Kdo je to?
Kdo byl Alois Mrštík? Životopis Alois Mrštík, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Kdo byl Alois Mrštík?

Kdo byl Alois Mrštík? Životopis, informace, biografie, literatura

Alois Mrštík byl český prozaik, dramatik, autor cestopisů a pamětí a publicista.
Alois se narodil 14. října 1861 v Jimramově jako nejstarší ze sourozenců Mrštíkových. Otec byl obuvník, matka švadlena, mladší bratr Vilém spisovatel, další bratr Norbert překladatel a bratr František lékárník.
Rodina se poměrně často stěhovala, nejprve v roce 1869 do Ostrovačic, poté v roce 1874 do Brna, kde Alois studoval na německé reálce, pak přešel na učitelský ústav. Po maturitě působil jako zatímní podučitel, podučitel a učitel v různých obcích (Lískovec u Brna, Rakvice u Břeclavi aj.). Nakonec se usadil v obci Diváky, kde bydleli i jeho rodiče a nakonec sem přesídlil také bratr Vilém. Z obce se rázem stalo kulturní centrum širokého okolí. Alois stále pracoval jako učitel a správce školy, vedl místní knihovnu, také psal do školní kroniky, založil spolek divadelních ochotníků, a k tomu vedl hospodářství. Není divu, že býval často fyzicky i psychicky vyčerpán, důsledkem toho trpěl neurastenií (neuróza s poruchami spánku, střídáním nálad atd.). Do Prahy a Brna jezdil málo, 3x podnikl cestu na Slovensko, navštívil Itálii, Dalmácii, Berlín a Drážďany. Roku 1901 se oženil s Marií Bezděkovou, se kterou měl syna Karla (předtím měl ještě jednoho nemanželského syna Františka s Magdalenou Smržovou). Ke konci života byla jeho učitelská kariéra často přerušována literárním tvořením a pobyty v různých lázních. Zemřel na tyfus, kterým se nakazil v zemské nemocnici v Brně, a jeho pozůstatky jsou uloženy v kolumbáriu brněnského krematoria.
Aloisova tvorba - podobně jako tvorba jeho bratra Viléma - vycházela ze zážitků z moravského venkova a postupovala od žánrových obrázků k všestranné kronice. To, co Aloise odlišuje od všech ostatních spisovatelů té doby, je jeho realismus, který se projevuje nejen v plastickém vykreslení postav, ale především v důsledném užívání dialektů (slováckého a hanáckého) z rozhovorech. Ve tvorbě, která je bratrům společná, pak Alois představuje toho usedlejšího, tradičnějšího, konkrétnějšího a hlavně systematičtějšího. Prvním dílem Aloise Mrštíka (možná ve spolupráci s Vilémem) je soubor Dobré duše, kde rozebírá rozpad tradičních hodnot obyvatel moravské vesnice. V díle Bavlnkovy ženy a jiné povídky je více patrný vliv Viléma (v popisu přírody, nálad a lyričnosti). Společné drama Maryša se pak ujalo na jevištích všech známých divadel jako tradiční námět příběhu mladé dívky, která je provdána na starého vdovce a její nespokojenost v manželství vyústí až ve vraždu manžela. Drama je uváděno nejen na českých divadelních prknech, ale i v cizině, a to s neméně viditelným úspěchem. Vyvrcholením díla Aloise Mrštíka, na kterém se částečně podílel i bratr Vilém, je rozhodně Rok na vsi - jedná se o kroniku, která obsahuje cyklus čtyř ročních období zemědělského a církevního roku ve smyšlené vsi Habrůvka (předlohou byla zřejmě obec Diváky). V díle najdeme životy lidí, obyčejných vesničanů, jejich rituálů, pozitivních i negativních událostí. Celé dílo má charakter umělecký i dokumentární a jasně v něm vidíme návaznost na dílo Boženy Němcové. Škoda jen, že po smrti svého bratra Viléma se Alois téměř vzdal literární tvorby, protože u něj zesílilo jeho vlastní onemocnění. Z odborných děl Aloise Mrštíka můžeme vyzdvihnout například osvětové přednášky, články o moravské kultuře nebo o školství - velmi moderně působí například jeho názory o dětské přirozenosti a individualitě a o tom, že vzdělávat je potřeba celou rodinu.Kdo byl Alois Mrštík? Životopis Alois Mrštík, osobnosti, slavný člověk z kategorie literatura

Hlavní data o osobě Alois Mrštík

Národnost: česká
Datum narození: 14. 10. 1861
Místo narození: Jimramov
Datum úmrtí: 24. 2. 1925

Tento text (Alois Mrštík) můžete samozřejmě sdílet s rodinou a kamarády na Pinterestu nebo na Facebooku či Twitteru.

  Sdílet na Twitteru      Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Redditu        Sdílet na Facebooku 

Vzpomněli byste si na význam slova Diosmin? Vzpomněli byste si na význam slova Kondiční cvičení? Víte co je Liftago? Znáte definici termínu Mešní víno?

Klíčová slova: nežijící, datum úmrtí, národnost, narození, vysvětlení, Alois Mrštík, datum narození, zajímavosti, kde se narodil Alois Mrštík?, místo narození, Alois Mrštík, biografie, život, wikipedie, informace, životopis

Pojem Alois Mrštík je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Jiné zdroje informací o výrazu Alois Mrštík

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Alois Mrštík ve Wikimedia Commons

Zkusit najít Alois Mrštík ve fulltextu vyhledávače Info.com

Zkusit najít pojem Alois Mrštík ve vyhledávači Qwant

Vyhledat heslo Alois Mrštík na Google obrázcích

Najít termín Alois Mrštík v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Dál můžete zkusit hledat slovo Alois Mrštík například ve fulltextu Yahoo.com, ve slovníku moderních slangových výrazů - Čeština 2.0, v Microsoft Bing, ve fulltextu Google.cz nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Náhodná hesla, významy slov, odborné termíny, výrazy, pojmy, osobnosti

Životopis, kdo je Alois Mrštík? Stručná biografie

Teď už víte Kdo byl Alois Mrštík? Kdy se narodil Alois Mrštík? Kde se narodil Alois Mrštík? Kdy zemřel Alois Mrštík? Alois Mrštík je v kategorii Literatura

Výše uvedený text byl napsán redaktorkami Superia.cz. Veškeré texty jsou bez záruky. Omluvte nás, že, nestíháme pravidelnou aktualizaci všechny textů. Zkuste též hledat informace osobnost, osobu, člověka Alois Mrštík dejme tomu třeba v české verzi Wikipedia.cz, kde naleznete podrobný text, resp. životopis. Jména některých osobností se shodují s jinými žijícími i nežijícími a to napříč obory. Hledejte proto osobnost Alois Mrštík i v jiné kategorii než je literatura.