Kdo je to?
Kdo byl Fráňa Šrámek? Životopis Fráňa Šrámek, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Fráňa Šrámek

Kdo byl Fráňa Šrámek? Životopis, zajímavosti, informace, biografie, literatura

Fráňa Šrámek byl český básník, prozaik, dramatik a publicista, tvůrce moderní české poezie a představitel generace buřičů.
Šrámek se narodil jako jeden z pěti synů berního úředníka, rodina se velmi často stěhovala: základní školu například vychodil v Písku, gymnázium ve Zbirohu, ale maturoval v Roudnici nad Labem. Poté studoval práva na Univerzitě Karlově, kde byl celkem úspěšný, ale rozhodl se věnovat hlavně literatuře a publicistice, a tak studia zanechal. Připojil se k Neumannově bohémské družině, a tím také k politickému a literárnímu anarchistickému hnutí. Spolupracoval s časopisy Nový kult a Omladina, kde uveřejňoval své první verše, povídky i politická pojednání. V roce 1905 byla na scéně divadla Uranie v pražských Holešovicích uvedena jeho první dramatická hra Červen, což by samo o sobě nebylo tak zajímavé, jako spíše to, že se zde seznámil se svou celoživotní družkou Miloslavou Hrdličkovou, se kterou se nakonec oženil. Téhož roku však byl i zatčen na anarchistické manifestaci a odsouzen k pár dnům vězení. Když byl povolán na vojenské cvičení, sepsal báseň Píšou mi psaní, která vyšla v Práci. Ovšem za ni si vysloužil ještě delší trest. Ve vězení pak vznikla spousta jeho anarchistických a antimilitaristických básní, které pak našly své místo ve sbírce Modrý a rudý. Anarchistický je i jeho první pokus o román - Buřiči, který vycházel v Omladině na pokračování, zůstal sice nedokončen, ale jedná se o předzvěst pozdějšího slavného Stříbrného větru. Buřiči byly také posledním Šrámkovým pokusem o vyjádření jeho politického postoje, nadále se již věnoval pouze literatuře a zůstal stranou i jakýchkoliv seskupení nebo politických stran. Nechal se inspirovat zejména místy, na kterých žil nebo alespoň trávil své prázdniny a dovolené - Písku a Sobotce (do druhého jmenovaného města se natrvalo přestěhovala jeho matka po smrti otce). Autorovo psaní přetrhla 1. světová válka, kdy byl nejprve povolán do Haliče a později na jižní frontu do Itálie a Rumunska. Po válce se vrátil k tvorbě a seznámil se také s Karlem Čapkem. Opravdovým obratem k oslavě života je Šrámkův román Stříbrný vítr, který vypráví příběh chlapce, jenž sice prožívá mnoho bolestných střetů i životních zklamání, ale přesto miluje život, který je přece tak pestrý a krásný. Tímto románem Šrámek zcela jistě vytvořil první český román impresionistického typu, který je více lyrický než epický. Další romány (Křižovatky a Past) byly spíše negativně přijaty, a to jak čtenáři, tak kritikou, protože v nich převládá pesimismus, zevšednění lásky a citu, malost a prázdnota, což samozřejmě v kontrastu s právě skončenou válkou nebyla témata, která by každý vyhledával. Naopak básnická sbírka Splav byla plná smyslového rozdychtění, obrazů z přírody nebo i z mytického dávnověku a přinášela básně na pomezí snů a reality. Divadelní hra Měsíc nad řekou přináší konfrontaci mladistvé naděje a všedního životního průměru, ve kterém hlavní roli hraje žena, která se řídí hlavně pudy, což je ostatně typ ženy, ke kterému Šrámek směřuje v celém svém díle. V závěru života se Šrámek vrátil k básnické tvorbě (např. Nové básně, Ještě zní), ve které zaznívá láska k rodnému Sobotecku, ale také nálady životního podzimu a přízrak loučení.
V roce 1946 byl Šrámek jmenován národním umělcem. Podzim života však strávil ve Státním sanatoriu v Praze na Smíchově, kde opuštěn zemřel. Pochován je v rodné Sobotce.Kdo byl Fráňa Šrámek? Životopis Fráňa Šrámek, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Základní informace o osobě Fráňa Šrámek

Národnost: česká
Datum narození: 9. 1. 1877
Místo narození: Sobotka
Datum úmrtí: 1. 7. 1952

Potěší nás, pokud budete sdílet tuto odpověď na otázku kdo je Fráňa Šrámek? s blízkými na různých sociálních sítích – Facebooku, Pinterestu, Redditu nebo Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku 

Rozumíte pojmu Disimulace? Vzpomněli byste si na význam slova Abakus? Znáte definici termínu Gumbo? Znáte definici termínu Normostrana?

Klíčová slova: osobnost, vysvětlení, kdo to je, lexikon, datum narození, národnost, wikipedie, životopis, národnost, datum úmrtí, Kdy zemřel Fráňa Šrámek, kdy se narodil Fráňa Šrámek?, Fráňa Šrámek, kdo je Fráňa Šrámek?, informace, popis

Pojem Fráňa Šrámek je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Další informační zdroje o slovu Fráňa Šrámek

Hledejte bez špehování slovo Fráňa Šrámek ve vyhledávači DuckDuckGo

Hledat pojem Fráňa Šrámek ve fulltextu Seznam.cz

Hledat videa s názvem Fráňa Šrámek na Youtube

Zkusit najít frázi Fráňa Šrámek ve Wikipedii

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Fráňa Šrámek ve Wikimedia Commons

Dál můžete zkusit hledat slovo Fráňa Šrámek například ve Wikipedii, v ABC slovníku cizích slov a synonym, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve ekologickém vyhledávači Ecosia nebo v Google překladači.

Další vybraná hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy

Biografie, životopis, kdo je to Fráňa Šrámek?

Z předchozího textu jste se dozvěděli Kdo byl Fráňa Šrámek? Kdy se narodil Fráňa Šrámek? Kde se narodil Fráňa Šrámek? Kdy zemřel Fráňa Šrámek? Fráňa Šrámek je v kategorii Literatura

Kategorie literatura, atraktivní spisovatel, fráňa Šrámek, ilustrační obrázek

Text napsán pro Superia.cz. Veškeré texty jsou bez záruky. Bohužel, naše možnosti updatů článků jsou omezené. Čerstvé informace hledejte osobnost, osobu, člověka Fráňa Šrámek řekněme třeba ve známé Wikipedii, kde naleznete komplexní text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Fráňa Šrámek i v jiné kategorii než je literatura.