Kdo je to?
Kdo je to Vypravěč? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Vypravěč? Lidé, literatura

Vypravěč

Co znamená a jaký je význam slova Vypravěč?

Vypravěč v literárním díle je osoba, která vypráví příběh nebo události v rámci textu. Vypravěč může být fiktivní postavou, která je součástí příběhu, nebo může být vnějším hlasem, který nepatří do příběhu a pouze vypráví děj. Způsob, jakým vypravěč vypráví příběh, může mít velký vliv na styl a perspektivu textu. Existují různé formy vypravěčské perspektivy, jako je: ich-forma - vypravěč je postavou příběhu a vypráví příběh z vlastního pohledu a v první osobě (např. „Ráno jsem se vyděsil tím, co jsem před sebou viděl.“); er-forma - vypravěč stojí mimo děj příběhu a vypráví o postavách a ději z pohledu třetí osoby, jakoby z nadhledu (např. „Standa vstal a vyděsil se tím, co před sebou viděl.“). V rámci er-formy může existovat i tzv. neutrální vypravěč, tj. vypravěč, který se zdržuje vlastních emocí, hodnocení a komentářů a pouze popisuje události a myšlenky postav. (Ostatní nechává na čtenáři). V rámci er-formy rozeznáváme také tzv. vševědoucího vypravěče, tedy vypravěče, který má přístup k myšlenkám a pocitům všech postav a zná celý příběh.
Příkladem ich-formy je např. kniha Tři dny, dvě, ženy, jedna opice a smysl života od Karolien Notebaertové, kde je vypravěčem matka dcery. Příkladem er-formy (který mimochodem nalezneme často ve starší literatuře), je například kniha Karla Čapka: Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy.
Vypravěčský styl a perspektiva jsou klíčové prvky v literárním díle, které mohou ovlivnit způsob, jakým čtenář vnímá a chápe příběh. Autor si vybírá vypravěčský styl podle toho, jakého účinku chce dosáhnout a jakým způsobem chce čtenáře zapojit do děje.Kdo je to Vypravěč? Vysvětlení, význam, co znamená slovo, termín, pojem Vypravěč? Lidé, literatura

Uvedený text s definicí slova Vypravěč můžete samozřejmě sdílet s ostatními na sociálních sítích Twitter, Facebook, Pinterest a Reddit.

 Sdílet na Redditu        Sdílet na Pinterestu    Sdílet na Facebooku    Sdílet na Twitteru    

Rozumíte pojmu Cash flow? Rozumíte pojmu Přečin? Znáte definici termínu Swag? Znáte pojem Autentické víno?

Klíčová slova: synonymum, literatura, význam pojmu, přesný výraz, definice, přesný výraz, pojem, heslo, formulace, slovo, přesný význam, původ slova, etymologie, odborný výraz, popis, informace

Pojem Vypravěč je v kategorii Literatura, ilustrační obrázek

Odkazy na jiné weby

Najít slovo Vypravěč ve Wikipedii

Hledat heslo Vypravěč ve vyhledávači Qwant

Vyhledat termín Vypravěč v ekologickém vyhledávači Ecosia.org

Zkusit hledat obrázky a videa s názvem Vypravěč ve Wikimedia Commons

Hledat heslo Vypravěč ve vyhledávači Yahoo

Dál můžete zkusit hledat slovo Vypravěč například ve fulltextu Yahoo.com, v nabídce zboží na Heureka.cz, v obrázcích, videích a zvucích z projektu Wikimedia Commons, ve Wikipedii nebo v ABC slovníku cizích slov a synonym.

Víte co znamenají tato slova, hesla, osobnosti, odborné termíny a pojmy?

Vysvětlení významu slova Vypravěč, definice, vysvětlení pojmu

Nyní již víte Kdo je to Vypravěč? Vysvětlení, co znamená výraz, resp. slovo Vypravěč? Definice pojmu Vypravěč je v sekci Literatura

Tento text byl napsán redaktory Superia.cz. Provozovatel neručí za aktuálnost a přesnost informací v textech. Pochopte prosím, že nemáme prostředky na častou aktualizaci všech textů. Aktuální informace lze většinou nalézt výraz, definici, slovo, termín např. ve známé Wikipedii, kde naleznete komplexní text. Termíny, slova, pojmy, resp. hesla mohou mít různé významy podle různých oborů. Pokuste se najít termín Vypravěč i v jiné kategorii než v literatura.