Kdo je to?
Kdo byl Herman Melville? Životopis Herman Melville, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Herman Melville

Kdo byl Herman Melville? Životopis, informace, biografie, literatura

Herman Melville byl americký spisovatel 19. století, známý především svým románem Bílá velryba.
Herman Melville pocházel z nepříliš majetné rodiny, která se během většiny jeho života potýkala s finančními problémy. To vedlo k tomu, že Melville nemohl dostudovat, ale začal se živit jako námořník, především na velrybářských lodích. Melville strávil na moři první polovinu 40. let 19. století a dobrodružné zážitky z tohoto období jej i jeho tvorbu ovlivnily na celý život.
Brzy po svém návratu do USA začal Melville zpracovávat své zážitky do příběhů. V roce 1846 vydal svůj první román Typee, který dobrodružným způsobem využívá jeho zkušenosti s domorodci z Polynésie. O rok později vyšel podobně zaměřený román Omoo. Zmiňme ještě například knihu z roku 1849, kde Melville zpracoval své vzpomínky na své plavby Redburn: His First Voyage.
Své přelomové dílo Bílá velryba (Moby-Dick; or, The Whale) vydal v roce 1951. Tímto dílem byl dokončen jeho posun od romantických dobrodružných příběhů až k filozofickému, alegorickému románu s prvky nastupujícího realismu.
Příběh se točí kolem boje námořního kapitána Achaba, kterého kdysi připravila bílá velryba přezdívaná Moby-Dick o nohu, a on je posedlý pomstou. Hlavním hrdinou je mladý námořník, který má Melvillovi autobiografické rysy. Kniha v sobě kombinuje poměrně nesourodé prvky jako jsou odkazy na biblické příběhy, přírodovědná pojednání, realistický popis doby či filozofická pojednání. Příběh má několik vrstev využívající zmíněné motivy; nejzásadnější je alegorický smysl příběhu odkazující na postavení člověka a přírody v měnícím se světě a souboj člověka s přírodou.
Dnes vnímáme Bílou velrybu jako jeden z nejzásadnějších románů nejen americké, ale i světové literatury, nicméně ve své době nebyl příliš přijímán. Problematická byla zřejmě právě zmíněná mnohovrstevnatost díla stejně jako odklon od v té době vrcholícího romantismu (ačkoli román stále vykazuje řadu romantických prvků a často bývá řazen do amerického romantismu).
Bílá velryba byla absolutním vrcholem Melvillova díla, nicméně psal a publikoval i po ní. Zmiňme například román z roku 1855 Israel Potter: His Fifty Years of Exile (za povšimnutí opět stojí biblické odkazy zřejmé již z názvu knihy, které jsou pro Melvilla typické) nebo z roku 1957 The Confidence-Man: His Masquerade. V závěru svého života se Herman Melville začal věnovat i poezii - například Timoleon (1891).
Herman Melville se stal především díky svému románu Bilá velryba ikonou americké literatury. Zemřel v září roku 1891.Kdo byl Herman Melville? Životopis Herman Melville, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní údaje o osobě Herman Melville

Národnost: americká
Datum narození: 1. srpna 1819
Místo narození: New York, USA
Datum úmrtí: 28. září 1891

Velmi by nás potěšilo, pakliže byste sdíleli text Herman Melville s vašimi známými a kamarády na sociálních sítích jako je Facebook a Twitter.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu  

Vzpomněli byste si co znamená slovo Firmware? Vzpomněli byste si na význam slova PLS? Víte, co je to Iritace? Znáte definici termínu Polyfázový spánek?

Klíčová slova: kdo to je, kdy se narodil Herman Melville?, životopis, Kdy zemřel Herman Melville, literatura, datum úmrtí, národnost, zajímavosti, Herman Melville, datum narození, literatura, kdo je Herman Melville?, narození, lexikon, Herman Melville, wiki

Pojem Herman Melville je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Pro více informací o heslu Herman Melville zkuste navštívit tyto odkazy

Zkusit najít heslo Herman Melville ve vyhledávači Yahoo

Zkusit najít termín Herman Melville ve Wikipedii

Zkusit najít frázi Herman Melville ve fulltextovém vyhledávači Bing.com

Vyhledat slovo Herman Melville ve vyhledávači Yandex

Hledat termín Herman Melville na Google obrázcích

Dál můžete zkusit hledat slovo Herman Melville například v metavyhledávači Info.com, v Lingea slovnících, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve vyhledávači Seznam.cz nebo v projektu slovnik.cz.

Výběr náhodných osobností, odborných termínů, pojmů a hesel

Stručná biografie, resp. životopis osoby Herman Melville

Právě jste se dozvěděli odpověď na otázku Kdo byl Herman Melville? Kdy se narodil Herman Melville? Kde se narodil Herman Melville? Kdy zemřel Herman Melville? Herman Melville patří do kategorie Literatura

Text napsán pro Superia.cz. Neručíme za správnost či přesnost obsahu těchto webových stránek. Upozorňujeme, že informace na tomto webu mohou být neaktuální či zastaralé. Můžete též vyzkoušet hledat informace osobnost, osobu, člověka Herman Melville např. v české Wikipedii, kde můžete najít nejspíše podrobnější text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Herman Melville i v jiné kategorii než je literatura.