí, wiki, Kdy zemřel Hanuš Bonn, datum narození, biografie

Pojem Hanuš Bonn je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Jiné doporučené zdroje informací

Vyhledat termín Hanuš Bonn ve vyhledávači Qwant

Zkusit najít výraz Hanuš Bonn v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Vyhledat termín Hanuš Bonn ve vyhledávači Yahoo

Hledat slovo Hanuš Bonn ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Hledat videa s názvem Hanuš Bonn na Youtube

Dál můžete zkusit hledat slovo Hanuš Bonn například v Google obrázcích, v Google překladači, ve vyhledávači chránícího soukromí - DuckDuckGo, ve ruském vyhledávači Yandex nebo ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0.

Výběr osobností, pojmů, výrazů, odborných termínů a slov

Životopis, kdo je Hanuš Bonn? Stručná biografie

Teď již zajisté znáte správnou odpověď na otázku Kdo byl Hanuš Bonn? Kdy se narodil Hanuš Bonn? Kde se narodil Hanuš Bonn? Kdy zemřel Hanuš Bonn? Hanuš Bonn patří do sekce Literatura

Sepsáno redaktory Superia.cz. Zveřejněné texty nemohou sloužit jako stoprocentní zdroj informací a mohou se v nich objevovat faktické chyby. Nemůžeme pravidelně aktualizovat všechny texty. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Hanuš Bonn třeba na webovkách projektu Wikipedia, kde můžete najít nejspíš delší text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Hanuš Bonn i v jiné kategorii než je literatura.